Opis stanowiska pracy jest jednym z istotnych element贸w dokumentacji struktury organizacyjnej, dlatego niezmiernie wa偶ne jest, by sporz膮dzi膰 go poprawnie. Jak sporz膮dzi膰 opis stanowiska pracy i jakie informacje powinny zosta膰 w nim zawarte? Sprawd藕!

Zapoznanie pracownika z zakresem powierzonych mu zada艅 jest jednym z obowi膮zk贸w pracodawcy, kt贸ry wynika z przepis贸w Kodeksu pracy. Wskazany wy偶ej pow贸d nie jest jednak jedynym, dla kt贸rego opis stanowiska pracy powinien zosta膰 sporz膮dzony. Trudno bowiem uzna膰, by pracownik by艂 efektywny, je艣li nie do ko艅ca wie co i w jaki spos贸b ma robi膰, ze wzgl臋du na nieznajomo艣膰 zakresu swoich obowi膮zk贸w. Dowiedz si臋, co zawiera karta stanowiska pracy.

Opis stanowiska pracy 鈥 definicja, typy, elementy

Co to jest stanowisko pracy? Definicja m贸wi, 偶e stanowisko to podstawowy, pojedynczy i niepodzielny element struktury organizacyjnej ka偶dej organizacji.

Do ka偶dego stanowiska przywi膮zany jest pewien okre艣lony konkretnie zakres obowi膮zk贸w i zada艅. Powszechn膮 praktyk膮 jest 艂膮czenie grupy stanowisk w wi臋ksze kom贸rki organizacyjne, kt贸re zarz膮dzane s膮 przez jedn膮 osob臋. Najcz臋艣ciej osob膮 zarz膮dzaj膮c膮 osobami zajmuj膮cymi stanowiska w obr臋bie danej kom贸rki jest kierownik.

Typy stanowisk pracy

Zanim zajmiemy si臋 opisem stanowiska pracy, przejdziemy do podzia艂u stanowisk na typy. Istnieje kilka rodzaj贸w typologii stanowisk pracy. Najcz臋艣ciej dzieli si臋 je ze wzgl臋du na relacje hierarchiczne mi臋dzy poszczeg贸lnymi stanowiskami. Przy pomocy tego kryterium wyr贸偶nia si臋 stanowiska:

 • kierownicze wy偶szego szczebla;
 • kierownicze 艣redniego szczebla;
 • kierownicze ni偶szego szczebla;
 • wykonawcze.

Elementy stanowiska pracy

Stanowisko pracy sk艂ada si臋 z kilku element贸w, kt贸re musz膮 znale藕膰 swoje odzwierciedlenie w opisie stanowiska pracy. S膮 nimi:

 • zadania powierzone pracownikowi;
 • urz膮dzenia s艂u偶膮ce do wykonywania pracy;
 • narz臋dzia u艂atwiaj膮ce wykonywanie pracy;
 • pracownik, materia艂y, p贸艂wyroby;
 • przestrze艅 pracy.

Tworzenie opisu stanowiska 鈥 analiza

Analiza stanowiska pracy jest systematycznym zbieraniem danych. Opisuje zadania, kt贸re sk艂adaj膮 si臋 na okre艣lon膮 prac臋, a tak偶e przedstawia wiedz臋, umiej臋tno艣ci, zdolno艣ci i inne cechy umo偶liwiaj膮ce jednostce wykonanie zada艅. Analiza polega na obserwacji pracownika wykonuj膮cego czynno艣ci na danym stanowisku pracy. Najcz臋艣ciej analizuje si臋 stanowiska wykonawcze oraz kierownicze.

Stosowana jest tu analiza w trzech uj臋ciach:

 • dynamicznym (proces pracy);
 • statycznym (elementy sk艂adowe pracy);
 • mieszanym.

Etapy analizy pracy:

 1. Wyb贸r badanego stanowiska pracy;
 2. Zapoznanie si臋 z opisem stanowiska i ko艅cowym efektem pracy;
 3. Obserwacja pracownika podczas wykonywania czynno艣ci prowadz膮cych do ko艅cowego efektu;
 4. Analiza danych;
 5. Por贸wnanie pracownik贸w pod k膮tem wydajno艣ci i efektywno艣ci.

Analiza pracy a opis stanowiska pracy

Analiza pracy dotycz膮ca stanowisk na wszystkich szczeblach (niskim, 艣rednim i wy偶szym) zarz膮dzania powinna prowadzi膰 do stworzenia karty charakterystyki stanowiska pracy 鈥 opisu stanowiska pracy.

Uzyskane wyniki staj膮 si臋 podstaw膮 warto艣ciowania stanowisk pracy i maj膮 wp艂yw na spos贸b kszta艂towania wynagrodze艅 pracownik贸w zajmuj膮cych okre艣lone stanowiska. Wyniki analizy pracy powinny zosta膰 uwzgl臋dnione tak偶e przy tworzeniu opisu stanowiska pracy.

Opis stanowiska w strukturze organizacyjnej 鈥 czym jest?

Charakterystyka stanowiska pracy pozwala sprawdzi膰, czy struktura organizacyjna zosta艂a skonstruowana w spos贸b poprawny, a stworzone stanowiska odpowiadaj膮 celom i zadaniom firmy. Charakterystyka ta powinna zosta膰 uj臋ta w ramy dokumentu, z kt贸rym pracownik b臋dzie m贸g艂 z 艂atwo艣ci膮 si臋 zapozna膰. Opis stanowiska pracy jest to zatem uj臋ta w formie dokumentu charakterystyka stanowiska okre艣laj膮ca:

 • zakres obowi膮zk贸w na danym stanowisku pracy;
 • zakres odpowiedzialno艣ci;
 • umiejscowienie stanowiska w strukturze organizacyjnej;
 • cechy osobowo艣ci, narz臋dzia i wymagania dotycz膮ce kompetencji.

Karta opisu stanowiska pracy 鈥 co powinna zawiera膰?

Opis stanowiska pracy zawiera w sobie sta艂e elementy, kt贸rymi s膮:

 • nazwa stanowiska;
 • cele stanowiska;
 • miejsce w strukturze organizacyjnej;
 • wskazanie prze艂o偶onych i podw艂adnych;
 • okre艣lenie czasu i miejsca pracy;
 • zakres odpowiedzialno艣ci;
 • lista zada艅 i obowi膮zk贸w;
 • opis powierzonych zada艅 i obowi膮zk贸w;
 • uprawnienia pracownika;
 • zagro偶enia;
 • wymagane wykszta艂cenie, kwalifikacje i umiej臋tno艣ci;
 • cechy osobowo艣ci.

Najcz臋艣ciej pope艂niane b艂臋dy pope艂niane przy tworzeniu opisu stanowiska pracy

Czasem zdarza si臋, i偶 osoba sporz膮dzaj膮ca opis stanowiska pracy, pope艂nia b艂臋dy, kt贸re skutkuj膮 tym, 偶e taki opis jest ma艂o u偶yteczny. Do tych wad nale偶膮:

 • nieumieszczenie zakresu dzia艂alno艣ci;
 • nieprecyzyjny spos贸b formu艂owania zada艅;
 • brak wskazania odpowiedzialno艣ci;
 • przeci膮偶enie obowi膮zkami;
 • dublowanie tych samych zada艅 na r贸偶nych stanowiskach;
 • niedostosowanie zada艅 do predyspozycji pracownika;
 • chaos w rozdzielaniu zada艅;
 • zbyt szczeg贸艂owe wypunktowanie zada艅;
 • niedostosowanie zada艅 pod wzgl臋dem technicznym;
 • niezapewnienie odpowiedniego wyposa偶enia.

Korzy艣ci opisu stanowiska dla pracownika i pracodawcy

Przygotowanie szczeg贸艂owej karty opisu stanowiska pracy jest zaj臋ciem czasoch艂onnym, jednak wartym zachodu.

Co mo偶esz osi膮gn膮膰 dzi臋ki poprawnemu opracowaniu zapis贸w karty? Opis stanowiska pracy, kt贸ry b臋dzie stworzony w spos贸b w艂a艣ciwy, pozwala na:

 • usprawnienie zarz膮dzania zasobami ludzkimi;
 • stworzenie sp贸jnej struktury organizacyjnej;
 • zmniejszenie konflikt贸w w organizacji;
 • znajomo艣膰 obowi膮zk贸w i roli pracownika;
 • ustalenie bazy dla siatki wynagrodze艅;
 • precyzyjne umiejscowienie odpowiedzialno艣ci za powierzane zadania;
 • usprawnienie proces贸w rekrutacji kandydata i rozwoju pracownika;
 • wsparcie w okre艣laniu potrzeb szkoleniowych;
 • u艂atwienie organizacji pracy.

Opis stanowiska pracy jest zatem obowi膮zkiem, do kt贸rego warto podej艣膰 sumiennie. Dzi臋ki temu ca艂a organizacja zyska, poniewa偶 pracownik b臋dzie wiedzia艂, co ma robi膰 i czego oczekiwa膰. Przydzielanie zada艅 w firmie b臋dzie o wiele sprawniejsze i przedsi臋biorstwo powinno sprawnie funkcjonowa膰.

Archiwum: sierpie艅 2021
opis stanowiska pracy