Reforma gospodarki w Polsce jest gorąco omawiana. Jaki dokładnie jest Polski Ład? Założenia programu często nie są powszechnie znane i rozumiane. Zapoznaj się z nimi i dowiedz się, jakie zmiany przyniosą nowe przepisy podatkowe.

Kryzys wywołany pandemią COVID-19 zmobilizował rządzących do wprowadzenia szeregu zmian w prawie gospodarczym. Tak 1 października 2021 r. powstał Polski Ład. Założenia programu, najogólniej rzecz ujmując, dotyczą nie tylko podatków. Związane są też z systemem ubezpieczeń społecznych, emeryturami, zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, a nawet budownictwem mieszkaniowym, zdrowiem i rolnictwem.

Jakie dokładnie zmiany przyniesie Polski Ład? Założenia tego programu reform są ambitne. Wszystkich punktów nie da się omówić w krótkim artykule. Można jednak wskazać najważniejsze elementy reform, co właśnie uczynimy. Przekonaj się, co ci przyniesie nowa rzeczywistość gospodarcza. Jakie czekają cię zmiany w podatkach? Sprawdź, jak ustawy dotyczące Nowego Ładu wpłyną na zmiany w zakresie ulg dla klasy średniej i jak nowe regulacje zmienią rozmaite rozliczenia.

Polski Ład – założenia i kluczowe zmiany podatkowe

Jedną z podstawowych zmian przewidzianych w nowych uwarunkowaniach podatkowych jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Ma ona wynosić 30000 zł. Proponowana zmiana kwoty wolnej oznacza niemal dziesięciokrotny wzrost w porównaniu do stanu sprzed 2023. W naturalny sposób ma wpłynąć na wysokość pensji i obliczanie należności pracowników wobec Urzędu Skarbowego.

Według zapowiedzi twórców programu wiele mieli zyskać dzięki temu ci, którzy zarabiają relatywnie mniej. Osoby z pensją około 3000 zł mogłyby otrzymać w skali roku niecałe 2000 zł. Z kolei emeryci ze świadczeniami wynoszącymi ok. 3000 zł w skali roku zyskaliby nieco ponad 1500 zł. Niemal dwie trzecie emerytów otrzyma emeryturę bez podatku. Wedle założeń skorzystać mieliby także małżonkowie wspólnie rozliczający się z fiskusem.

Drugą podstawową zmianą przygotowaną przez twórców Polskiego Ładu jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. W wyniku wprowadzonych reform nowy limit dla drugiego progu wynosi 120000 zł.

Kilka procent PKB na zdrowie

Jednym z najistotniejszych założeń Polskiego Ładu jest zwiększenie nakładów państwa na służbę zdrowia. W związku z tym w ciągu najbliższych lat ma wzrastać część PKB przeznaczana na opiekę zdrowotną. Docelowo ma to być aż 7% Produktu Krajowego Brutto.

To jednak jeszcze nie wszystko, co w tym zakresie przewiduje Polski Ład. Założenia programu mówią o kilku nowych inicjatywach, które mają wspierać system zdrowotny. Zaliczają się do nich m.in.:

  • Centrum Obsługi Pacjenta – ma umożliwiać zapisywanie się na wizyty lekarskie w trybie online;
  • Fundusz Modernizacji Szpitali – jego celem jest wspieranie rozwoju szpitali pod kątem infrastrukturalnym;
  • Fundusz Medyczny – ma sprzyjać rozwojowi nowych technologii leczenia.

Polski Ład – założenia korzystne dla emerytów

Polski Ład zakłada, że emerytury nie będą w wielu przypadkach obłożone podatkiem, a tym samym – wzrosną. Dotyczy to świadczeń, które wynoszą maksymalnie 2500 zł miesięcznie. Oznacza to, że wedle założeń programu reform 2/3 emerytów w ogóle nie będzie płacić podatku. To zysk dla ponad 90% z nich. Ta sytuacja, rzecz jasna, dotyczy także rencistów.

Według informacji przedstawionych przez Ministerstwo Finansów ci emeryci, którzy otrzymują świadczenie w wysokości 2600 zł netto lub niższe, w ciągu roku zyskają dokładnie 1600 zł. Jeszcze inaczej sprawa wygląda w przypadku małżeństw, które razem pobierają emerytury. Jeżeli każdy z małżonków ma emeryturę w wysokości 1800 zł brutto, zyskają oni rocznie ponad 2900 zł. Podobnie będzie, jeżeli jeden z małżonków ma emeryturę minimalną, a drugi na średnim poziomie.

Polski Ład – założenia najważniejszych zmian podatkowych

Polski Ład wprowadza zmiany w zakresie kwoty wolnej. Jeżeli twoje zarobki pozostają na poziomie minimalnego wynagrodzenia, w ramach założeń Polskiego Ładu nie będziesz musiał opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych. To efekt wprowadzenia kwoty wolnej wynoszącej 30000 zł. Istotne znaczenie ma fakt, że od teraz wyższa stawka podatku, wynosząca 32%, będzie obowiązywać nie od łącznej kwoty dochodów w wysokości 85000 zł, a od kwoty 120000 zł.

Opodatkowanie wynajmu

W ramach głównych założeń Polskiego Ładu zostanie wprowadzonych wiele innych regulacji. Zmiany wpłyną choćby na wynajem mieszkań. Wedle nowych przepisów od teraz formą opodatkowania przychodów z najmu będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeba więc będzie się zdecydować na jedną z jego stawek.

Składka zdrowotna

Zmienią się także zasady dotyczące naliczania składki zdrowotnej od podatku. Jeżeli rozliczasz się przez podatek liniowy, zapłacisz składkę w wysokości 4,9%, przy czym nie może być ona niższa niż 270 zł. Jeszcze inaczej kwestia składki zdrowotnej będzie wyglądać przy rozliczaniu się na zasadach ryczałtu. Podatnik będzie mógł odliczyć różne kwoty w ramach trzech progów. Stawka to 9% odliczane od:

  • 60% średniego wynagrodzenia w przypadku przychodu do 60000 zł;
  • 100% przy przychodach od 60000 zł do 300000 zł;
  • 180% w razie przychodów powyżej 300000 zł.

Ulgi dla rodzin wielodzietnych

Reformy zakładają także zwolnienie z podatku dochodowego dla rodziców z co najmniej czwórką dzieci, jeżeli przychody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, czyli 85000 zł. W związku z tym, że w dalszym ciągu będzie mieć zastosowanie wyższa kwota wolna, de facto taka rodzina będzie mogła korzystać z zerowego PIT aż do kwoty 115000 zł przychodu.

Polski Ład – założenia w przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie

Małżonkowie, którzy rozliczają się razem, będą mogli wykorzystać wyższą kwotę wolną od podatku. W tym przypadku będzie ona wynosić aż 60000 zł. Średnie miesięczne korzyści wynikające z tego rozwiązania będą oscylować wokół kwoty 320 zł. Rozliczenie indywidualne nadal byłoby opłacalne, jednak mniej niż wspólne.

Polski Ład – ilu Polaków na nim zyska?

Według szacunków Ministerstwa Finansów wprowadzane zmiany w przepisach, w tym przede wszystkim wyższa kwota wolna od podatku oraz podniesienie drugiego progu podatkowego, będą miały pozytywny wpływ na sytuację wielu Polaków. Ma to być około 18 milionów obywateli, którzy będą mogli uzyskiwać różnego rodzaju profity.

Dla kolejnych kilku milionów zmiany podatkowe mają okazać się neutralne. W istocie Polski Ład najbardziej ma poprawić sytuację osób, których przychody są najniższe. Zmiany wyraźnie mają odczuć ci pracownicy, których pensje wynoszą od 3000 do 5000 zł. W tych przypadkach w skali roku korzyści finansowe mogą wynieść od kilkuset do niecałych 2000 zł. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku emerytów, których świadczenia nie przekraczają określonej kwoty.

A jeżeli ktoś zarabia dużo więcej? W takim przypadku Polski Ład na pewno nie poprawi sytuacji. Znaczenie w kontekście wejścia w życie przepisów będzie mieć też fakt, czy w danych przypadkach podatnik rozlicza się przez ryczałt, czy na zasadach skali podatkowej, a także, jakie miał koszty uzyskania przychodów etc.

Polski Ład – podsumowanie założeń

Ogólne założenia Polskiego Ładu można podsumować jako skoncentrowane na chęci poprawy sytuacji Polaków, którzy nie zarabiają wiele. Postulowane w programie reform zmiany związane choćby z kwotą wolną będą tym istotniejsze dla pracownika, im mniejsze w skali roku będą jego dochody.

Dla przedsiębiorców i tych, którzy zatrudniają pracowników Polski Ład to konieczność wprowadzeniu wielu zmian i dostosowania się do nowych przepisów. To często powoduje wiele formalnych i księgowych niedogodności. Owe procesy to jednak oddzielny temat. Nowe zasady weszły w życie od 1 stycznia 2022 r. i wpływają na przedsiębiorców rozliczających się w ten czy inny sposób.

Archiwum: styczeń 2023
polski ład-założenia