ZUS Tychy to inspektorat, który podlega oddziałowi ZUS w Rybniku. Jeżeli planujesz wizytę w urzędzie, koniecznie zapoznaj się z obowiązującymi godzinami otwarcia. Sprawdź również, jakie świadczenia obsługiwane są w tym miejscu.

Wszystkie najważniejsze informacje, które dotyczą ZUS Tychy, zebraliśmy dla ciebie w jednym miejscu. Szybko sprawdzisz zarówno dane adresowe, godziny urzędowania, jak i adres siedziby inspektoratu. Potrzebne wiadomości znajdziesz bez wychodzenia z domu.

Inspektorat ZUS Tychy – dane adresowe

Siedziba ZUS Tychy znajduje się przy ulicy de Gaulle`a, poza śródmieściem. Niżej znajdziesz dokładne dane adresowe urzędu. Jeżeli chcesz zasięgnąć informacji telefonicznej, najlepiej skontaktować się z infolinią ZUS. Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

ZUS Tychy – adresul. de Gaulle`a 16, 43-100 Tychy
ZUS Tychy – telefon (infolinia)(22) 560 16 00
ZUS Tychy – zasięg terytorialnymiasto: Bieruń, Imielin, Lędziny, Tychygminy: Bojszowy, Chełm Śląski

Inspektorat ZUS Tychy – godziny otwarcia

W jakich godzinach ZUS Tychy obsługuje świadczenia? Godziny przyjmowania klientów zależą od dnia tygodnia (dotyczą tylko dni powszednich). Najlepszą porą na załatwienie swojej sprawy w urzędzie jest poniedziałek, wtedy urząd pracuje najdłużej.

Godziny obsługi klientów

 • poniedziałek: 8:00-17:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Godziny urzędowania

 • poniedziałek: 7:00-15:00;
 • wtorek: 7:00-15:00;
 • środa: 7:00-15:00;
 • czwartek: 7:00-15:00;
 • piątek: 7:00-15:00.

Godziny przyjmowania klientów przez Kierownika Inspektoratu ZUS Tychy

 • poniedziałek: 8:00-15:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Inspektorat ZUS Tychy – jak dojechać?

Inspektorat ZUS Tychy – obsługiwane świadczenia

Inspektorat ZUS Tychy zajmuje się obsługą wszystkich świadczeń związanych z rentami, emeryturami oraz zasiłkami. Niżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które mogą cię zainteresować.

Renty, emerytury

W ZUS Tychy uzyskasz pomoc dotyczącą kwestii związanych z emerytami oraz rentami. Urzędnicy sprawdzają, czy dana osoba ma prawo do świadczenia emerytalnego (nabywanego w określonym wieku – kobiety po ukończeniu 60. roku życia, natomiast mężczyźni po 65. roku życia) lub rentowego. Renta przyznawana jest z tytułu niezdolności do pracy, dostępna jest też renta rodzinna i socjalna.

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

Do renty oraz emerytury przysługują dodatki takie jak:

 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek kombatancki;
 • dodatek za tajne nauczanie;
 • świadczenie dla byłych żołnierzy, którzy zostali przymusowo zatrudnieni;
 • dodatek dla osób deportowanych;
 • ryczałt energetyczny;
 • ekwiwalenty pieniężne z tytułu prawa do bezpłatnego węgla.

Obliczanie kapitału początkowego

Kwestia kapitału początkowego również dotyczy kwestii emerytalnych. Zagadnienie powinno interesować osoby, które urodziły po 1948 roku i odprowadzały składki emerytalne przed 1 stycznia 1999 roku. Wcześniej ZUS tego nie monitorował, stąd konieczność obliecznia kapitału początkowego.

Emerytury i renty osób, które pracują / mieszkają za granicą

ZUS Tychy obsługuje klientów, które chcą uzyskać rentę lub emeryturę z tytułu pracy za granicą. 

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

ZUS decyduje o możliwości przyznania następujących świadczeń z tytułu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej:

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • odszkodowanie (przyznawane jednorazowo);
 • renta z tytułu niezdolności do pracy;
 • renta rodzinna oraz dodatek do niej jakim jest dodatek dla sierot zupełnych;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.

Świadczenia przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne może zostać przyznane osobie bezrobotnej. Zależy na przykład od stażu pracy, a także powodu, dla którego ustał stosunek pracy.

Zasiłki

Do zadań ZUS należy także wypłata zasiłków, takich jak:

Inspektorat ZUS Tychy – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem wyznaczone zostały dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba ZUS Tychy jest przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wejście nie wymaga pokonywania chodów, znajduje się na poziomie chodnika, a drzwi otwierają się automatycznie. Również sala do obsługi interesantów ulokowana jest na parterze, a dotarcie na miejsce nie wymaga pokonywania żadnych barier architektonicznych. 

Przy wejściu zamontowano znacznik TOTUPOINT. System pomaga osobom z niepełnosprawnością wzroku, działa z aplikacją zainstalowaną na smartfonie. Istnieje też możliwości wizyty z psem towarzyszącym. Oprócz tego w ZUS Tychy osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą liczyć na pomoc pracownika, który przeszedł szkolenie z języka migowego. W tyskim inspektoracie nie trzeba umawiać się wcześniej na takie spotkanie.

ZUS Tychy obsługuje świadczenia związane z kwestiami świadczeń oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Siedziba urzędu przystosowana jest również do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli jednak nie czujesz się na siłach, by osobiści pojawić się na miejscu, wiele spraw załatwisz elektronicznie – bez wychodzenia z domu.

Najczęściej zadawane pytania

Jak skontaktować się telefonicznie z ZUS?

Z ZUS-em skontaktujesz się telefonicznie pod numerem: 22 560 16 00.

Czy ZUS jest otwarty dla klientów?

ZUS Tychy otwarty jest dla klientów od 8.00 do 17.00 w poniedziałki i od 8.00 do 15.00 od wtorku do piątku.

Jakie wnioski do ZUS?

Do ZUS-u składamy wnioski:

 • RWN – Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek;
 • RRP – Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność);
 • RZS-P – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek;
 • RD-3 – Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek.

Jak można sprawdzić swoje składki w ZUS?

Swoje składki można sprawdzić na stronie ZUS.

Archiwum: listopad 2022
zus tychy