Czy w tym roku także będzie przyznawana 14 emerytura? 2023 rok to czas, w którym wielu emerytów czeka na informacje na ten temat. Sprawdź, jak wygląda sytuacja związana z dodatkowym świadczeniem.

W tym roku wielu emerytów zastanawiało się, czy ponownie zostanie wypłacona 14 emerytura. 2023 podobnie jak rok ubiegły przyniesie 14. emeryturę na konta seniorów (a także osób pobierających renty). Przekonaj się, jakie są najważniejsze fakty dotyczące tego świadczenia, o których warto wiedzieć oraz sprawdź, kiedy i w jakiej wysokości zostanie wypłacona 14. emerytura 2023 roku.

14 emerytura 2023 – na czym polega świadczenie?

Czternasta emerytura czy też popularna „czternastka” to, jak sama nazwa wskazuje, dodatkowe świadczenie wypłacane beneficjentom świadczeń emerytalnych oraz rentowych. Obok trzynastej emerytury stanowi ono od jakiegoś czasu dodatkowe wsparcie dla wymienionych grup społecznych. Rok 2021 był pierwszym, w którym wypłacono polskim seniorom 14 emeryturę. 2022 rok początkowo nie dawał odpowiedzi na pytanie, czy dodatkowa emerytura powróci. Wszak według początkowych zapowiedzi rządzących w 2021 roku miał to być jedynie jednorazowy bonus. W zeszłym roku czternastka została jednak wypłacona, a z rządu płyną zapewnienia, że zostanie wypłacona seniorom także w 2023 roku.

Jednym z powodów ponownego wprowadzenia „czternastek” była chęć ulżenia emerytom i rencistom, którzy szczególnie dotkliwie odczuwają skutki inflacji. A waloryzacja świadczeń to za mało.

14 emerytura 2023 – terminy wypłat

Na razie nie ma informacji, kiedy dokładnie zostaną wypłacone pieniądze z 14 emerytury 2023. Przypuszczalnie wypłaty nastąpią na przełomie sierpnia i września 2023.

Co niezwykle istotne z perspektywy emerytów i rencistów, aby otrzymać 14 emeryturę 2023, nie ma konieczności składania żadnego wniosku. Nie trzeba robić nic, aby zyskać bonusowe świadczenie. Emerytura z automatu trafi na konta wszystkich uprawnionych. Łączna wartość wszystkich wypłaconych świadczeń w 2023 roku przekroczy aż jedenaście miliardów złotych. Jak podkreślają politycy obozu rządzącego, w tym minister rodziny i polityki społecznej, dodatkowe świadczenie ma stanowić wymierne wsparcie w obliczu obciążeń inflacyjnych, których doświadczają emeryci i renciści.

Czternastka w 2023. Emerytura – dla kogo?

Odpowiedzmy teraz na pytanie o to, kto dokładnie otrzyma 14 emeryturę 2023. Jak wiadomo, powędruje ona do osób, które otrzymują emerytury oraz renty socjalne. Warto zaznaczyć, że chodzi tu także o emeryturę pomostową a także okresową kapitałową. Z kolei, jeżeli mowa o rencie, chodzi tu o renty z tytułu niezdolności do pracy, socjalne, szkoleniowe czy rodzinne. Renta z tytułu niezdolności do pracy dotyczy w tym zakresie także renty wypadkowej czy przeznaczonej dla inwalidów wypadkowych oraz wojennych.

Na dodatkowe świadczenie mogą liczyć także osoby, które pobierają świadczenie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, a także przedstawiciele służb mundurowych, czyli inwalidzi wojenni i wojskowi. A to jeszcze nie wszystko. Czternastkę otrzymają także osoby, które pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy tak zwane rodzicielskie świadczenie uzupełniające. 14 emerytura 2023 dotyczy także beneficjentów zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego.

14. emerytura 2023 – zasady

Jak stwierdziliśmy, emeryci oraz renciści otrzymają dodatkowe świadczenia na przełomie sierpnia i września. Ale ile dokładnie może wynieść 14 emerytura 2023? Jej podstawowa kwota brutto to 1588,44 zł, czyli 1445,48 zł netto. Tyle będzie wynosić minimalna najniższa emerytura dodatkowa. To tym samym wysokość analogiczna do stawek, jakie dotyczyły trzynastek. Czternastka w pełnej wysokości ważna jest w przypadku osób, które osiągają dochód ze świadczeń, których wysokość nie przekracza 2900 zł brutto.

Sprawa wygląda inaczej w przypadku tych osób, które mają wyższe świadczenia. Obowiązuje tu system, który można określić jako „złotówka za złotówkę”. Oznacza to po prostu, że każda kolejna złotówka powyżej limitu 2900 zł brutto potrącana jest z ostatecznie wypłacanej czternastki. Dla przykładu, jeżeli ktoś ma emeryturę na poziomie 3000 zł brutto, jego 14 emerytura 2023 będzie mniejsza o sto złotych.

14 emerytura 2023 a podatek PIT

Warto zaznaczyć, że dodatkowa emerytura będzie prawdopodobnie będzie zwolniona z podatku dochodowego, tak było w zeszłym roku.

14 emerytura 2023 a próg dochodowy

Jak już stwierdziliśmy, ci emeryci i renciści, których świadczenia przekraczają 2900 zł brutto, otrzymają pomniejszone kwoty. Zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Tym samym w naturalny sposób występuje pewien próg dochodowy, który sprawi, że osoby otrzymujące emerytury lub renty w pewnej wysokości nie dostaną w ogóle czternastek.

14 emerytura 2023 – podsumowanie

Czternasta emerytura to świadczenie, z którego skorzystają miliony Polaków. Dotyczyć ono będzie nie tylko seniorów, ale także innych grup. Czy wypłaty czternastych emerytur oznaczają, że mogą one zostać z nami na dłużej? To nie jest pewne. Nikt bowiem nie zaproponował, ani tym bardziej nie zawarł w żadnym projekcie ustawy rozwiązania, wedle którego trzynastki czy czternastki miałyby mieć charakter stały. Nie wskazywał na to także premier Morawiecki. Niewykluczone jednak, że w przyszłych latach rząd powróci do tego rozwiązania, które znajduje poparcie u wielu emerytów i rencistów.

Archiwum: styczeń 2023
14 emerytura 2022