Dodatek węglowy – czy trzeba mieć fakturę za zakupiony wcześniej węgiel?

Dodatek węglowy jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł.Do otrzymania dodatku uprawnione są osoby ogrzewające swoje domy węglem kamiennym, pelletem lub brykietem, o zawartości co najmniej 85% węgla kamiennego. Spis treści pokaż 1 Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy? 2 Jakie są warunki przyznania świadczenia? 3 Co z węglem już zakupionym? Czy trzeba mieć fakturę, aby otrzymać dodatek węglowy? Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek węglowy? Po pierwsze trzeba złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wypłatę takiego świadczenia. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska i jest on jednolity dla całego kraju. Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W wielu gminach za rozpatrywanie winsoków o dodatek węglowy odpowiedzialne są Ośrodki Pomocy Społecznej. Środki przyznawane są przez organ właściwy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Dodatek węglowy jest nieopodatkowany i nie może też zostać zajęty przez komornika. Jakie są warunki przyznania świadczenia? Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, chcąc otrzymać pieniądze, jest odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W deklaracji jako główne źródło ogrzewania wystarczy wskazać węgiel lub paliwo węglopochodne. Wniosek składa jeden z członków gospodarstwa domowego, a w przypadku powielenia wniosków dodatek otrzyma ten, kto złożył wniosek jako pierwszy. W