INEA – wypowiedzenie umowy

Inea jest operatorem świadczącym usługi z zakresu usług internetowych, telewizyjnych oraz telefonicznych na terenie województwa wielkopolskiego.