Jak korzystać z danych KRS w celu oceny finansowej firmy?

Przed podjęciem współpracy z wybraną firmą, warto dokonać oceny jej sytuacji finansowej. Pomocne w tym zakresie są rejestry przedsiębiorców dostępne online. Jednym z nich jest KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).