Przedawnienie roszczeń – co oznacza termin z kodeksu cywilnego?

Przedawnienie roszczeń jest pojęciem prawnym, które odnosi się do procesu, w wyniku którego roszczenie traci swą możliwość egzekwowania przez sąd po upływie określonego w prawie czasu. Jakie roszczenia się przedawniają i po jakim czasie? Sprawdzamy!