Oświadczenie wzór stanowi w pełni darmowy szablon, pozwalający szybko i poprawnie skonstruować dokument. Dzięki temu nawet za pierwszym razem ma się pewność, że żadna istotna kwestia nie została przeoczona. 

Oświadczenie wzór to ogromne ułatwienie, pomagające sformułować swoje decyzje w sposób klarowny oraz poprawny. Warto pamiętać, że oświadczenie jest pismem potrzebnym w wielu sytuacjach, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Ma też wartość wiążącą, co oznacza, że autor oświadczenie gwarantuje, że zawarte w nim informacje są prawdziwe. 

Oświadczenie – wzór 

Poniżej znajduje się darmowy wzór oświadczenia. Możesz pobrać go w formacie PDF lub skopiować. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc

W jakim celu pisze się oświadczenie?

Oświadczenie wzór to wygodny oraz klarowny schemat pozwalający szybko i poprawnie sformułować wypowiedź, zawierającą stanowisko lub decyzję. 

Oświadczenie może być napisane zarówno w sytuacjach prywatnych, jak i zawodowych. Zawarte w nim informacje muszą być prawdziwe oraz przedstawione w zwięzły i czytelny sposób. 

Kto może napisać oświadczenie?

Oświadczenie jest dokumentem, które może napisać każdy. W tym przypadku kluczowa jest samodzielność. W przeciwieństwie do zaświadczenia, które jest dokumentem wystawionym przez kogoś/jakąś instytucję, oświadczenie musi być napisane przez zainteresowanego. 

Dodatkowo należy pamiętać, że prawidłowe oświadczenie może powstać jedynie w sytuacji, w której dana osoba jest pewna podawanych informacji. Na przykład w sytuacji oświadczenia majątkowego, nie można wpisać przypuszczalnej kwoty. Konieczna jest konkretna i rzeczywista.

Co musi znaleźć się w treści oświadczenia?

W treści oświadczenia należy wpisać przede wszystkim swoje pełne dane, zazwyczaj również numer oraz serię dokumentu tożsamości. Istotna jest także data powstania dokumentu. 

Następnie należy w kilku zdaniach przedstawić treść oświadczenia. 

Odręczny podpis pod oświadczeniem również jest elementem obowiązkowym. 

W jakich sytuacjach najczęściej pisze się oświadczenie?

Oświadczenie wzór to schemat dokumentu pozwalającego szybko i poprawnie sformułować dokument zawierający konkretną informację lub przekonanie. 

Najczęściej stosuje się je w sytuacjach takich jak deklaracja, że posiada się pełną zdolność do czynności prawnych, że mieszka się pod danym adresem, że było się sprawcą kolizji, czy że miesięczny dochód wynosi X. 

Czy oświadczenie jest wiążącym dokumentem?

Informacje zawarte w oświadczeniu są wiążące. Wynika to z woli autora, jego podpisu oraz umieszczonych pełnych danych legitymujących go. 

Pobierz wzór w .pdf
X
ikona pdf
Pobierz wzór w .docx
X
ikona doc
Archiwum: wrzesień 2022
oświadczenie wzór