Chcesz napisać pełnomocnictwo? Wzór stanowi w pełni darmową pomoc, pozwalającą szybko i poprawnie skonstruować dokument. Dzięki temu nawet za pierwszym razem ma się pewność, że żadna istotna kwestia nie została przeoczona.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

Korzystając z gotowych i prostych w uzupełnieniu opcji „pełnomocnictwo wzór”, można bezpiecznie i bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów sformułować ogólne pełnomocnictwo. 

W jakim celu pisze się pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to prosty dokument uprawniający osoby trzecie. Mając takie upoważnienie, dana osoba ma prawo wykonywać za kogoś pewne ściśle określone czynności. To wyrażenie woli gwarantujące, że pewne kroki podjęte przez pełnomocnika będą tak samo wiążące, jak gdyby były wykonywane samodzielnie. 

Warto jednak pamiętać, że zakres kompetencji takiego pełnomocnika jest bardzo konkretnie ustalone. Jedynym wyjątkiem jest kwestia pełnomocnictwa z mocy prawa, czyli np. sytuacji, w której opiekun jest pełnomocnikiem nieletniego dziecka. 

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, aby było skuteczne, powinno zawierać kilka kluczowych informacji. Przede wszystkim datę oraz miejsce sporządzenia dokumentu. Bardzo istotne są także pełne dane obu stron. Jeśli chcesz stworzyć pełnomocnictwo, wzór zawiera miejsca, które należy uzupełnić swoim numerem PESEL, imieniem oraz nazwiskiem, a także numerem oraz serią dowodu, oraz adresem zamieszkania. 

Bardzo istotne jest również określenie rodzaju pełnomocnictwa, a także okresu obowiązywania. Na koniec obie strony muszą odręcznie podpisać cały dokument. 

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Kodeks cywilny obowiązujący w Polsce bardzo konkretnie określa rodzaj pełnomocnictwa i jego skutki prawne. Obecnie można rozróżnić 4 typy pełnomocnictw: 

  • pełnomocnictwa ogólne – najbardziej uniwersalne pełnomocnictwo pozwalające na wykonywanie różnego rodzaju czynności takich jak składanie dokumentów. Najczęściej stosowane przez osoby na co dzień mieszkające za granicą. Stworzony dla ogólnego pełnomocnictwa wzór zawiera wszystkie kluczowe informacje; 
  • pełnomocnictwa szczególne – dotyczą bardzo precyzyjnych sytuacji, w których konieczne jest np. złożenie podpisu. Warto także pamiętać, że jeśli ktoś ma zostać upoważniony do złożenia w czyimś imieniu podpisu u notariusza, pełnomocnictwo również musi być notarialne;
  • pełnomocnictwa rodzajowe – stosowane w przypadku upoważnień cyklicznych, dotyczących czynności wykraczających poza standardowy zarząd. Może obejmować prawo do pobierania czynszu od lokatorów;
  • pełnomocnictwa procesowe – pozwalają upoważnić osobę trzecią do reprezentowania mocodawcy w trakcie czynności sądowych. 

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być w zasadzie każda osoba po ukończonym 13. roku życia. Jedynym warunkiem jest subiektywne zaufanie. Niemniej jednak najlepszym wyborem jest pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. 

Jakie są podstawowe typy pełnomocników?

Wybierając pełnomocnika, należy wziąć pod uwagę typ sytuacji, w której będzie on reprezentował. Całkowitą dowolność ma się w kwestii pełnomocnictwa do celów administracyjnych. 

Osoba mająca prawo złożyć za kogoś dokumenty nie musi charakteryzować się ani pokrewieństwem, ani wykształceniem prawniczym. 

Niemniej jednak już w przypadku spraw cywilnych konieczne jest wybranie na pełnomocnika osoby z rodziny lub posiadającej odpowiednie kompetencje, np. adwokata, radcę prawnego, Rzecznika praw Konsumenta. 

Jeśli dana osoba ma być pełnomocnikiem w sprawach karnych, musi być osobą kompetentną, w tym przypadku adwokatem lub radcą prawnym. 

W jakich okolicznościach najczęściej jest potrzebne pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo, w zależności od rodzaju, może być stosowane w przypadku konieczności złożenia dokumentów, odwiedzenia urzędu, notariusza lub podczas postępowania sądowego. Niemniej jednak pełnomocnictwa mogą być pomocne w szeregu indywidualnych sytuacji. 

Pełnomocnictwo – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór pełnomocnictwa. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować.

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
pełnomocnictwo wzór