Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

Wiele osób planując zakup własnego mieszkania posiłkuje się kredytem hipotecznym. Panuje powszechne przekonanie, że aby otrzymać kredyt hipoteczny, trzeba mieć umowę o pracę na czas nieokreślony. Tymczasem prowadzenie działalności gospodarczej wcale nie jest przeszkodą w otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej. Należy jednak liczyć się z tym, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny będzie musiała spełnić pewne dodatkowe warunki, a sposób oceniania jej zdolności kredytowej przez bank może być bardziej restrykcyjny.