Oddział ZUS Radom to placówka, w której załatwić można sprawy z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych. Przed udaniem się do placówki warto poznać dokładne informacje na temat funkcjonowania tego miejsca. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na godziny przyjmowania klientów oraz zakres spraw, którymi zajmuje się ZUS. Dowiedz się więcej!

Przed udaniem się do ZUS Radom, warto poznać informacje na temat działania placówki. Dzięki temu petent może uniknąć sytuacji, w której ZUS będzie zamknięty lub jego sprawa będzie wykraczała poza kompetencje urzędników. Podstawowe informacje o działaniu placówki poznasz z naszego artykułu. Dowiedz się więcej!

Oddział ZUS Radom – dane adresowe

Jest wiele spraw, które należy załatwić osobiście w ZUS. Są jednak tematy, które można załatwić telefonicznie. Zawsze przed przyjściem do oddziału warto najpierw tam zadzwonić. Dzięki informacjom otrzymanym telefonicznie wszystkie sprawy będzie można uregulować podczas jednej wizyty. Pod bezpośrednim numerem do placówki informacje możesz uzyskać podczas trwania godzin obsługi interesantów, które podajemy poniżej. Można również zadzwonić na centralną infolinię ZUS, która działa w godzinach od 7:00 do 18:00.

Adres:Dionizego Czachowskiego 21A, 26-600 Radom
Infolinia ZUS:(22) 560 16 00
Numer telefonu:(48) 385-61-00
Zasięg terytorialny:Miasto: Radom Gminy: Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew

Jednostki podległe do ZUS Radom to:

 • Inspektorat w Grójcu;
 • Inspektorat w Kozienicach;
 • Inspektorat w Szydłowcu;
 • Inspektorat w Zwoleniu;
 • Biuro Terenowe w Lipsku;
 • Biuro Terenowe w Pionkach;
 • Biuro Terenowe w Przysusze.

Oddział ZUS Radom – godziny otwarcia

Aby zostać obsłużonym w ZUS Radom, należy udać się tam w godzinach działania biura obsługi. Godziny otwarcia podajemy poniżej.

ZUS Radom – godziny obsługi klientów

 • poniedziałek: 8:00-17:00;
 • wtorek: 8:00-15:00;
 • środa: 8:00-15:00;
 • czwartek: 8:00-15:00;
 • piątek: 8:00-15:00.

Inspektorat ZUS Radom – jak dojechać?

Oddział ZUS Radom – obsługiwane świadczenia

Oddział ZUS obsługuje standardowe świadczenia dla tego rodzaju placówek. Najważniejsze z nich wypisujemy poniżej w formie listy, zapoznaj się z nią jeszcze przed wizytą w ZUS Radom.

Emerytury

W ZUS Radom można regulować sprawy związane z emeryturami. Osoby mieszkające oraz pracujące za granicą mogą u tutaj również załatwić sprawy związane z emeryturami i rentami.

Świadczenia wypadkowe

Do placówek ZUS można udać się w sprawach dotyczący świadczeń wypadkowych.

Zasiłki

Wszystkie sprawy związane z zasiłkami zdrowotnymi załatwisz w ZUS, chodzi tutaj o:

Dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych

 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek dla sierot zupełnych
 • Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny
 • Dodatek za tajne nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych
 • Świadczenia pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 • Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Oddział ZUS Radom – ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Klienci są obsługiwani w budynku zlokalizowanym przy ulicy Czachowskiego 21A. Obsługa odbywa się w dwóch salach. W jednej z nich załatwić można sprawy związane ze świadczeniami emerytalno rentowymi oraz zasiłkowymi, w drugiej obsługiwani są płatnicy składek, osób ubezpieczonych oraz lekarzy.

Oddział ZUS Radom – sala do obsługi spraw świadczeniowych

Od strony ulicy Dzierzkowskiej znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do sali obsługi spraw świadczeniowych niepełnosprawni mogą wejść z ulicy Dzierzkowskiej, wejście zostało zorganizowane z poziomu chodnika, dodatkowo otwiera się ono automatycznie, co oznacza, że osoby niepełnosprawne mogą dostać się do środka bez większego problemu.

Sala, w której obsługiwane są świadczenia, zlokalizowana jest na parterze. Wewnątrz budynku nie ma żadnych barier budowlanych, które utrudniałyby poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Wszystkie drzwi na drodze do sali obsługi są otwierane automatycznie. W budynku jest toaleta przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ruchu. Znajduje się ona po lewej stronie od wejścia do sali, w której obsługiwane są sprawy świadczeniowe.

Oddział ZUS Radom – sala do obsługi płatników składek, ubezpieczonych, lekarzy

Od strony ulicy Dzierzkowskiej znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Do sali obsługi płatników składek, ubezpieczonych, lekarzy najkrótsza droga prowadzi poprzez wejście od ulicy Żeromskiego. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie.

Sala  obsługi płatników składek, ubezpieczonych, lekarzy zlokalizowana jest na parterze. Wewnątrz budynku nie ma żadnych barier budowlanych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Wszystkie drzwi na drodze do sali obsługi otwierane są automatycznie. Toaleta przystosowana do użytku przez osoby niepełnosprawne zlokalizowana jest po prawej stronie od wejścia do budynku.

Archiwum: sierpień 2022
zus radom