Porady

Najważniejsze informacje na temat wystawiania zaświadczenia o zatrudnieniu

3 minut(y) czytania

Pracownik ma prawo zwrócić się do swojego pracodawcy o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu. Co więcej, może zrobić to dowolną liczbę razy w ciągu roku – a nawet miesiąca. Czy pracodawca ma obowiązek wydać ten dokument i co na ten temat mówią przepisy prawa? Dowiesz się z tego artykułu.

Zaświadczenie o zatrudnieniu a zaświadczenie o zarobkach i świadectwo pracy

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu to nazwa, która bywa stosowana zamiennie z zaświadczeniem o zarobkach. To zwykle błąd – chyba że osoba ma na myśli dokument, który łączy cechy jednego i drugiego, stając się zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach. Ten pierwszy dotyczy bowiem oficjalnego potwierdzenia przez pracodawcę, że dana osoba jest osobą zatrudnioną. Z kolei zaświadczenie o zarobkach ma stanowić potwierdzenie uzyskiwania miesięcznego wynagrodzenia w konkretnej wysokości.

Kolejnym często występującym błędem jest mylenie przez pracowników zaświadczenia o zarobkach ze świadectwem pracy. Świadectwo to jest dokumentem wydawanym w dniu ustania stosunku pracy. Z kolei omawiane zaświadczenie ma być wydawane na wyraźne życzenie zatrudnionych. Przedsiębiorca powinien więc zachować szczególną czujność, gdy pracownik wnioskuje o wydanie świadczenia pracy w trakcie trwania jej stosunku.

Kiedy zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu może być potrzebne?

Pracownik może potrzebować dostępu do omawianego dokumentu w wielu różnych sytuacjach. Wśród najczęściej występujących można wymienić:

 • wniosek o kredyt lub pożyczkę;
 • podpisywanie umowy abonamentowej;
 • staranie się o uzyskanie towaru na raty lub w leasing – np. smartfona, telewizora czy samochodu;
 • przygotowanie do postępowania sądowego – a więc sprawy o przyznanie alimentów od małżonka lub rodzica albo na samotnie wychowywane dziecko, o podział majątku lub związane z zadłużeniami;
 • wnioskowanie o przyznanie świadczeń socjalnych, np. zasiłku z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • zapisanie dziecka do żłobka lub przedszkola;
 • starań o uzyskanie przez dziecko stypendium naukowego.
Zobacz także:  Jak zgłosić wypadek w drodze do pracy i kiedy przysługuje odszkodowanie?

Co istotne, w znacznej większości powyższych przypadków instytucja wymagająca dostarczenia oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu będzie wymagała także zaświadczenia o zarobkach. Warto w rozmowie z pracownikiem doprecyzować, czy ta druga dodatkowa informacja ma znaleźć się na dokumencie, czy nie.

Warto dodać, że pracownik może wystąpić o takowe zaświadczenie dowolną liczbę razy, a termin ważności dokumentu określany jest przez instytucję, która wymaga jego dostarczenia.

Czy pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Żaden z obowiązujących aktów prawnych, w tym Kodeks Pracy, nie nakłada na pracodawcę obowiązku wydania omawianego dokumentu. Teoretycznie uzyskanie przez pracownika zaświadczenia z pracy o zatrudnieniu jest więc dobrą wolą przedsiębiorcy i ma on prawo odmówić. 

Warto mieć jednak na uwadze Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 września 1999 r. o sygnaturze I PKN 331/99. Zgodnie z treścią orzecznictwa, a dokładniej jego uzasadnienia, ogólnym obowiązkiem pracodawcy jest dostarczanie pracownikowi informacji oraz dokumentów, które są istotne z punktu widzenia realizacji stosunku pracy. Co więcej, także dokumentów potrzebnych do realizacji uprawnień poza zakładem pracy, a więc takich, jak zaświadczenie o zatrudnieniu, które w omawianym orzecznictwie zostało wymienione z nazwy.

Biorąc pod uwagę powyższe, choć pracownik nie może powołać się na żaden z opublikowanych aktów prawnych, to ma możliwość powołania się na istotne Postanowienie Sądu Najwyższego.

Druk zaświadczenia o zatrudnieniu – skąd go uzyskać?

Wzór wymagający wyłącznie uzupełnienia przez pracodawcę udostępniany jest zwykle przez organ, który oczekuje tego dokumentu, a więc np. przez bank. Nie jest to jednak jego powinnością, tak jak do obowiązków pracownika (choć pracodawcy również) nie należy dostarczenie wzoru. Jednak zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik mają możliwość znalezienia w sieci druku zaświadczenia o zatrudnieniu – z darmowym dostępem.

Pobierając z Internetu darmowy wzór, należy jednak pamiętać, by ten odpowiadał oczekiwaniom instytucji, która zażądała przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu. Jak już wspomnieliśmy, do częstych wymagań należy bowiem określenie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika – a takiej rubryki nie będzie w gotowym wzorze dokumentu dotyczącego wyłącznie zatrudnienia. A jak samodzielnie napisać zaświadczenie o zatrudnieniu? Co powinno się w nim znaleźć?

Zobacz także:  Mały podatnik wobec PIT, CIT i VAT

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Jak nadmieniliśmy, rodzaj i ilość danych, które powinny znaleźć się na dokumencie, może być uzależnione od potrzeb organu, który wystąpił o jego dostarczenie (banku, żłobka, MOPS-u i tak dalej). Można jednak wskazać te najbardziej podstawowe, które znajdują się zwykle na druku zaświadczenia o zatrudnieniu:

 • dane pracownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL;
 • określenie wymiaru zatrudnienia: pełen etat, pół etatu i tak dalej;
 • dane zakładu pracy: nazwa;
 • termin trwania umowy ze wskazaniem, czy pracownik został zatrudniony na czas określony, czy nieokreślony;
 • wskazanie nazwy stanowiska;
 • rodzaj umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie i tak dalej;
 • pieczęć zakładu pracy, podpis pracodawcy lub innej osoby upoważnionej do wystawiania danego dokumentu oraz data.

Choć wystawienie zaświadczenia do żłobka o zatrudnieniu pracownika, do banku czy zaświadczenie o zatrudnieniu do szkoły nie jest więc prawnym wymogiem pracodawcy, to – mając na uwadze Postanowienie SN – bez wątpienia będzie dobrą praktyką ze strony przedsiębiorcy.

Nasze propozycje
Porady

Jakie rozwiązania możesz przenieść do chmury? Tricki dla przedsiębiorców

2 minut(y) czytania
Rozwiązania chmurowe z roku na rok zyskują na popularności, a także zmieniają sposób funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Poprawiają one jakość pracy, oszczędzają czas i pieniądze, pozwalają na dostęp do plików w dowolnym miejscu z dostępem do internetu, a przy tym zapewniają bezpieczeństwo w sieci. Najpopularniejszym rozwiązaniem chmurowym jest dysk, czyli wirtualna przestrzeń do przechowywania plików. Oprócz niego wyróżnia się m.in. systemy CRM, oprogramowanie biurowe czy hosting. Podpowiadamy, jakie rozwiązania możesz przenieść do chmury.
Porady

Jak znaleźć atrakcyjną domenę?

2 minut(y) czytania
Być może wybierając adres dla swojej strony internetowej, koncentrujesz się wyłącznie na tym, aby była to atrakcyjna nazwa i jest to oczywiście istotne, ale warto zwrócić uwagę również na inne kwestie. Pamiętaj, że domena stanie się jednym z elementów twojego biznesu i może ci albo ułatwiać realizowanie celów, albo wręcz przeciwnie – utrudniać to. Jak znaleźć atrakcyjny adres?
Prowadzenie firmyPorady

Zawieszenie działalności a ZUS – najważniejsze informacje dla przedsiębiorcy zawieszającego firmę

6 minut(y) czytania
Konieczność zawieszenia działania firmy, a więc jego tymczasowego wstrzymania, pojawia się w wielu codziennych sytuacjach. Może być związana z wyjazdem urlopowym czy…
Power your team with InHype

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *