Slack – awaria. Co się dzieje? AKTUALIZACJA

Nikomu z osób pracujących zdalnie nie trzeba przedstawiać aplikacji Slack.