Emerytura obywatelska – realna przyszłość czy utopijna wizja?

W przypadku emerytury obywatelskiej przy wysokości wypłacanego świadczenia nie ma znaczenia ilość ani wysokość odprowadzanych przez nas składek w czasie, gdy pozostajemy aktywni zawodowo.