Kryzys węglowy spowodował wzrost ceny węgla o kilkaset procent z roku na rok. Wiele gospodarstw nie stać na zakup opału po tak wysokiej cenie, stąd też rząd wprowadził dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych, który może zostać wypłacony na konto bankowe lub gotówką. Wnioski o jego przyznanie należy składać w gminie. 

Dodatek węglowy – wypłata na konto bankowe czy gotówką?

Podstawą do złożenia wniosku o dodatek węglowy jest spełnienie określonych warunków. Należą do nich m.in.:

  • złożenie deklaracji CEEB;
  • ogrzewanie domu węglem, który stanowi główne źródło ciepła;
  • posiadanie złożonego w deklaracji kotła na paliwo stałe, pieca kaflowego, kuchni węglowej i kominka

a także

  • ogrzewanie domu pelletem i brykietem pod warunkiem, że wymienione paliwa węglopochodne zawierają minimum 85 % węgla kamiennego

Wniosek należy złożyć w stosownym do miejsca zamieszkania (użytkowania pieca) Urzędzie Gminy w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku drugiej opcji konieczne jest podpisanie go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wypłata dodatku węglowego nie jest automatyczna, co w praktyce oznacza, że wniosek jest najpierw poddawany weryfikacji. 

Ważne!

We wniosku znajduje się rubryka, w której podaje się konto bankowe do wypłaty. Nie musi być to konto, którego właścicielem jest wnioskodawca. 

Wypłata dodatku węglowego – zgodnie z zapisami ustawodawcy – może zostać wypłacona na konto bankowe lub gotówką. Nie mniej należy zaznaczyć, że przelew środków jest preferowaną opcją. W rzeczywistości to od gminy i uwarunkowań lokalnych zależy to, czy jest możliwość wypłaty także w gotówce. 

Kiedy wpłyną pieniądze za dodatek węglowy?

Chętnych na otrzymanie dodatku węglowego nie brakuje. Należy pamiętać, że aby móc skorzystać z pomocy, konieczne jest złożenie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku. Urzędnicy mają czas na jego sprawdzenie i wydanie decyzji do 30 dni od dnia wpłynięcia pisma do urzędu. To, jak długo będzie miała miejsce wypłata pieniędzy, zależy od tego, kiedy wniosek wpłynie do gminy. Dla osób, które złożą wniosek do 30 października 2022 roku, ustawodawca przewidział 2-miesięczny okres oczekiwania na wypłatę. Osoby, które złożą wnioski po tym terminie, na pieniądze będą musiały poczekać nawet do 30 grudnia 2022 roku.

Zobacz także  Czy dodatek węglowy obejmuje dopłatę do pelletu?
Dodatek węglowy czy wypłata musi być na konto bankowe