Kim jest mały podatnik? Określamy w taki sposób osobę prowadzącą działalność gospodarczą, osiągającej zyski poniżej pewnego poziomu. Sprawdź, w jaki sposób rozlicza się z podatków w 2023 roku. Zobacz, jakie ma przywileje.

Mały podatnik VAT to miano przysługujące osobie fizycznej, która prowadzi swoją działalność gospodarczą, a której łączny zysk ze sprzedanych dóbr i usług, z uwzględnieniem kwoty podatku VAT nie przewyższył określonych przez ustawę limitów. To pojęcie pojawia się zarówno w ustawie, która mówi o podatku PIT, czyli od osób fizycznych, jak i w ustawie o podatku VAT. Jak uzyskać ten status? Niezbędne do tego jest spełnienie szeregu wymogów zawartych w rodzimym prawie podatkowym. Sprawdź, jakie zmiany przyniósł rok 2023.

Kim jest mały podatnik?

Mali podatnicy, w rozumieniu przepisów, to przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku wartością sprzedanych dóbr i usług, wraz z kwotą podatku, nie przekroczyli kwoty 1 200 000 euro – mały podatnik VAT. Natomiast małych podatników CIT i PIT dotyczy kwota powyżej 2 000 000 euro. Przy przeliczaniu walutowym dotyczącym obcej waluty wykorzystuje się wartość określaną z ramienia instytucji Narodowego Banku Polskiego i odnosi się ona do początku października 2022 roku. Kwotę wówczas zaokrągla się do 1000 złotych. W 2023 roku ze statusu małego podatnika korzystać mogą przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w 2022 r. – 5 793 000 zł. procedowany jest projekt podwyższające limit małego podatnika VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. To oznacza, że limit może wzrosnąć do 9 654 000 zł. Małym podatnikiem w PIT i CIT jest natomiast ten, u kogo wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro – 9 654 000 zł.

Mały podatnik VAT – przywileje

Przed małym podatnikiem VAT otwiera się furtka, która pozwala na czerpanie korzyści z tego tytułu. Chodzi m.in. o wykorzystanie metody kasowej. Rozliczanie za pomocą tej metody wyróżnia się tym, że powstaje moment obowiązku podatkowego VAT. Konieczność realizacji płatności podatku powstaje w rozliczeniu za okres, w którym do przedsiębiorcy wpłynęła częściowa lub całkowita zapłata za sprzedane dobra. Podatnik decydujący się na wykorzystanie wymienionego wyżej sposobu jest zobowiązany zgłosić się do naczelnika lokalnego urzędu skarbowego w celu poinformowania o wyborze rozliczenia kasowego.

Mały podatnik a kwartalne rozliczenie

Na tym jednak nie kończą się przywileje dla osób posiadających ten status. Wśród możliwości małego podatnika znajduje się również kwartalne rozliczenie podatku. Aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia należy uprzednio poinformować urząd skarbowy zgłaszając zgłoszenie VAT-R. Jednak nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na kwartalne rozliczenie. Oto, co upoważnia do składania takiej deklaracji:

  • przedsiębiorca przez co najmniej 12 miesięcy musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
  • przedsiębiorca dokonujący dostaw towarów i usług, które zapisane są w załączniku nr 15 do ustawy VAT, w żadnym miesiącu wartość dostarczonych dóbr nie może przekroczyć 50 000 złotych – bez uwzględnienia kwoty VAT.

Deklaracja kwartalna VAT-7K powinna zostać złożona przez przedsiębiorcę do 25. dnia miesiąca po kwartale. Rozliczanie podatku VAT w okresie kwartalnym pozwala na czasowe przeniesienie daty wpłaty wartości podatku.

Mały podatnik PIT – rozliczenie

Osoba fizyczna, której wartość sprzedanych dóbr nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro w przeliczeniu na polską walutę, to – mały podatnik PIT. Jak ustala się należytą wartość takiego przekształcenia walutowego? Wszystkie niezbędne do takiej operacji dane pochodzą z Narodowego Banku Polskiego. Korzysta się z kursu ustalonego przez tę instytucję na początek października poprzedniego roku. W przypadku przekształceń walutowych ich wartość jest najczęściej podawana w zaokrągleniu, które przyjmuje wartość do jednego tysiąca złotych. W przypadku dokonywania takich operacjach międzywalutowych określono limit dla małego podatnika PIT i obecnie wynosi on 9 654 000 złotych.

CIT 15 – dla kogo i ile wynosi jego stawka?

Do końca 2018 roku stawka ulgi podatkowej CIT wynosiła 15% dla małych podatników. W 2019 już 9%. Był to efekt zmiany w przepisach podatkowych wprowadzonych właśnie w roku 2019 na korzyść podatników. Podstawowa stawka podatku osób prawnych wynosi 19%. Jednak są osoby, które mogą skorzystać właśnie z tej niższej stopy procentowej. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy uzyskali dochód nieprzekraczający 1,2 mln euro. Rzecz jasna wartość tego dochodu określa się w odniesieniu do roku ubiegłego.

Stosowanie 9 procentowego podatku CIT

Status małego podatnika jest jednym z niezbędnych czynników, który uprawnia do korzystania z 9% stawki podatku CIT. Zapis dotyczący wspomnianej wyżej zależności zawarty został w treści artykułu 19 ust.1d ustawy o CIT. O obniżoną stawkę podatku mogą ubiegać się na przykład podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą w danym roku. Warto wspomnieć, że podstawa opodatkowania, którą stosuje się do 9% stawki nie uwzględnia przychodów pochodzących z zysków kapitałowych.

Mały podatnik a rozliczenie PIT w 2023 roku

Bieżący rok zaoferuje nowe możliwości, z których będzie mógł skorzystać mały podatnik. W 2023 będzie on mógł dokonać rozliczenia:

  • do jednorazowej amortyzacji do 50 000 euro;
  • do kwartalnego opłacenia zaliczki na PIT.

Podatkowa amortyzacja środków trwałych przypada na okres, w którym podatnik odlicza koszty uzyskania przychodu według określonej stawki. Przedsiębiorca, który może określić się jako mały podatnik PIT ma natomiast prawo dokonać rozliczenia w inny sposób. Wszystkie odpisy amortyzacyjne, których wartość nie przekroczyła 50 000 euro będą mogły być rozliczane w skali roku.

W 2023 roku limit dla małego podatnika, to 241 000 złotych. Taka metoda ma jednak zastosowanie do grup 3-8 uwzględnionych w klasyfikacji środków trwałych. Wyjątkiem w tym przypadku są samochody osobowe. Niemal tożsame przywileje dotyczą małego podatnika CIT. Status ma w przypadku tego podatku bardzo ważne znaczenie. Posiadanie go uprawnia podatnika do korzystania z przewidzianej 9% stawki CIT, co zwalnia z obowiązku rozliczania się na stopie 19 procentowej. Przedsiębiorca, który może określać się jako mały podatnik ma ustawowo zagwarantowane ulgi podatkowe, które pomagają w prowadzeniu działalności lub w jej rozpoczęciu.Dzięki wciąż zmieniającym się ograniczeniom i limitom, mali przedsiębiorcy zyskują większe możliwości w rozliczaniu podatków PIT, CIT.

Archiwum: styczeń 2023
mały podatnik