We Francji obowiązuje krótszy niż w Polsce tydzień pracy. Francuz musi przepracować w tygodniu 35 godzin. Każda kolejna godzina traktowana jest jako nadliczbowa. Kraj ten oferuje również bardzo dobre świadczenia socjalne. Obowiązuje tam również minimalne wynagrodzenie za pracę nazywane SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Według statystyk średnie wynagrodzenie za pracę jest we Francji dwukrotnie wyższe niż kwota minimalna!

Zarobki we Francji – minimalna krajowa

We Francji, jak w wielu europejskich krajach, obowiązuje wynagrodzenie minimalne. Oznacza to, że pracodawca nie może zapłacić mniej, ale może oczywiście zapłacić za wykonywaną pracę więcej. W 2023 roku minimalna płaca dla francuskich pracowników wynosi 1709,28 euro brutto za miesiąc. Minimalna stawka godzinowa to 11,27 euro brutto. Wyliczone kwoty uwzględniają składki na ubezpieczenie społeczne. Jest to wysokość płacy przed opodatkowaniem. 

Aby poznać kwotę, jaką Francuz otrzyma do ręki, należy od minimalnej krajowej odjąć około 22%. Oznacza to, że minimalna pensja to 1333,23 euro na miesiąc lub 8,79 euro za godzinę. Mieszkaniec Francji może jednak liczyć na dodatkowe profity, bowiem na jego pensję składa się nie tylko wynagrodzenie, ale również należność za przepracowane godziny nadliczbowe, wykorzystany urlop, a także liczne dodatki.

Zarobki we Francji – średnie wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie we Francji to niemal dwukrotność minimalnej pensji. Przeciętny Francuz otrzyma więc miesięcznie około 2340 euro! Z danych statystycznych wynika, że połowa zatrudnionych pobiera wynagrodzenie w wysokości 2500 euro na miesiąc. Tylko około 8% Francuzów może pochwalić się zarobkami o wysokości ponad 4000 euro. 

Zarobki uzależnione są od zajmowanego stanowiska oraz od branży. Najwyższych kwot mogą oczekiwać osoby zatrudnione w IT oraz bankowości, Całkiem nieźle kształtują się pensje pracujących w przemyśle samochodowym oraz w transporcie. Najniższe wynagrodzenie pobierają osoby związane zawodowo  z handlem, turystyką i hotelarstwem. 

zwiedzamy paryż logo

Francuskie wynagrodzenie a prawo

Jak mówią przepisy prawa, Francuza obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy. Maksymalnie może przepracować 10 godzin dziennie lub 40 w tygodniu. Każda godzina ponad obowiązkowy wymiar pracy traktowana jest jako nadgodzina i jest płatna. Dodatkowe wynagrodzenie wynosi +25% za pierwsze osiem nadgodzin oraz +50% za każdą następną nadgodzinę (w danym tygodniu).

Francuzki pracownik otrzyma także dodatkowe pieniądze za pracę wykonywaną w święta oraz niedziele. I tak za pracę do 3 godzin wypłacone zostanie 10,40 euro na godzinę, a przy pracy obejmującej ponad 3 godziny stawka wyniesie 24,20 euro za godzinę.

Francuskie przepisy mówią również o dodatku za pracę w godzinach nocnych. Jeśli pracownik spędzi na niej do 50 godzin w miesiącu, otrzyma +20% dodatku. Jeśli czas pracy w nocy przekroczy 50 godzin, do wynagrodzenia zostanie doliczony dodatek w wysokości +50%. 

Urlop nad Sekwaną

Każdy pracownik we Francji ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Początek okresu, od którego zostaje naliczony wymiar urlopu przypada na 1 czerwca poprzedniego roku kalendarzowego, a koniec na 31 maja danego roku. Inny termin obowiązuje w sektorze budowlanym i robót publicznych – to okres od 1 kwietnia do 31 marca.

Wraz z przepracowaniem miesiąca pracownik zyskuje 2,5 dnia urlopu. Oznacza to 30 dni za cały rok. Obowiązkiem pracownika jest wykorzystanie 24 dni w okresie od 1 maja do 31 października. Nie jest on jednak zobligowany do jednorazowego odbioru wolnych dni.

Francuski socjal powodem do zazdrości

Francja słynie z bardzo dobrze rozbudowanego systemu socjalnego. Kraj ten posiada jeden z najlepiej rozwiniętych systemów opieki zdrowotnej – powszechne ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracujących. Kraj troszczy się również o bezrobotnych, jednak zasiłki wypłacane są przez ściśle określony czas, a ich wysokość zależy od wysokości dotychczasowych zarobków oraz długości okresu ubezpieczenia.

Francuzi mogą również korzystać z bogatego pakietu świadczeń rodzinnych: zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń na dzieci, zasiłków macierzyńskich i ojcowskich, 

Zarobki we Francji są uważane za stosunkowo wysokie w porównaniu do wielu innych krajów. Francja jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw na świecie i oferuje wysoki poziom życia. Zarobki zależą jednak od wielu czynników, takich jak zawód, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i lokalizacja geograficzna. Należy również pamiętać, że zarobki i warunki pracy różnią się w zależności od branży i sektora.

Archiwum: czerwiec 2023
Zarobki we Francji