Automatyzacja produkcji – na czym polega i jakie ma zalety?

Automatyzacja produkcji to proces, który polega na zastąpieniu lub ograniczeniu pracy ludzkiej przez maszyny i systemy automatyczne. Wprowadzenie automatyzacji w zakładach produkcyjnych ma na celu zwiększenie wydajności, poprawę jakości produktów oraz redukcję kosztów. W artykule omówimy, na czym polega automatyzacja produkcji, jakie są jej główne zalety oraz jakie technologie są wykorzystywane w nowoczesnych systemach automatyzacji.