Zamierzasz wykonać przelew walutowy i jest to Twój pierwszy raz? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź kod SWIFT (w zależności od instytucji, w której masz konto, może być to np. SWIFT mBank).

Za pomocą oznaczenia SWIFT możliwe jest dokonywanie przelewów walutowych. Jest to czasem niedoceniana, ale w rzeczywistości bardzo ważną funkcjonalność. W zasadzie nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ Polska jest silnie zglobalizowaną gospodarką, a przelewy dokonywane na rzecz zagranicznych już wiele lat przestały być czymś nietypowym. To właśnie dlatego wiedza np. dotycząca tego, jak wygląda przydzielony dla mBank SWIFT, jest bardzo przydatna.

SWIFT – najważniejsze informacje

SWIFT to akronim pochodzący od określenia Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.  Nazwa ta oznacza w tłumaczeniu na język polski: Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Do organizacji tej należą duże instytucje finansowe. Co ciekawe, nie są to tylko banki, aczkolwiek z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego to właśnie operacje bankowe odgrywają najważniejszą rolę.

Z użyciem SWIFT można wykonywać operacje bankowe w takich powszechnie używanych obcych walutach. jak na przykład euro, funt szterling (funt brytyjski), dolar kanadyjski, korona norweska, frank szwajcarski oraz jen japoński.

SWIFT – rodzaje

Podczas przygotowywania przelewu walutowego osoba wysyłająca środki zostanie poproszona o wybór sposobu naliczania kosztów. Dostępne są następujące warianty:

  • osoba wysyłająca środki zostaje jako jedyna obciążona kosztami z tego tytułu. Do wydatków zalicza się prowizję ustaloną przez daną instytucję (więcej informacji na ten znajduje się w części poświęconej SWIFT mBank) oraz ewentualne opłaty ponoszone na rzecz podmiotów pośredniczących,
  • osoba zlecająca przelew zostaje obciążona jedynie kosztami ustalonymi przez bank, w którym został zarejestrowany dany rachunek, zaś odbiorca ponosi wszelkie dodatkowe koszty z tytułu pośrednictwa.
Zobacz także  SWIFT Santander Bank Polska – dlaczego jest potrzebny?

Przelew SWIFT a opłaty nakładane przez mBank

SWIFT to cenne rozwiązanie, które pozwala na dokonanie przelewu walutowego w stosunkowo krótkim czasie. Jeszcze przed przystąpieniem do operacji walutowej trzeba jednak mieć na uwadze koszty z tym związane. Szczegółowe informacje w tym zakresie można znaleźć między innymi na stronie internetowej danej instytucji finansowej.

Według stanu na wrzesień 2022 roku opłata za dokonanie przelewu walutowego SWIFT jest ustalona na poziomie wynoszącym 0,35 proc. wartości transakcji, przy czym ustalono także limity opłaty minimalnej (dwadzieścia pięć złotych) oraz maksymalnej (dwieście złotych). Szczególnie ten ostatni limit jest ciekawym rozwiązaniem, ponieważ w przypadku znacznych kwot ustalana opłata za przelew zagraniczny mogłaby być bardzo dotkliwa.

mBank – SWIFT. Jak wygląda?

Według ogólnej zasady numer SWIFT jest złożony z ośmiu lub jedenastu znaków. Struktura kodu jest następująca:

  • pierwsze cztery znaki – unikalny  kod instytucji, zazwyczaj będący skrótem nazwy firmy,
  • następne dwa znaki – kod kraju (w przypadku Polski jest to symbol PL),
  • kolejne dwa znaki – lokalizacja. Przykładowo, Warszawa jest w opisywanej metodyce oznaczana jako PW,
  • trzy znaki opcjonalne – oddział instytucji. Jeśli chodzi o tę część kodu, to ma ona charakter opcjonalny.

Nie tylko oznaczenie SWIFT

Warto pamiętać, że podczas wykonywania przelewów zagranicznych ważny jest nie tylko kod SWIFT. Oprócz tego niezbędny jest kod bankowy IBAN, czyli Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.

Na szczęście, jego struktura jest bardzo prosta. W przypadku rachunków zarejestrowanych na terenie Polski jest to po prostu numer konta z przedrostkiem wskazującym kraj (PL – Polska).

Kod mBank SWIFT: BREXPLPWMBK,

Kod IBAN mBank: PL+numer rachunku odbiorcy,

Dane do przelewu:

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.

Skrytka pocztowa 2108

Zobacz także  SWIFT PKO BP. Jakie ma znaczenie?

90-959 Łódź.

mBank to podmiot, który wyróżnia się wśród swojej konkurencji przede wszystkim z uwagi na takie atuty jak oparcie współpracy z klientem na modelu online. Oferta mBanku jest zorientowana przede wszystkim na Klientów prywatnych oraz przedsiębiorców wywodzących się z sektora MŚP.

mBank SWIFT