Osoby, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą mogą liczyć na pomoc w postaci tzw. ulgi na start. Wsparcie obowiązuje przez pół roku od momentu rozpoczęcia działalności i zwalnia z płacenia składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Komu przysługuje ulga i jakie konsekwencje za sobą niesie?

Ulga na start to zapomoga, dzięki której przedsiębiorca nie musi przez pierwsze sześć miesięcy od uruchomienia działalności opłacać składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Osoba zamierzająca skorzystać z takiej opcji zmuszona jest do 10. dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń powinna złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA i zapłacić składkę. Warto podkreślić, że ulga nie obejmuje zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie koszt składki z uwzględnieniem najniższej podstawy wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Komu przysługuje ulga na start

Ze świadczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

  • są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych);
  • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności;
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Ulga na start może okazać się pomocnym narzędziem, aczkolwiek nie jest pozbawione wad. Należy pamiętać, że w przypadku choroby w okresie obowiązywania wsparcia, przedsiębiorca nie może liczyć na zasiłek: chorobowy, macierzyński i opiekuńczy oraz jest pozbawiony świadczenia rehabilitacyjnego.

Archiwum: czerwiec 2021