Nadpłata kredytu gotówkowego – na czym to polega?

Nadpłata kredytu gotówkowego polega na przekazywaniu do banku większych kwot, niż wynika to z harmonogramu spłat. Może to obejmować spłacanie wyższych rat, niż wymaga tego umowa lub dodatkowe przelewanie środków pomiędzy poszczególnymi płatnościami. Nadpłata kredytu gotówkowego może także polegać na jednorazowej spłacie całej kwoty zadłużenia. Wówczas można od razu pozbyć się całości zobowiązania przed ustalonym terminem.

Nadpłata kredytu może prowadzić do:

  • skrócenia czasu trwania zobowiązania,
  • obniżenia wysokości kolejnych rat.

Należy ustalić z bankiem, którą z tych opcji preferujesz. Pierwsza z nich jest zwykle bardziej opłacalna.

Czy nadpłata kredytu jest zawsze możliwa?

Nadpłata kredytu gotówkowego (i nie tylko) zawsze jest możliwa. Bank nie może tego zabronić klientowi, bo gwarantują to przepisy. Mówi o tym Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w której można znaleźć zapis: „Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.

Dodatkowo ustawa podkreśla, że swoboda nadpłaty kredytu gotówkowego nie może zostać ograniczona w zależności od tego, czy klient powiadomi bank o chęci jej dokonania. To znaczy, że nie musisz informować instytucji, ani prosić ją o zgodę na nadpłacanie kredytu. Możesz spłacić swoje zobowiązanie lub jego część w dowolnej chwili, a bank nie może odmówić przyjęcia przedterminowej spłaty. Warto o tym pamiętać, ponieważ niektórzy kredytodawcy mogą zniechęcać klientów do wcześniejszego regulowania zadłużenia.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że nadpłata kredytu hipotecznego rządzi się nieco innymi prawami. W przypadku zobowiązania gotówkowego można po prostu przelać środki na rzecz banku i nie trzeba go o tym informować, czy ustalać z nim żadnego harmonogramu. W przypadku kredytu hipotecznego nie jest to takie proste. Jego nadpłaty bank także nie może zabronić, jednak trzeba ustalić z nim zasady, na jakich się ona odbędzie. Wynika to z konieczności przekalkulowania zobowiązania i stworzenia nowego harmonogramu spłaty. Zawsze należy więc upewnić się w swoim banku, jak nadpłacić kredyt hipoteczny zgodnie z obowiązującymi warunkami.

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Zastanawiasz się, czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy i jak możesz na tym skorzystać oprócz wcześniejszego pozbycia się zobowiązania?

Nadpłata kredytu to korzystne rozwiązanie, ponieważ najczęściej jest darmowa. Nic zatem nie tracisz. Banki co prawda mogą pobierać prowizję za spłatę przed terminem, jednak jej wysokość nie jest duża i nie może przekroczyć ściśle określonego limitu. Jednak wiele instytucji rezygnuje z domagania się takich opłat. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w umowie kredytowej.

Kolejną ważną zaletą nadpłaty kredytu gotówkowego jest proporcjonalne obniżenie kosztów zobowiązania. Jeśli zostały one poniesione wcześniej, mogą zostać zwrócone. Dotyczy to przede wszystkim odsetek, marży oraz ubezpieczenia.

Ważne! Kredytodawca musi obniżyć koszt kredytu proporcjonalnie do okresu, który pozostał na jego spłatę.

Kiedy najlepiej nadpłacać kredyt

Kolejne ważne pytanie, to kiedy najlepiej nadpłacać kredyt gotówkowy. Przyjmuje się, że najbardziej opłaca się zrobić to od początku trwania umowy. Wówczas można szybciej zmniejszyć kapitał zobowiązania, a tym samym podstawę do naliczania odsetek. To może przynieść największe oszczędności.

Nadpłatę kredytu można robić systematycznie, dopłacając małe kwoty, lub zdecydować się na jedną wyższą wpłatę. Im wcześniej zaczniesz nadpłatę kredytu, tym mniej zapłacisz za jego obsługę. 

Pamiętaj także o zasadzie, która mówi, że najbardziej opłacalne jest szybsze spłacenie zobowiązania o najwyższym oprocentowaniu. Jeśli więc masz kilka zobowiązań kredytowych w banku, to zdecydowanie lepiej pozbyć się tego, które ma najwyższe RRSO.

*Nota prawna: Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Archiwum: październik 2023