Zleceniodawca zaproponował ci stawkę 18,30 brutto. Ile to netto? Umowa zlecenie ma swoją minimalną stawkę godzinową, od której odliczane są składki ZUS i zaliczka na podatek. Ile zatem otrzymasz na „rękę”? Dokładną kwotę znajdziesz w naszym artykule!

Od kilku lat osoby pracujące na zlecenie są chronione dodatkowymi przepisami. Wprowadzona została nie tylko stawka godzinowa, ale także obowiązkowe oskładkowanie takich umów. Minimalna stawka wynosi obecnie 19,70 zł, ale wiele osób nadal szuka informacji na temat „18,30 brutto – ile to netto (umowa zlecenie)”. Ile otrzymasz na rękę? Sprawdź nasze wyliczenia!

Obowiązkowe składki i podatki przy umowie zleceniu

To, jakie składki i podatki odprowadza pracodawca lub zleceniodawca, zależy od rodzaju umowy, ale nie tylko. Ważny jest także twój status jako pracownika. Jeśli umowa zlecenie jest twoim jedynym źródłem przychodu, twoje wynagrodzenie będzie się składało z następujących elementów:

 • zaliczki na podatek dochodowy;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki wypadkowej;
 • składki emerytalnej i rentowej.

W przeciwieństwie do umowy o pracę, w przypadku umów cywilnoprawnych odprowadzanie składek chorobowych jest dobrowolne. Decyzję podejmuje zleceniobiorca. Jeśli będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie na czas choroby, z jego stawki godzinowej będzie pobierana dodatkowa kwota na ubezpieczenie chorobowe.

18,30 brutto – ile to netto (umowa zlecenie). Jak to obliczyć?

Najprostszym sposobem na obliczenie „18,30 brutto – ile to netto (umowa zlecenie)” jest skorzystanie z jednego z dostępnych w internecie kalkulatorów wynagrodzeń brutto:netto. Otrzymasz w nim dokładne wyliczenie:

Z kalkulatora wynagrodzeń możesz skorzystać także po to, by obliczyć kwotę brutto/netto dla umowy o dzieło i umowy o pracę.

Dla twojej wygody zamieszczamy poniżej takie wyliczenie dla minimalnej stawki godzinowej:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1,40 zł;
 • składki ZUS – emerytalna, rentowa, wypadkowa wynosi 2,47 zł;
 • zaliczka na podatek PIT wynosi 2 zł.

Na tej podstawie można uzyskać odpowiedź na pytanie „18,30 brutto – ile to netto (umowa zlecenie)”. Osoba wykonująca zlecenie powinna otrzymywać nieco ponad 12 zł netto za godzinę.

Składki na umowie zleceniu a umowa o pracę, umowa B2B, renta lub emerytura

Jeśli pracujesz na etacie, masz własną działalność, pobierasz rentę lub emeryturę, a na umowie masz stawkę godzinową 18,30 zł brutto i jest twoim jedynym źródłem przychodu, to czy uzyskana kwota netto będzie się różniła od powyższych wyliczeń? Sprawdź, ile to netto w poszczególnych przypadkach:

 • umowa o pracę – to, czy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki, zależy od wysokości wynagrodzenia na umowie o pracę – jeśli twoja płaca przekracza minimalne wynagrodzenie, konieczne jest tylko opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, a od umowy zlecenia nie pobiera się składek ZUS – kwota netto będzie więc wynosiła około 14,90 zł;
 • kilka umów zleceń podpisanych przez tę samą osobę – wówczas sumuje się przychody i odprowadza składki tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia;
 • umowa B2B – jeśli zakres zlecenia pokrywa się z zakresem działalności, nie ma konieczności odprowadzania składek, poniesiesz zatem jedynie koszty związane z odprowadzeniem podatku (2 zł);
 • renta lub emerytura – przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzać składkę rentową, emerytalną i wypadkową, w kieszeni zleceniobiorcy zostaje zatem 15,83 zł.

Kto nie musi płacić składek i podatków w przypadku umowy zlecenia?

Jeśli jesteś studentem do 26. roku życia, kwestia składek ZUS i podatków cię nie dotyczy. W takim przypadku kwota brutto na umowie równa się kwocie netto. To korzystna sytuacja nie tylko dla ciebie, ale również dla zleceniodawcy, dlatego wielu z nich szuka do pracy właśnie młodych osób. To może być twoja szansa na rynku pracy!

Umowa zlecenie czy umowa o dzieło – co wybrać?

Taka sama minimalna stawka obowiązuje zarówno w przypadku umów zleceń, jak i umów o dzieło. W wielu przypadkach ten drugi rodzaj umowy cywilnoprawnej jest korzystniejszy dla pracownika. W takim przypadku nie opłaca się składek, a jedynie odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. 18,30 brutto na umowie o dzieło to około 15 złotych netto.

Trzeba jednak wiedzieć, że przedsiębiorca nie może zawrzeć umowy o dzieło w każdym przypadku. Dotyczy to wyłącznie takiego rodzaju pracy, którego efektem będzie wypracowane dzieło – np. tekst, grafika, strona internetowa czy oprogramowanie.

Ile wynosi obecnie minimalna stawka dla osób pracujących na umowę zlecenie?

Wiele osób poszukuje informacji na temat „18,30 brutto – ile to netto – umowa zlecenie”. W 2021 roku stawka minimalna dla osób podpisujących ten rodzaj umowy wynosiła właśnie 18,30 zł brutto za godzinę. W 2022 roku to się jednak zmieniło.

Minimalna stawka godzinowa nie jest wartością stałą. Jest ona powiązana bezpośrednio z wysokością minimalnego wynagrodzenia netto i brutto. W roku 2022 pensja minimalna wynosi 3010 zł brutto. Zleceniodawca, który chce zatrudnić zleceniobiorcę na umowę zlecenie, musi w tym roku zapłacić mu co najmniej 19,70 zł za godzinę pracy.

Czy praca na umowie zleceniu po oskładkowaniu takich umów nadal się opłaca? Tak, zmiany wprowadzono przede wszystkim po to, by chronić zleceniobiorców. Z jednej strony kwota otrzymywana „na rękę” jest niższa, z drugiej – twoje składki są odprowadzane tak jak w przypadku umów o pracę.

Archiwum: sierpień 2022
18 30 brutto ile to netto umowa zlecenie