Chcesz ubiegać się o dodatek aktywizacyjny? Sprawdź, komu przysługuje oraz jak go otrzymać!

Dodatek aktywizacyjny to jedna z form wspierania osób bezrobotnych, które podjęły wysiłek znalezienia pracy.