Szukasz informacji na temat godzin urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku? Zastanawiasz się, jaką sprawę załatwisz w ZUS? Poniżej znajdziesz najważniejsze wiadomości o urzędzie ZUS Białystok. Przeczytaj!

ZUS Białystok – dane teleadresowe

ZUS Białystok – adres:ul. Młynowa 2915-404 Białystok
ZUS Białystok – numer telefonu infolinia:(22) 560 16 00(85) 748 69 00fax: (85) 748 64 66
ZUS Białystok – zasięg terytorialny:Miasto Białystok
Gminy:
Choroszcz;
Czarna Białostocka;
Dobrzyniewo Duże;
Goniądz;
Gródek;
Jasionówka;
Jaświły;
Juchnowiec Kościelny;
Knyszyn;
Krypno;
Łapy;
Michałowo;
Mońki;
Poświetne;
Supraśl;
Suraż;
Trzcianne;
Turośń;
Kościelna;
Tykocin;
Wasilków;
Zabłudów;
Zawady.

ZUS Białystok – godziny otwarcia

ZUS Białystok otwarty jest dla interesantów od poniedziałku do piątku. W pierwszym dniu tygodnia urząd funkcjonuje dłużej:

 • poniedziałek – 8.00 – 17.00;
 • wtorek – 8.00 – 15.00;
 • środa – 8.00 – 15.00;
 • czwartek – 8.00 – 15.00;
 • piątek – 8.00 – 15.00.

Godziny przyjmowania petentów przez Dyrektora Oddziału/Zastępcę Dyrektora Oddziału:

 • poniedziałek – 8.00 – 17.00;
 • czwartek – 8.00 – 14.00.

Godziny przyjmowania Kierownika Inspektoratu/Kierownika Biura Terenowego:

 • poniedziałek – 8.00 – 15.00;
 • wtorek – 8.00 – 15.00;
 • środka – 8.00 – 15.00;
 • czwartek –  8.00 – 15.00;
 • piątek – 8.00 – 15.00.

ZUS Białystok – jak dojechać?

ZUS Białystok – obsługiwane świadczenia

Świadczenia realizowane przez urząd ZUS Białystok to przede wszystkim kwestie związane z przyznawaniem, wyliczaniem, wypłacaniem rent i emerytur, a także wszelkiego rodzaju zasiłków. Wsparcie otrzymają klienci indywidualni i przedsiębiorcy. Oto wykaz najważniejszych spraw, jakimi zajmuje się ZUS Białystok:

Emerytury i renty:

 • obsługa wniosków o zmianę uprawnień lub wysokość świadczenia;
 • rozliczanie świadczeń emerytalno-rentowych oraz przedemerytalnych z tytułu osiąganych przychodów;
 • ustalanie uprawnień do pobierania świadczeń jak emerytura w wieku powszechnym, wcześniejsza emerytura, emerytura górnicza, nauczycielska, emerytura pomostowa, częściowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, renta po inwalidzie wojennym, renta socjalna, świadczenie przedemerytalne oraz różnego rodzaju należne dodatki;
 • ponowne ustalanie kapitału początkowego;
 • zmiana danych identyfikacyjno-adresowych;
 • obsługa wniosków z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego oraz z zakresu opodatkowania świadczeń;
 • wydawanie zaświadczeń, legitymacji;
 • sporządzanie karty wypadku zaistniałego podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej.

Pomoc przedsiębiorcom:

 • dochodzenie należności;
 • pomoc w spłacie należności (ulgi w postępowaniu egzekucyjnym, odroczenie terminu płatności należności, rozłożenie należności na raty, umorzenia należności, odstąpienie od żądania zwrotu należności);
 • rozliczanie składek (rozliczenia na koncie płatnika, zwrot nienależnie opłaconych składek, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, rozliczenia z tytułu składek 30x).

Przyznawanie należnych zasiłków:

 • chorobowe – przyznawanie, kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego;
 • świadczenie rehabilitacyjne – decyzja w sprawie świadczenia, przedawnienie roszczenia o świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek opiekuńczy  – decyzja w sprawie zasiłku, przedawnienie roszczenia o świadczenie;
 • zasiłek wyrównawczy – przyznawanie;
 • zasiłek macierzyński  – postępowanie;
 • zasiłek pogrzebowy – przyznawanie.

Prewencja i rehabilitacja

 • kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS;
 • badanie i analiza niezdolności do pracy;
 • refundacja świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych.

ZUS Białystok – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Petenci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjmowani są w budynku A mieszczącym się przy ulicy Młynowej 29. Przed siedzibą ZUS-u wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wejście od ulicy Młynowej wyposażone jest w pochylnię, która ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. 

Sprawy emerytalno-rentowe oraz zasiłkowe załatwiane są w sali obsługi klientów na parterze. Na pierwszym piętrze usytuowana jest sala obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych, lekarzy. Obok schodów znajduje się pochylnia dla osób z niepełnosprawnością. W budynku jest także winda, którą można wjechać na pierwsze piętro. 

Drzwi wejściowe do budynku ZUS nie otwierają się automatycznie. Znajduje się tam dzwonek opatrzony napisem „Pomoc dla niepełnosprawnych”. W razie konieczności uzyskania pomocy należy skorzystać z dzwonka. 

W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Mieści się na parterze, po prawej stronie od wejścia do sali obsługi klientów. 

ZUS Białystok – jednostki podległe

Pod oddział ZUS w Białymstoku podlegają następujące jednostki:

 • Inspektorat w Augustowie, ul. Hoża 8;
 • Inspektorat w Bielsku-Podlaskim, ul. Widowska 10 A
 • Inspektorat w Hajnówce, ul. Armii Krajowej 16;
 • Inspektorat w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 29;
 • Inspektorat w Siemiatyczach, ul. Ogrodowa 5;
 • Inspektorat w Sokółce, ul. Gen. W. Sikorskiego 38 C;
 • Inspektorat w Suwałkach, ul. 1 Maja 33;
 • Inspektorat w Wysokiem Mazowieckiem, Pl. Odrodzenia 5;
 • Inspektorat w Zambrowie, ul. Fabryczna 3 A;
 • Biuro Terenowe w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 66 A;
 • Biuro Terenowe w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 67.
Archiwum: sierpień 2022
zus białystok