Zgodnie z art. 188 Kodeksu Pracy każdy rodzic może skorzystać z 2 dni wolnych opieki nad dzieckiem do 14 roku życia. Sprawdź, jakie obowiązki musi spełnić pracownik i czy pracodawca może odmówić opieki na dziecko.

Obecnie bardzo dużo rodziców decyduje się na pracę zawodową. Wówczas muszą pogodzić obowiązki rodzicielskie z wychowywaniem dzieci. W ramach ułatwienia, mogą m.in. skorzystać z 2 dni opieki na dziecko. Liczba dni warunkowana jest przepisami Kodeksu Pracy. Sprawdź, czy pracodawca może odmówić opieki na dziecko wbrew tym przepisom.

Co mówi o tym Kodeks Pracy?

Podstawowe obowiązki i prawa przysługujące pracownikom opisane zostały w Kodeksie Pracy. Temat opieki nad dzieckiem poruszono w art. 188 KP. Zgodnie z nim, każdy pracownik wychowujący dziecko poniżej 14 roku życia ma prawo do skorzystania ze zwolnienia w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin urlopu wypoczynkowego na opiekę. Jednocześnie rodzic zachowuje przy tym prawo do pobierania pełnego wynagrodzenia. Dni wolne należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, aby nie przepadły.

Jakie warunki musi spełnić pracownik?

Aby skorzystać z dwóch dni opieki na dziecko, pracownik musi spełnić określone warunki. W miarę możliwości powinien odpowiednio wcześniej poinformować pracodawcę o tym, że zamierza skorzystać z dwóch dni zwolnienia. W tym celu składa się specjalny wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego na dziecko. Poinformowanie pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem ma na celu odpowiednie przygotowanie organizacji pracy w zakładzie, na czas nieobecności danej osoby.

Zdarzają się jednak sytuacje nagłe, w których rodzice nie są w stanie wcześniej poinformować pracodawcy o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem. Przepisy prawa pracy wskazują na to, że pracodawca wówczas nie może odmówić pracownikowi udzielenia dni wolnych od pracy. Wszystko dlatego, że jest to uprawnienie wynikające z Kodeksu Pracy i wszelkie dokumenty obowiązujące w zakładzie pracy (np. regulamin) muszą być z nim zgodne. Powiadomienie pracodawcy o skorzystaniu ze zwolnienia od pracy na czas opieki powinno nastąpić najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.

Czy pracodawca może odmówić opieki na dziecko?

Zgodnie z prawem pracodawca nie może odmówić udzielenia opieki na dziecko w wymiarze dni wskazanych w Kodeksie Pracy. Jeżeli pracodawca odmówił ci możliwości skorzystania z tego świadczenia, to naruszył zapis art. 188 k.p. Jest to kwalifikowane jako naruszenie uprawnień związanych z rodzicielstwem i podlega odpowiednim konsekwencjom prawnym. Tego typu sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy. Odmowa udzielenia pracownikowi dni wolnych może zostać sklasyfikowana jako ciężkie naruszenie praw pracowniczych. Wówczas na podstawie postępowania pracodawca może otrzymać karę grzywny w wysokości od 1000 do 3000 złotych.

Archiwum: październik 2022
Czy pracodawca może odmówić opieki na dziecko