Biała lista pokazuje, że informacje o podatnikach mogą okazać się przydatne w wielu przypadkach. Potrafią one ułatwiać życie przedsiębiorcom, ale też konsumentom. Sprawdź, czym jest biała lista podatkowa i na jakich zasadach działa.

Biała lista jest jednym z rejestrów prowadzonych przez państwo w celu ewidencji jednostek odprowadzających podatek VAT. Jest to zatem narzędzie o charakterze ewidencyjnym, które może okazać się często pożądanym i, przede wszystkim, wiarygodnym źródłem informacji. Wszystkie zawarte na białej liście informacje są bowiem zweryfikowane i każda osoba przeglądająca spis może być ich pewna. Warto dowiedzieć się czegoś więcej o zasadach działania rejestru. W tekście znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o białej liście.

Co to jest biała lista?

Na początek warto wiedzieć, co to biała lista. Do 1 września 2019 roku w polskim prawie obowiązywały trzy rejestry dotyczące podatników odprowadzających VAT. Dzieliły one przedsiębiorców na:

 • zarejestrowanych;
 • wykreślonych;
 • przywróconych do systemu. 

Obecnie jednak wszystkie te spisy zostały połączone w jeden, czyli właśnie w białą listę. 

Służy ona ujednoliceniu ewidencji, dzięki czemu wszystkie dane dotyczące przedsiębiorców są zgromadzone w jednym miejscu. Jest to szczególnie istotne w kontekście weryfikowania wiarygodności partnerów biznesowych, ale też podczas obliczania podatku. Na białej liście można bowiem znaleźć wszystkie informacje ważne w kontekście prawa podatkowego.

Kogo obejmuje biała lista podatników VAT?

Biała lista gromadzi dane na temat wszystkich osób, które są w jakikolwiek sposób związane z podatkiem VAT. Na białej liście przedsiębiorców znajdują się wszyscy, którzy mogą mieć obowiązek opłacania VAT-u. Mogą oni to podatnicy czynni lub zwolnieni z tego obowiązku – nie ma to znaczenia. 

Oprócz tego, na białej liście podatników VAT znajdują się osoby wykreślone z rejestru bądź te, które nie zostały jeszcze do niego zapisane przez odpowiedniego urzędnika. Jeżeli dany kontrahent został ponadto przywrócony do spisu i na nowo do niego wpisany, to również znajdzie się na liście. Jest to zatem sprawdzone źródło informacji.

Jakie dane obejmuje biała lista przedsiębiorców?

Na białej liście znajdują się wszelkie informacje dotyczące danego podmiotu w kontekście biznesowym. Konkretne dane, które są umieszczone w rejestrze, to:

 • imię i nazwisko bądź nazwa firmy;
 • numer związany z identyfikacją podatkową – NIP, REGON, PESEL lub KRS;
 • status danego podmiotu – czy jest on zarejestrowany, wykreślony lub przywrócony;
 • adres zamieszkania, jeśli podmiot jest osobą fizyczną, bądź adres siedziby firmy;
 • imiona i nazwiska osób, które mają uprawnienia do reprezentowania instytucji wraz z ich numerem identyfikacji podatkowej;
 • dane prokurentów;
 • data wpisania, wykreślenia lub przywrócenia do rejestru, zgodnie z obecnym stanem;
 • w przypadku wykreślenia lub przywrócenia – podstawa prawna do tego typu działania;
 • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Jak działa biała lista podatkowa?

Biała lista podatkowa występuje w formie rejestru, który jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rejestr jest aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy, a dostęp do niego jest bezpłatny. Każda osoba wpisana do spisu ma ponadto prawo wystosować prośbę o aktualizację danych. Jest ona kierowana do wyżej wspomnianego Szefa KAS, który może wprowadzić zmiany. Widoczne one będą po najbliższej aktualizacji.

Które rachunki są widoczne na białej liście?

Na białą listę wpisuje się na przykład rachunki gospodarki własnej oraz rachunki cesyjne banków i SKOK-ów. Wpisanie jest jednak zależne od specyfiki wykorzystania rachunków. Jeśli chodzi o produkty powiernicze i depozytowe, wpłata musi zostać zarejestrowana w ciągu trzech dni, by uniknąć negatywnych konsekwencji. W przypadku rachunków stałych, szczególnie tych z odroczonym terminem, musisz wiedzieć, jak sprawdzić biała listę i obecność rachunku na niej.

Co nie jest ujmowane w białej liście?

Istnieją różne rodzaje danych, które nie są widoczne w białej liście. Są to przede wszystkim rachunki zawierane w podmiotach zagranicznych oraz wirtualne. Także skorzystanie z pośrednictwa zagranicznych banków nie niesie ze sobą konsekwencji. Oprócz tego, wpłaty na rachunek komornika sądowego bądź innego organu egzekucyjnego nie wchodzą w skład rejestru. Także płatności, których dokonują ubezpieczyciele, np. kwoty przeznaczone na pokrycie strat, nie mają obowiązku rejestracji.

Jak zgłosić rachunek na białą listę?

Podstawą wpisu na listę jest zarejestrowanie się podatnika w administracji skarbowej. Można tego dokonać na platformie CEIDG, za pomocą formularza CEIDG-1. Dotyczy to osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Inne typy biznesu wymagają innych deklaracji. W przypadku:

 • spółek cywilnych jest to NIP-2;
 • podmiotów wpisanych do KRS – NIP-8;
 • jednostek, które nie są objęte obowiązkiem rejestracji w CEIDG – NIP-7. 

Należy zatem odpowiednio dostosować wpis w zależności od typu działalności. Warto sprawdzić, jak zgłosić rachunek na białą listę bez błędów i przeoczeń. Wykluczy to konieczność wnoszenia poprawek.

Biała lista – jak sprawdzić obecność i dane podatnika?

Jak już wspominaliśmy, każda osoba może sprawdzić dane, które widnieją w systemie. Wystarczy udać się na stronę Ministerstwa Finansów i odnaleźć zakładkę z wykazem podatników VAT. Informacje można wyszukiwać za pomocą numeru konta przypisanego do danej działalności, numerów NIP bądź REGON lub nazwy działalności. Oprócz tego warto dodać, że na białej liście można wyszukiwać dane zaktualizowane wyłącznie w konkretnym dniu.

Brak rachunku na białej liście – co zrobić w tej sytuacji?

Jeśli dany rachunek nie pojawia się w rejestrze, może to oznaczać dwie sprawy:

 • rozliczanie w ramach rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego;
 • brak zgłoszenia działalności w CEIDG bądź NIP. 

Co zrobić, gdy brak rachunku na białej liście jest błędem? Aktualizacja danych powinna przynieść zmianę w postaci pojawienia się w rejestrze. Warto to zrobić jak najszybciej, by umożliwić innym podmiotom zdobywanie danych oraz nie nabawić się przez to kłopotów związanych z brakiem wpisu.

Biała lista jest narzędziem, które umożliwia przedsiębiorcom łatwiejsze rozliczanie na przykład ulg podatkowych. Sprzyja także podmiotom, z którymi chce się nawiązać współpracę. Warto więc zadbać o to, by istnieć w formularzu.

Archiwum: wrzesień 2021
biała lista