Komu przysługuje dodatek stażowy do wynagrodzenia? Sprawdź, jak jest naliczany! Dodatek stażowy a płaca minimalna

Dodatek stażowy to rodzaj dopłaty przysługującej w związku ze stażem pracy.