Mir domowy – kiedy można mówić o jego naruszeniu? Kodeks karny, art. 193

W kontekście przepisów mir domowy oznacza prawo każdego lokatora do niezakłóconego korzystania z lokalu, mieszkania lub domu. Kwestię tę regulują przepisy kodeksu karnego, a dokładnie art. 193 mówiący, że prywatność i spokój to dobra osobiste każdego człowieka.