Wiele osób obawia się przejścia z etatu na własną działalność, ze względu na brak możliwości skorzystania ze zwolnienia chorobowego. Sprawdź, jak wygląda kwestia zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy!

Każda osoba odprowadzająca niezbędne składki ma prawo do zwolnienia lekarskiego oraz zasiłku chorobowego. Należy spełnić kilka kluczowych warunków, związanych równie z odprowadzanych składek, terminowości, stażu pracy jako przedsiębiorca, a także wysokości podstawy składek na ubezpieczenie społeczne. 

Czym charakteryzuje się zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym osobom zarejestrowanym oraz posiadającym prawa do pobierania świadczeniem z ZUS. Zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i przedsiębiorcy mają prawo do jego pobierania. 

Konieczne jest regularne opłacanie dobrowolnej składki chorobowej do 10. dnia każdego miesiąca. Należy jednak pamiętać, że prawo do skorzystania ze świadczenia chorobowego nabywa się po upływie 90 dni. Oznacza to, że jednorazowa opłata na poczet składki chorobowej nie umożliwia skorzystania ze świadczeń. 

Co wpływa na wysokość zasiłku chorobowego?

W przypadku przedsiębiorców należy pamiętać, że składka chorobowa jest dobrowolna. Zarówno sam fakt jej opłacania, bądź nie, jak i jej wysokość. To właśnie od niej zależy późniejsza wysokość ewentualnego świadczenia chorobowego. 

Podstawa wymiaru składem może być dowolna, lecz jej wysokość nie może być niższa od minimalnej podstawy obowiązującej przedsiębiorstwa (od prognozowanego średniego wynagrodzenia).  

Wysokość świadczenia stanowi 80% podstawy, o ile nie przypada na okres ciąży – wtedy jest to 100%. 

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym wszystkim osobom odprowadzającym niezbędne składki. W tym okresie możliwe jest skorzystanie z zasiłku chorobowego na czas niedyspozycji. Może być on wypłacany nie dłużej niż przez 182 dni, chyba że wynika z gruźlicy, bądź przypada na okres ciąży. Uzyskane stacjonarnie lub l4 online upoważnia do pobierania świadczeń, jednak należy pamiętać, że na czas trwania świadczenia chorobowego nie ma możliwości wykonywania żadnej pracy zarobkowej. 

Jakie uprawnienia daje świadczenie chorobowe?

Świadczenie chorobowe to środki wypłacane podczas okresu zwolnienia lekarskiego. W przypadku osób prowadzących działalność wysokość świadczenie jest wyliczana na podstawie zadeklarowanej podstawy. 

Należy także pamiętać, że wokół wysokości świadczenia krąży wiele mitów, np. l4 od psychiatry – ile płatne? Można czasem usłyszeć, że jest to jedno z niewielu, w 100% płatnych zwolnień. Nie jest to jednak prawda, w tym przypadku również obowiązującym przelicznikiem jest 80%. Pełnopłatne świadczenia wypłacane są jedynie w ciąży i w przypadku utraty zdrowia na skutek wypadku w pracy. 

Czy opłaca się korzystać z chorobowego?

Świadczenie chorobowe jest wypłacane jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorca dobrowolnie opłacał składki chorobowe. Choć nie są to zazwyczaj bardzo wysokie kwoty, wiele osób prowadzących działalność z nich rezygnuje. 

Późniejsze korzystanie z ewentualnego świadczenia jest sytuacją losową. Ciężko stwierdzić, czy płacenie bądź niepłacenie składki jest rozsądne. Warto tę kwestię rozpatrzyć bardzo indywidualnie. Należy wziąć pod uwagę zarówno specyfikę branży, jak i historię chorób. 

Jakie dokumenty przedsiębiorca musi zanieść do ZUS-u?

Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia zwolnienia lekarskiego, a także odpowiedniego formularza. Czas na to ma przez pierwsze 7 dni od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego. 

Zasiłek powinien zostać wypłacony w przeciągu 30 dni. Należy także pamiętać, że okres zwolnienia może zostać odliczony od składki ZUS. Wynika to z niemożności prowadzenia działalności w tym czasie. Ulga ta dotyczy jednak jedynie składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku pozostałych kwota jest niezmienna.

Archiwum: czerwiec 2022
Chorobowe dla przedsiębiorcy