Świadectwo pracy wystawia pracodawca. To ważny dokument, który musi zawierać prawidłowe dane. Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy? Co musi się w nim znajdować i do czego jest ono potrzebne? Sprawdź!

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Do 2019 roku świadectwo pracy miało zostać wydane pracownikowi do 7 dni po zakończeniu bądź rozwiązaniu umowy. Obecnie jednak uległo to zmianie. Po co świadectwo pracy jest w ogóle wystawiane i dlaczego jest istotne dla osoby, która kończy współpracę z danym przedsiębiorstwem? Jak wygląda świadectwo pracy i co ma zawierać? Każdy pracodawca, jak i pracownik powinien to wiedzieć, aby uniknąć problemów związanych ze źle wydanym dokumentem.

Co to jest świadectwo pracy?

Nie mając żadnego doświadczenia w tej kwestii, możesz zastanawiać się, co to jest świadectwo pracy. To dokument, który otrzymuje pracownik od razu w chwili wygaśnięcia stosunku pracy z danym przedsiębiorstwem. Oznacza to, że świadectwo pracy powinno zostać wydane najpóźniej w dniu rozwiązania bądź zakończenia umowy. 

Od 2019 roku, gdy pracownik otrzymuje świadectwo pracy, dostaje też określone informacje. Dotyczą one tego:

 • jak długo będzie przechowywana jego dokumentacja;
 • w jakim terminie można ją odebrać;
 • kiedy zostanie zniszczona w razie nieodebrania.

Kto wystawia świadectwo pracy?

Świadectwo pracy wystawia pracodawca. Powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie i najpóźniej w dniu rozwiązania umowy z pracownikiem. Do 2019 miał na to 7 dni, jednak obecnie praco wygląda inaczej. Jedyną sytuacją, w której nie musi tego robić, jest chęć zawarcia z pracownikiem w ciągu kolejnych 7 dni umowy o nieco innej treści niż poprzednia. W takiej sytuacji, jeśli dojdzie do dalszej współpracy, świadectwo pracy nie musi w ogóle zostać wystawione. 

Kto wystawia świadectwo pracy w dużych firmach? Przygotowywać może je pracownik, jednak podpis musi należeć do pracodawcy.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy? Przysługuje ci odszkodowanie

Świadectwo pracy dalej do ciebie nie trafiło, mimo że zakończyłeś już współpracę z przedsiębiorstwem? Jeśli tak, to możesz wkroczyć na ścieżkę sądową. Pozew o odszkodowanie może zakończyć się tym, że pracodawca będzie zobowiązany wypłacić ci karę grzywny wartą maksymalnie tyle, co 6 tygodni twojej pracy. Dlatego to, ile czasu ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy, jest bardzo istotne. Może wiązać się z konsekwencjami prawnymi!

Co zawiera świadectwo pracy? Podstawowe elementy dokumentu

Świadectwo pracy powinno zawierać, poza podstawowymi danymi na temat pracownika, także między innymi:

 • rodzaj wykonywanej pracy;
 • wymiar jego etatu;
 • informacje o odbytej służbie wojskowej;
 • wykorzystaniu urlopu ojcowskiego lub macierzyńskiego.

To, co zawiera świadectwo pracy, może także zależeć od pracownika, który może domagać się umieszczenia w nim konkretnych treści. Wtedy pracodawca będzie musiał wziąć jego prośbę pod uwagę.

Wzór świadectwa pracy

To, jak wygląda świadectwo pracy, jest określone przez rozporządzenie z 2017 roku. Powinny znaleźć się w nim między innymi:

 • oznaczenie pracodawcy – jego nazwa, siedziba bądź miejsce zamieszkania;
 • dane pracownika – imiona, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców;
 • miejscowość i data wystawienia, umieszczone w prawym górnym rogu;
 • informacje dotyczące wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego oraz innych wolnych dni, spowodowanych np. zwolnieniami;
 • dane związane z okresami nieskładkowymi pracownika;
 • pouczenie pracownika, jeśli konieczne.

Świadectwo pracy przydatne dla pracownika

Wystawienie świadectwa pracy jest konieczne, ponieważ dokument może po prostu przydać się pracownikowi. Dzięki niemu będzie on mógł odebrać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy ustalić staż ubezpieczeniowy w ZUS. Świadectwo pracy pozwala także na staranie się o emeryturę czy prawo do zasiłku z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych.

Czy istnieje obowiązek wydania świadectwa pracy?

Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia pisemnego dokumentu dotyczącego powodów zwolnienia pracownika lub nieprzedłużenia umowy z nim. Jednak świadectwo pracy jest wymaganym dokumentem. Każdy pracownik powinien móc je odebrać, o ile był zatrudniony na umowę o pracę. Dlatego, jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, nigdy o tym nie zapominaj, aby nie ryzykować konieczności wypłaty kary grzywny poszkodowanemu w tej sytuacji pracownikowi.

Wniosek o wydanie świadectwa pracy – czy jest konieczny?

Nie! Aby móc otrzymać swoje świadectwo pracy, nie jest ci potrzebny żaden wniosek. Jeśli jednak pracodawca go nie wydał, to możesz taki wniosek napisać. Po jego złożeniu pracodawca będzie miał 7 dni na przygotowanie dokumentu. Jeśli tego nie zrobi, będziesz mógł zgłosić sprawę do sądu. Wniosek o wydanie świadectwa pracy powinieneś wysłać zawsze, jeśli nie otrzymałeś dokumentu. To może przydać się w trakcie rozprawy.

Jak odzyskać świadectwo pracy z nieistniejącego zakładu?

Straciłeś pracę w tej samej chwili, w której twój pracodawca zamknął firmę? Możesz zastanawiać się, jak odzyskać świadectwo pracy z nieistniejącego już zakładu. Zgłoś się do swojego pracodawcy, domagając się wydania dokumentu. Powinien on przetrzymywać jego kopię, nawet jeśli przedsiębiorstwo przestało już istnieć.

Źle wystawione świadectwo pracy – co robić?

Jeśli zostanie wystawione niewłaściwe świadectwo pracy, jak najszybciej zgłoś ten fakt do pracodawcy. Pracownikowi przysługuje w takiej sytuacji odpowiednie sprostowanie. Gdy odmawia, sprawa może zostać podana do sądu. Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem, dlatego zawsze sprawdzaj dwa razy, czy znajdujące się na nim dane są poprawne!

Świadectwo pracy – termin wydania może być wcześniejszy?

Czy świadectwo pracy może być wydane wcześniej? To być może byłoby dla wielu pracodawców znacznie wygodniejsze. Ale niestety, nie ma takiej możliwości. W trakcie trwania umowy nie może ono zostać wydane, dlatego, że ten dokument jest pewnym podsumowaniem całej pracy danej osoby w przedsiębiorstwie. 

Świadectwo pracy termin wydania powinno mieć najwcześniej w dniu zakończenia współpracy. Maksymalny czas zwłoki to 7 dni, jednak nie jest on w pełni zgodny z prawem i osoba zwolniona z przedsiębiorstwa może domagać się dokumentu w dniu opuszczenia firmy.

Czy świadectwo pracy można wystawić online?

Jak najbardziej tak! Istnieją strony internetowe, które oferują już gotowe wzory. To często wykorzystują właściciele małych i średnich firm, którzy nie mają zbyt wielu pracowników pod swoją pieczą.

Świadectwo pracy to ważny dokument. Może być przydatny podczas rekrutacji na inne stanowiska. Teraz znasz już zasady jego wystawiania i wiesz, kiedy możesz się go domagać.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2021
świadectwo pracy