Budżetówka jest dla wielu pierwszym wyborem, gdy przychodzi moment decydowania się na ścieżkę kariery. Ma swoje zalety, jak i wady, które warto znać. Sprawdź najważniejsze informacje na temat wynagrodzeń i dodatków w państwowej firmie!

Stabilna praca, w której wypłaty przychodzą na czas i istnieją perspektywy rozwoju, jest marzeniem wielu osób. Dużo z nich widzi takie cechy w budżetówce. Uważa się, że instytucje państwowe są rzetelnym pracodawcą, oferującym atrakcyjne warunki zatrudnienia. Czy to rzeczywiście prawda? Sprawdź!

Budżetówka – co to właściwie jest?

Budżetówka – co to właściwie jest?

Szukając pracy, można często natrafić na oferty w budżetówce. Co to jednak jest?

Budżetówka to powszechna nazwa instytucji finansowanych w pełni lub w pewnej części przez Skarb Państwa. Mogą to być także placówki działające pod nadzorem jednostek samorządowych.

Do miejsc pracy, najczęściej określanych mianem budżetówki, należą między innymi:

 • domy pomocy społecznej;
 • placówki edukacji publicznej;
 • służby mundurowe;
 • instytucje rządowe;
 • punkty pomocy socjalnej.

Właśnie takie miejsca są określane jako budżetówka. Jakie zawody zaliczają się do tej kategorii? W związku z powyższym są to między innymi:

 • policjanci;
 • nauczyciele;
 • leśnicy;
 • pracownicy urzędów;
 • pracownicy placówek socjalnych. 

Pensje osób zatrudnionych w tych zawodach są w dużej mierze opłacane przez Skarb Państwa.

Praca w państwowej firmie – czy dostanie się do budżetówki jest łatwe?

Budżetówka – praca w państwowej firmie – czy dostanie się do budżetówki jest łatwe?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy dostanie się pracy w budżetówce jest łatwe. Zależy to od wielu czynników. Pierwszym z nich jest to, że uzyskanie zatrudnienia w tym sektorze będzie niezwykle trudne, a w wielu przypadkach po prostu niemożliwe, dla osób notowanych. Część instytucji nie zatrudnia również osób, które wcześniej zostały zwolnione dyscyplinarnie.

Budżetówka – jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Zapotrzebowanie na pracowników różni się w zależności od sektora budżetówki. Na najwięcej ofert mogą liczyć osoby z wykształceniem z zakresu ratownictwa medycznego, lekarskim czy pielęgniarskim.

Aktualny deficyt na rynku pracy w tych sektorach jest coraz bardziej zauważalny. Wynika to z faktu, że wiele osób decyduje się na podjęcie zatrudnienia za granicą.

Praca w służbach porządkowych – kto może znaleźć zatrudnienie?

Budżetówka to także służby porządkowe. Warto jednak zauważyć, że policja, wojsko czy straż pożarna potrzebują nie tylko osób sprawnych fizycznie, ale także dysponujących konkretnymi umiejętnościami. Zwykle obejmują one takie obszary jak:

 • logistyka;
 • zarządzanie;
 • programowanie;
 • inne kierunki ścisłe. 

Można również natrafić na oferty z zakresu działań wizerunkowych – prowadzenie kanałów w mediach czy utrzymywanie kontaktów z telewizją lub prasą. Nabór do pracy w służbach porządkowych trwa praktycznie bez przerwy. Dlatego, jeśli chcesz znaleźć pracę w budżetówce, to dobrym pomysłem będzie zapoznanie się z aktualnymi ogłoszeniami. 

Inne popularne zawody w budżetówce

budzetówka - inne popularne zawody

Do innych sektorów poszukujących pracowników można zaliczyć instytucje statystyczne, skarbowe czy edukacyjne. Tam również można dość często natrafić na oferty pracy. Wśród wymienianych zawodów trzeba także wymienić leśnictwo.

Lasy Państwowe są ogromną instytucją, jednak znalezienie w niej pracy nie jest łatwe. Wiąże się to ze sporą ilością chętnych, co skutkuje z kolei dużą rywalizacją o miejsca.

Zarobki w budżetówce – czy praca w państwowej firmie się opłaca?

Na samym początku warto zwrócić uwagę na to, że zarobki w budżetówce są zależne od:

 • miejsca pracy;
 • regionu;
 • doświadczenia;
 • liczby przepracowanych lat. 

Można jednak, oczywiście orientacyjnie, przedstawić wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych. Dzięki temu łatwiej jest stwierdzić, czy praca w państwówce się opłaca. Zarobki prezentują się następująco:

 • policja – osoba w trakcie szkolenia zawodowego zarabia 2600 zł; komendant główny policji – 16764 zł;
 • wojsko – szeregowy dostaje 4110 zł, zaś generał – 16830 zł;
 • edukacja – nauczyciel na stażu otrzyma 1023 zł, a dyplomowany – 7890 zł.

Różnice w kwestii zarobków pomiędzy poszczególnymi zawodami mogą być dość duże. Dlatego, przed podjęciem jakiejkolwiek pracy w państwowej firmie, należy dowiedzieć się, na jakie pensje w budżetówce można liczyć. Zarówno na początku swojej drogi zawodowej, jak i na najwyższym możliwym stanowisku.

Rosnące wynagrodzenia w budżetówce wraz z biegiem lat – jak są wyliczane?

Wysługi lat w budżetówce mają bezpośrednie przełożenie na pobieraną pensję. Są obliczane od kilku procent pensji zasadniczej i wypłacane co miesiąc, wraz ze zwykłą wypłatą. Oto kilka przykładów:

 • pracownik samorządowy – dodatek stażowy przyznaje się po 5 latach pracy i wynosi on 5% wypłaty. Od tego momentu wzrasta o 1%, aż do osiągnięcia stopy 20%;
 • nauczyciel – dodatek stażowy przyznaje się po 4 latach pracy i wynosi on 1% wypłaty. Od tego momentu wzrasta o 1% do osiągnięcia stopy 20%;
 • policjant – dodatek stażowy przyznaje się po 2 latach pracy i wynosi 2%. Co roku zwiększa się o 1%. Po wysłudze 20 lat w zawodzie wzrasta o kolejne 2%. Może osiągnąć maksymalny poziom 32%. Daje to razem 35% za wysługi lat w momencie przewidywanego, ostatniego etapu wypłacania dodatku stażowego;
 • wojsko – dodatek stażowy przyznaje się od momentu rozpoczęcia czynnej służby. Dostaje się go po 3 pracy w siłach zbrojnych – jego wysokość to 3% płacy bazowej. Następnie, co 3 lata jest on podnoszony o kolejne 3%, aż do 15. roku pracy. Po tym okresie rośnie do 1% za każdy kolejny wysłużony rok. Jego maksymalna stopa procentowa może wynieść 35% po 35 latach pracy. 

Wynagrodzenia w budżetówce – czy zatrudnieni mogą liczyć na inne dodatki?

budżetówka - wynagrodzenia w budżetówce – czy zatrudnieni mogą liczyć na inne dodatki?

Praca w państwowej firmie to nie tylko dodatki za wysługę lat – można liczyć także na inne uzupełnienia wynagrodzenia w budżetówce. Nazywane są one dodatkami specjalnymi. Są to, między innymi:

 • dodatki zadaniowe – otrzymuje się je za wykonanie czynności, które standardowo nie znajdują się w zakresie zwykłych obowiązków;
 • trzynastki – jest to jedna, ponadprogramowa wypłata, którą dostaje się zazwyczaj na koniec roku; wynosi ona około 8,5% dwunastomiesięcznej pensji;
 • dodatek funkcyjny – otrzymuje się go w związku z dużą odpowiedzialnością na piastowanym stanowisku.

Czy warto zdecydować się na pracę w budżetówce?

Warto również zwrócić uwagę na kwestie inne niż tylko wynagrodzenie w budżetówce. Zatrudnienie w takim miejscu oznacza stałe wypłaty, a także umowę o pracę. Co więcej, na stanowiskach w instytucjach państwowych jest zazwyczaj niska rotacja. Dzięki temu nie trzeba się z reguły martwić o to, że w nieoczekiwanym momencie ktoś straci posadę. Zestawiając to z możliwością awansu, a także licznymi dodatkami, można powiedzieć, że praca w państwowej firmie jest dobrym pomysłem. 

Najczęściej zadawane pytania

Jakie zawody zalicza się do budżetówki?

Do miejsc pracy określanych pojęciem budżetówka należą między innymi szkoły państwowe, domy pomocy społecznej, instytucje rządowe (takie jak urząd skarbowy) i punkty pomocy społecznej.

Ile wynosi 13. pensja w budżetówce?

Tzw. trzynastka jest jedną dodatkową wypłatą, która wynosi około 8,5% dwunastomiesięcznej pensji.

Kiedy należy się 13 pensja w budżetówce?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo otrzymania tzw. trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu całego roku kalendarzowego u danego pracodawcy w sektorze publicznym. Należy jednak pamiętać, że świadczenie to (w proporcjonalnej wysokości) przysługuje mu już po sześciu miesiącach pracy.

Archiwum: październik 2022
budżetówka