Polski Ład. Ministerstwo Finansów startuje z ulgą sponsoringową. Zapisy ją wprowadzające mają znaleźć się w podatkowej części Polskiego Ładu. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na wsparcie szkół wyższych, instytucje kultury czy kluby sportowe mogą wiele na tym zyskać. Według wiceministra finansów, Jana Sarnowskiego kwota ta może sięgać nawet 100 mln zł. Sarnowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że takie rozwiązanie ma zachęcić firmy do współpracy z powyższymi podmiotami, aby ułatwić im pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność.

Polski Ład: „ulga sponsoringowa to wsparcie”

Tzw. ulga sponsoringowa została uchwalona na początku października przez Sejm, teraz zajmuje się nimi Senat. Jan Sarnowski w wywiadzie dla PAP powiedział:

„Ulga sponsoringowa to wsparcie społecznej odpowiedzialności biznesu. To jest standard w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, natomiast w Polsce nigdy tego typu wsparcie nie występowało” – mówi wiceminister i dodaje:

„Bardzo wiele podmiotów działających w Polsce firm angażuje się w działalność sponsoringową, podpisuje specjalne kontrakty reklamowe np. z klubami sportowymi, organizatorami imprez kulturalnych, placówkami kultury czy uczelniami wyższymi. Na Zachodzie Europy trudno znaleźć uniwersytet, w którym nie byłoby pracowni wyposażonej przez lokalnego przedsiębiorcę czy auli albo sali imienia sławnego absolwenta, dalej zaangażowanego w życie uczelni, w której zaczynał swoją naukową karierę. Nie ma też wielu szkół, które nie miałyby podpisanej umowy o współpracy z którąś z firm ze swojego otoczenia biznesowego” – przekonuje Sarnowski.

Polski Ład: ulga sponsoringowa korzyścią dla obu stron

Jak podkreśla Sarnowski korzyści wynikające z takiej współpracy są obopólne. Beneficjenci otrzymają dodatkowe środki, zaś przedsiębiorcy i pracownicy angażując się w takie działania kreują pozytywny wizerunek firmy. Jak wskazuje wiceminister finansów:

„Zależy nam na tym, aby podobnie, jak w Europie Zachodniej, wspierać narzędziami podatkowymi zaangażowanie firm w rozwój ich otoczenia, ekosystemu, społeczności, w której działają. I stąd nasza propozycja, która znalazła się w pakiecie Polskiego Ładu, w założeniach ogłoszonych jeszcze w maju. Później konkretne przepisy znalazły się w projekcie ustawy. Rada Ministrów je zaakceptowała, a Sejm uchwalił. W tym tygodniu senacka komisja budżetu i finansów publicznych rozpoczęła rozpatrywać rozwiązania z pakietu Polskiego Ładu – w tym także ulgę sponsoringową. W przyszłym tygodniu pakiet trafi na plenarne obrady Senatu”.

Jak wyjaśnia, obecnie firma, która angażuje się w działalność sponsoringową podpisuje umowę z klubem sportowym, organizatorem eventu, czy szkołą wyższą. Nakłady związane z realizacją tej umowy, przede wszystkim wydatki sponsoringowe, wliczane są w koszty uzyskania przychodu firm:

„Dzięki zastosowaniu ulgi, przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, naukową i kulturalną. Oznacza to, że podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych wydatków w 100 proc. do kosztów uzyskania przychodu, uzyska dodatkową preferencję w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. poniesionych kosztów” – tłumaczy polityk:

„Łącznie zatem w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150 proc. poniesionego kosztu. Czyli na każdą złotówkę, którą przedsiębiorca wyda na działalność sponsoringową 1,50 zł odliczy od podstawy opodatkowania – wylicza Sarnowski. Dodaje, że ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości uzyskanych w roku podatkowym dochodów z działalności gospodarczej” – kontynuuje Sarnowski i wyjaśnia:

„W praktyce, zakładając, że przedsiębiorca wydał 20 tys. zł na działalność sponsoringową, to wliczy w koszty uzyskania przychodu 100 proc. tego i kolejne 50 proc. odliczy w ramach ulgi, czyli w sumie 30 tys. zł. Efekt jest taki, że na podatku, na czysto, zyska ok. 2 tys. zł”.

Polski Ład: ulga sponsoringowa. Na co przeznaczone zostaną pieniądze od firm

Wiceszef MF zaznacza, że rynek sponsoringowy w Polsce gwałtownie się rozwija:

„W zeszłym roku tylko sponsoring sportu – według różnych szacunków, to było ok. 800 mln zł do 1 mld zł wydanych przez firmy na wspieranie działalności klubów sportowych, czy na stypendia dla poszczególnych sportowców. Szacujemy, że w efekcie zastosowania ulgi, w przyszłym roku firmy zaoszczędzą ok. 100 mln zł” – wylicza minister, który podkreśla, że inicjatywa jest skierowana do wszystkich firm działających na terenie Polski.

Według przyjętej nowelizacji, w przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, czyli m.in. przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a także na pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Koszty mogą dotyczyć również sfinansowania stypendium sportowego.

Jeśli chodzi o działalność kulturową , odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność kulturalna w rozumieniu tej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Natomiast jeśli firmy zdecydują się wesprzeć uczelnie, wówczas odliczeniu będą podlegały na przykład koszty poniesione na stypendia, finansowanie nauki czy wynagrodzenia dla zatrudnionych studentów i absolwentów.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Archiwum: październik 2021
Polski Ład: ulga dla przedsiębiorców