Prawo pracy

Emerytura wojskowa – ile wynosi? Po ilu latach można przejść na emeryturę w wojsku?

3 minut(y) czytania
Ocena

Specjalnym rodzajem świadczeń dla seniorów jest emerytura wojskowa. Przysługuje osobom pełniącym służbę wojskową, której długość i rodzaj wpływają na wysokość świadczenia. W artykule dowiesz się, na jakich zasadach wylicza się i przyznaje w Polsce emerytura żołnierza.

Emerytura wojskowa, czyli emerytura dla uprzywilejowanej grupy w Polsce

Grupą, otrzymującą emerytury na odmiennych zasadach niż w przypadku minimalnego standardowego świadczenia są żołnierze.

Emerytura wojskowa zależy w tym przypadku od stażu służby mundurowej i jej rodzaju. Minimalna emerytura w wojsku wyliczana jest w oparciu o średnie wynagrodzenie żołnierza z okresu 10 lat w przód.

W dodatku na innych zasadach rozliczani są wojskowi, którzy służbę zaczęli przed 1999 r., a na innych zasadach stacjonujący po 2012. 

Emerytura żołnierza – komu faktycznie przysługuje?

Zgodnie z art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, wojskowym zwolnionym ze służby przysługuje emerytura żołnierza. Wynika ona z tytułu przepracowania lat lub przez wzgląd na pełną niezdolność do kontynuowania dalszej służby. Emerytura w wojsku wypłacana jest z budżetu państwa. Rodzina żołnierza otrzymuje świadczenie w sytuacji, gdy był on żywicielem rodziny i zmarł. W celu pobierania świadczenia wojskowy musi przesłużyć przynajmniej 25 lat w armii.

Zobacz, ile zarabia się w wojsku!

Kto nie otrzyma emerytury wojskowej?

Należy pamiętać, że emerytura wojskowa nie przysługuje żołnierzowi, skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu w postaci kary pozbawienia praw publicznych lub degradacji za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby. 

Kliknij!
Zaświadczenia o zarobkach – komu potrzebny jest ten dokument? Kiedy wystawia się zaświadczenie o dochodach?

Jaka jest wysokość emerytur wojskowych w Polsce

W przypadku emerytury żołnierza minimalne świadczenie wynosi 60% podstawy wymiaru.

Dotyczy to przypadków zakończenia służby po 25 latach. Z każdym kolejnym rokiem od dnia osiągnięcia minimalnego stażu zawodowego wysokość świadczenia wzrasta o 3% (w przypadku kontynuacji służby), a w przypadku wojny lub trwania zbrojenia i operacji wojskowych dodatkowo o 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc brania udziału w działaniach na polu walki.

Maksymalna wysokość emerytury w wojsku wynosi 75% podstawy wymiaru. Bazową kwotę wymiaru stanowi średnie wynagrodzenie żołnierza za okres kolejnych 10 lat kalendarzowych z uwzględnieniem, że lata wojskowy wybiera samodzielnie.

Ile wynosi emerytura wojskowa przy określonych latach służby?

Wysokość emerytury wojskowej zależna jest od długości służby oraz warunków, w jakich była ona pełniona.

Z tego względu dodatkowymi progami wliczanymi w okres służby jest stacjonowanie na froncie czy w trakcie działań wojennych. Przeliczniki, które stosuje się przy wyliczaniu emerytury żołnierza zależą chociażby od okresu rozpoczęcia aktywności w szeregach armii.

Służba wojskowa rozpoczęta przed 2 stycznia 1999 r.

W przypadku rozpoczęcia służby wojskowej przed dniem 2 stycznia 1999 roku, możesz doliczyć do okresu wysługi emerytalnej okres odprowadzania składek emerytalnych po zakończeniu służby. Jednak w tym celu musisz mieć ukończone 55 lat dla mężczyzn lub 50 lat dla kobiet. W przypadku niepełnosprawności, emerytura żołnierza nie może wynosić więcej niż 75% podstawy. Natomiast, w przypadku żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę po wskazanym okresie, wlicza się jedynie okres służby militarnej. Kwotę, ile wynosi emerytura wojskowa oblicza się na standardowych warunkach odnośnie podstawy wymiaru.

Wysokość emerytury wojskowej dla osób, rozpoczynających aktywność zawodową w szeregach wojskowych przed nastąpieniem dnia 2 stycznia 1999 r. mogą liczyć na zwiększenie kwoty świadczenia emerytalnego o 2,6% podstawy wymiaru za każdy rok okresu składkowego przed zaczęciem służby, lecz nie więcej od trzech lat. Może zostać także doliczone 1,3% bazowe kwoty za następne lata składkowe ponad ten trzyletni okres składkowy. Dla okresów nieskładkowych poprzedzających służbę za każdy rok doliczane jest 0,7% bazowej kwoty.

Kliknij!
Koniec umowy a L4 w 2022 roku – co mówi prawo pracy o zasiłku chorobowym po rozwiązaniu umowy o pracę?

Służba wojskowa do 31 grudnia 2012 r.

Ile wynosi emerytura wojskowa w przypadku osób, które zostały wcielone do służby przed dniem 31 grudnia 2012 roku? 40% bazowej kwoty. Warunek unikalny stanowi konieczność 15 lat służby. Do kwoty świadczenia dolicza się 2,6% podstawy wymiaru za każdy następny rok służby i urlop wychowawczy (do trzech lat). Natomiast za kolejne lata powyżej trzech urlopu wychowawczego zostanie powiększone o 0,7% podstawy wymiaru. W sytuacji, gdy występuje inwalidztwo w wyniku służby dodatek w tej sytuacji wynosi 15%.

Służba wojskowa po 31 grudnia 2012 r.

W myśl nowej ustawy z 2019 roku o emeryturach w wojsku unieważniona została konieczność ukończenia 55. roku życia. Zgodnie z ustawą granicy wiekowej nie muszą przekraczać wojskowi w szeregach armii zawodowej, ale także:

 • policja;
 • agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • agencja Wywiadu;
 • służba Kontrwywiadu Wojskowego;
 • służba Wywiadu Wojskowego;
 • centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • straż Graniczna;
 • służba Ochrony Państwa;
 • służba Celno-Skarbowa;
 • państwowa Straż Pożarna;
 • służba Więzienna.

Zobacz też:
Nasze propozycje
Prawo pracy

Kodeks pracy 2022 – wprowadzone i planowane przez Radę Ministrów zmiany w prawie pracy dla pracowników

4 minut(y) czytania
Ocena Co reguluje Kodeks pracy? 2022 rok przyniesie zmiany, które zostaną wprowadzone w sierpniu. Jeśli chcesz poznać odpowiedź na pytanie, na czym…
Prawo pracy

Zmiany w Kodeksie pracy 2022 – czego dotyczą? Najważniejsze zmiany w prawie pracy dla pracowników i pracodawców

4 minut(y) czytania
Ocena Zadaniem prawa pracy jest ochrona zatrudnionych z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji nikogo nie powinny dziwić zmiany w Kodeksie…
Prawo pracy

Minimalna stawka godzinowa brutto i netto w 2022 roku – ile wynosi minimalne wynagrodzenie dla różnych umów? Płaca minimalna a stawka godzinowa

4 minut(y) czytania
Ocena Zobacz, ile wynosi minimalna stawka godzinowa dla różnych rodzajów umów. W jakich przypadkach nie jest stosowana? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.