Kontrola wydatków podczas prowadzenia firmy to bardzo ważna kwestia. Należy dbać o regularne przychody, po to, aby nie dopuścić np. do utraty rentowności przedsiębiorstwa. Czasami jednak nie da się ustrzec problemów.

W takich przypadkach warto wiedzieć, co robić, aby skutecznie sobie z nimi poradzić, bądź zaradzić jeszcze przed ich wystąpieniem.

W tym poradniku sprawdzimy, w jaki sposób można zachować płynność finansową, np. w czasie kryzysu. Jeżeli prowadzisz firmę i obawiasz się utraty płynności finansowej, koniecznie przeczytaj ten poradnik!

Płynność finansowa firmy – co warto wiedzieć

Kryzysy się zdarzały, zdarzają i na pewno będą zdarzać w dalszym ciągu. W razie wystąpienia takowego warto wiedzieć, co należy robić. Okazuje się, że istotne jest szybkie działanie. Wpierw, warto przeprowadzić analizę tego, co mogło doprowadzić do zaistniałego kryzysu. Określmy również czas, kiedy do niego doszło itp.

Czasami (w zasadzie najczęściej) winę mogą ponosić kontrahenci, poprzez spóźnianie się z zapłatą, innym razem to zbyt niskie ceny za np. oferowane usługi, będą winowajcą. W jeszcze innych przypadkach powodem kryzysu będzie nietrafiona inwestycja, czy mała ilość klientów. Pomimo wszystko, da się znaleźć rozwiązanie na tego typu problemy. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich!

zachowanie płynności finansowej

Ubezpieczenie należności – dzięki niemu nie utracisz płynności finansowej

Ubezpieczenie należności to nic innego jak zabezpieczenie firmy przed stratami, które mogą wynikać z nieuregulowanych zobowiązań kontrahentów. Otóż ubezpieczyciel należności będzie na bieżąco analizował stabilność finansową naszych kontrahentów.

Z tychże analiz ustalona zostanie wysokość limitu kredytowego, do której wysokości nasz ubezpieczyciel zapewni ochronę, czy zobowiąże się do wypłaty odszkodowania np. w przypadku bankructwa. Oczywiście w grę wchodzi też brak płatności np. za faktury ze strony kontrahenta. Opisany monitoring, jest obowiązkiem ubezpieczyciela.

Jak wygląda polisa ubezpieczenia należności w kilku krokach

 • Przedsiębiorca wnioskuje o ubezpieczenie dla kontrahenta.
 • Ubezpieczyciel dokonuje analizy odbiorcy.
 • Ubezpieczyciel udziela swojemu klientowi limitu kredytowego dla danego odbiorcy.
 • Przedsiębiorca wysyła swoje towary, wykonuje usługi dla odbiorcy.
 • Odbiorca nie chce uregulować należności wobec przedsiębiorcy.
 • Klient ubezpieczyciela zgłasza fakt (przeterminowane należności) i zleca dochodzenie.
 • Ubezpieczyciel wykonuje działania windykacyjne.
 • Przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczyciela dokumenty potrzebne do likwidacji szkód.
 • Ubezpieczyciel wypłaca swojemu klientowi odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności

Warto również poznać zalety, jakie niesie za sobą ubezpieczenie należności. Oto one:

 • Szybka ocena wiarygodności kontrahentów (również zagranicznych).
 • Dobre warunki płatności.
 • Ochrona przed nieprzewidzianymi zmianami.
 • Zwiększenie prestiżu firmy.
 • Zwiększenie wiarygodności firmy.
 • Lepsza płynność finansowa.
 • Zabezpieczenie płynności finansowej.
 • Lepszy dostęp do finansowania

i wiele innych.

Jak widać, działania są złożone i zazwyczaj bardzo skuteczne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, na dany temat, sprawdź tutaj:  https://www.coface.pl/Nasza-oferta/Ubezpieczenie-naleznosci/Jak-dziala-ubezpieczenie-naleznosci 

Aby zachować płynność finansową, rozważ faktoring

Dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z faktoringu. Nazywamy tak instrument finansowy, który stanowi bardzo dobre zabezpieczenie podczas kryzysu finansowego. Jest to idealna forma zabezpieczenia, jeżeli boimy się właśnie utraty płynności finansowej.

Otóż z bardzo prostego powodu. Wybierając faktoring, nie musimy martwić się spłacaniem rat, nie zaciągamy zadłużeń i innych tego typu, przez co nie obciążamy struktury finansowej firmy. Faktoring działa po prostu na uwalnianiu „zamrożonych” środków z faktur.

Zdecydować się można na faktoring pełny. Dzięki niemu uniknąć można niewypłacalności kontrahentów. W firmie zachowamy płynność finansową, gdyż zapewnimy sobie przepływ środków w terminie – nawet wtedy, kiedy kontrahent napotka problemy z wypłacalnością. Skorzystanie z usług firmy faktoringowej pozwoli również uniknąć windykacji należności, która jest kosztowna i czasochłonna.

Jeżeli nie pełny, zdecydować się można na faktoring odwrócony. Ta forma zapewni finansowanie wszelakich usług, towarów itp. do zwiększenia obrotów w przedsiębiorstwie. Najbardziej wtedy, gdy dostęp do danych dóbr/ zakupu towarów, będzie utrudniony, ograniczony itp., a dostawcy będą wymagali szybkich płatności, czy przedpłat.

Wybór faktoringu to nie tylko zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej, ale również poprawa płynności finansowej w firmie!

faktoring

Windykacja należności

To kolejna metoda na zachowanie płynności finansowej, gdy nadejdzie np. kryzys ekonomiczny. Na początek należy sprawdzić, czy klient nie zalega z zapłatą. W razie, gdy któryś z kontrahentów spóźnia się, bądź długo zalega z zapłatą, wpierw należy wysłać mu przypomnienie o jej uregulowaniu.

W takim musimy wyznaczyć termin spłaty zobowiązania. Sprawę należy próbować załatwić polubownie, a na drogę sądową decydować się jedynie w ostateczności, np. wtedy, kiedy pomimo wielu prób i przypomnień, kontrahent nadal zwleka z regulowaniem zobowiązań w wyznaczonym czasie.

Kiedy istnieje np. duża liczba niezapłaconych faktur, czy znacznie przedłużających się terminów płatności, rozważyć można skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej. To spowoduje, że nie będą występowały zatory płatnicze. Najważniejsze jednak, aby o terminowym regulowaniu zobowiązań pamiętać jeszcze podczas podpisywania umów z klientami. Czasami, można np. zaoferować im umowy z odroczonym terminem płatności za towary/usługi.

Inną skuteczną opcją, jest zawieranie umowy uwzględniające uiszczanie zaliczek, bądź zadatku, czy nawet kar umownych za opóźnienia w regulowaniu płatności.

Chcesz poprawić płynność finansową? Kontroluj wydatki

Jeżeli prowadzimy firmę i nadejdzie czas kryzysu, szczególnie ważne jest, aby pamiętać o racjonalnym planowaniu wszystkich wydatków. Np. zanim zdecydujemy się na jakiś zakup, wpierw upewnijmy się, czy nas na niego stać, lub czy jest on w ogóle konieczny.

Najlepiej uporządkować wszystkie wydatki w firmie od priorytetowych, do najmniej ważnych i tego się trzymać. Dzięki temu nasza firma będzie charakteryzować się lepszą płynnością finansową.

Zadbaj o dodatkowe środki finansowe

Czasami pomimo nawet bardzo dobrego gospodarowania wydatkami, sytuacja firmy nadal będzie ciężka. Wtedy, pomyśleć można o skorzystaniu z kredytu bankowego, bądź wcześniej opisanej formy faktoringu. W dany sposób zapewnić możemy sobie dojście do dodatkowych środków, z których można skorzystać, np. w sytuacji kryzysowej, czy awaryjnej.

To jedne ze skuteczniejszych metod na poprawę płynności finansowej w czasie kryzysu. Poza wymienionymi wypróbować można dodanie kontrahenta do rejestru dłużników, czy na giełdę długów.

Podsumowanie

Zabezpieczenie naszej firmy w czasach kryzysu jest bardzo istotne. Czasami skrócenie terminów płatności, czy prośby o ich dokonywanie mogą nie wystarczyć i jesteśmy zmuszeni wytoczyć cięższe działa przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi.

Wybierając jedną z opisanych metod, będziemy mogli poprawić, bądź zachować płynność finansową, nawet w czasie uporczywego kryzysu. Sprawdź sam!

Archiwum: grudzień 2022