Akt normatywny: ogłaszanie, budowa i hierarchia aktów prawnych w Polsce

Akt normatywny to jeden z filarów polskiej legislacji.