Prawo

Zwolnienie lekarskie wstecz – na ile dni wstecz lekarz wystawi L4?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnienie lekarskie można wystawić z datą wsteczną. W naszym artykule dowiesz się, na ile dni do tyłu lekarz może wystawić L4 i czy są jakieś wyjątki od tej kwestii.

Zwolnienie lekarskie otrzymuje się po kontakcie z lekarzem, podczas którego specjalista stwierdzi niezdolność do pracy. Zdarzają się jednak sytuacje, że pacjent potrzebuje L4 z datą wsteczną. Warto dowiedzieć się, w jakich sytuacjach i na ile dni może być wystawione takie zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie wstecz. Czym jest L4?

zwolnienie lekarskie wstecz

Zwolnienie lekarskie jest dokumentem, który usprawiedliwia nieobecność w pracy i umożliwia otrzymanie zasiłku chorobowego za czas choroby. Do otrzymania tego zasiłku należy jednak spełnić pewien warunek, a mianowicie co miesiąc odprowadzać składki na ubezpieczenie chorobowe. Zwolnienie lekarskie jest wydawane przez lekarza podczas wizyty w placówce medycznej, ale można je również uzyskać poprzez konsultacje lekarskie online. Obecnie wszystkie L4 wystawiane są w wersji elektronicznej (e-ZLA), dlatego nie trzeba już dostarczać druku do pracodawcy, bo będzie on widoczny na platformie PUE ZUS.

Czy możliwe jest wystawienie zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną?

Zwolnienie lekarskie wypisywane jest zazwyczaj od dnia wizyty bądź od następnego dnia. Może się jednak zdarzyć, że pacjent był już niezdolny do pracy wcześniej. W takiej sytuacji istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną. Oczywiście lekarz musi potwierdzić rzeczywistą zaistniałą niezdolność. Jeśli będzie miał do tego przesłanki, to nie odmówi wystawienia L4 wstecz. Pomocne mogą tu być zwolnienie lekarskie i e-recepta online tanio wystawione podczas konsultacji lekarskich w internecie. Jest to niezwykle istotne, gdy stan zdrowia uniemożliwia udanie się do lekarza.

zwolnienie lekarskie wstecz

Na ile dni może być wystawione zwolnienie lekarskie z datą wsteczną?

Zastanawiasz się, na jaki okres można otrzymać L4 z datą wsteczną? Jeśli lekarz stanowczo stwierdzi, że wyniki badań czy konsultacji wykazują, że pacjent już od dłuższego czasu choruje i był niewątpliwie niezdolny do pracy, to ma prawo do wystawienia zwolnienia lekarskiego z datą wsteczną. Okres tej czasowej niezdolności do pracy może być wyznaczony na nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym pacjent był badany. Jeśli nieobecność w pracy była dłuższa, to niestety pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego za pozostałe dni. Wyjątkiem jest L4 wystawione od lekarza psychiatry.

Zwolnienie lekarskie z datą wsteczną wystawiane od lekarza psychiatry

Zwolnienie lekarskie może być wystawione maksymalnie na 3 dni wstecz, licząc od dnia poprzedzającego dzień badań. Wyjątkiem jest jednak L4 od lekarza psychiatry. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zaburzeń psychicznych, które ograniczają zdolność pacjenta do poprawnej oceny własnego postępowania, lekarz psychiatra może wystawić zaświadczenie lekarskie wstecz za okres dłuższy niż 3 dni. Warto tutaj wspomnieć, że zwolnienie lekarskie może być także wystawione na okres, który rozpoczyna się po dniu badania. Jednak nie później niż 4. dnia po dniu, w którym przeprowadzono badania.

Czy pracodawca musi zaakceptować zwolnienie lekarskie z datą wsteczną?

zwolnienie lekarskie wstecz

Ciekawi cię, czy pracodawca może nie przyjąć zwolnienia lekarskiego wystawionego z datą wsteczną? Nie ma takiej możliwości. Pracodawca ma obowiązek zaakceptować każde zwolnienie, nawet te z datą wsteczną. Jeśli jednak ma pewne wątpliwości co do danego zaświadczenia, to może on zweryfikować czy wystawione L4 przebiegło zgodnie z obowiązującym prawem.Pracodawca ma możliwość skontrolowania swojego pracownika przebywającego na zwolnieniu. Może on taką kontrolę przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą osób kontrolujących z ZUS. Celem takiej kontroli jest sprawdzenie zasadności danego zwolnienia.

Jeśli zachorowałeś, ale nie byłeś w stanie zgłosić się na wizytę do lekarza, to zawsze możesz skorzystać z rozwiązania, jakim jest zwolnienie lekarskie z datą wsteczną. Pamiętaj tylko o obowiązujących zasadach i terminach.

Najczęściej zadawane pytania

Jak liczyć 3 dni wstecz L4?

3 dni wstecz L4 liczymy od dnia poprzedzającego dzień badań.

Czy lekarz rodzinny może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

W uzasadnionych przypadkach lekarz rodzinny może wystawić L4 wstecz.

Ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie od psychiatry?

Psychiatra jako jedyny lekarz może wystawić zwolnienie wstecz na dłużej niż 3 dni.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz