Zaświadczenia o zarobkach – komu potrzebny jest ten dokument? Kiedy wystawia się zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenia o zarobkach to dokumenty, które określają miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika (średnią z ostatnich trzech miesięcy) oraz źródło jego pochodzenia, oficjalnie potwierdzone przez pracodawcę.