Rok 2022 przyniósł spore zmiany zarówno w kwestiach podatkowych, jak i zasiłkach dla potrzebujących rodzin. Ile wynosi kwota wsparcia i jak otrzymać zasiłek rodziny 2023? Jakie są kryteria dochodowe? Sprawdź to już teraz!

Rząd z roku na rok przygotowuje nowe formy wsparcia dla rodzin i rodziców w trudnej sytuacji finansowej. Aby z nich skorzystać, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może być zbyt wysoki. Zasiłek rodzinny 2023 otrzymują tylko te rodziny, które naprawdę potrzebują wsparcia finansowego. Ta forma pomocy pozwala na pokrycie znacznej części kosztów utrzymania dziecka. O tym, kto dokładnie może otrzymać zasiłek, jaki jest okres zasiłkowy oraz ile wynosi wysokość zasiłku, decydują przepisy wynikające z ustawy. Dowiedz się więcej!

Zasiłek rodzinny 2023. Co to takiego i kto może go uzyskać?

Świadczenia rodzinne 2023 występują w wielu różnych formach. Warto dodać, że zasiłek rodzinny to nic innego, jak specjalne świadczenie dla rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Celem takiej formy wsparcia jest odciążenie gospodarstwa domowego z części kosztów utrzymania nieletniego. Wystarczy, że spełniasz określone kryterium dochodowe i znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. Według obecnie obowiązujących przepisów prawo do zasiłku mają:

 • rodzice;
 • opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka;
 • osoby uczące się.

Chcesz wiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Zasiłek rodzinny przysługuje każdemu, kto zajmuje się nieletnim dzieckiem i spełnia kryteria określone w przepisach. Zasiłek rodzinny 2023 dotyczy rodzin, gdzie w przeliczeniu na jedną osobę dochód nie przekracza 674 złotych. Pamiętaj, że ta kwota dotyczy także osób, które jeszcze się uczą. Dla dzieci niepełnosprawnych kwota ta została delikatnie zwiększona aż do pułapu 764 złotych. Dla świadczeń tego typu od pomocy społecznej stosowany jest tzw. mechanizm złotówki za złotówkę. Nie wiesz, co to oznacza? W tym konkretnym przypadku organy wypłacające świadczenie biorą pod uwagę dochód utracony oraz uzyskany.

Zobacz także  Ile zarabia stylistka paznokci w [cnt-year] roku? Co wpływa na zarobki manikiurzystki?

Do kiedy przysługuje zasiłek rodzinny 2023? Najważniejsze informacje

Wiesz już, że na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje nieco większa kwota w ramach zasiłku. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, do kiedy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na 2023 rok? Oto kilka zasad. Prawo do wsparcia może kończy się, gdy:

 • dziecko ukończy 18 rok życia;
 • dziecko ukończy naukę w szkole (świadczenie wówczas przysługuje uczniowi do wieku 21 lat);
 • dziecko ma do 24 lat (wsparcie do takiego wieku obwarowane jest warunkiem, że kontynuuje naukę w szkole wyższej i ma orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności).

Pamiętaj! Jeśli twoje dziecko wciąż się uczy i nie przekroczyło wieku 24 lat, cały czas możesz pobierać świadczenie z tytułu zasiłku rodzinnego 2023.

Ile wynosi zasiłek rodzinny 2023?

Wysokość zasiłku rodzinnego na 2023 r. jest ogólnie znana i wynika z przepisów prawa. W tym przypadku świadczenia dzielą na 3 grupy, a mianowicie:

 • 95 złotych na dziecko do 5. roku życia;
 • 124 złote na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 złotych na dzieci powyżej 18., ale poniżej 24. roku życia.

Jak widzisz, kwota zasiłku jest całkiem pokaźna i pozwala na pokrycie np. części kosztów za czesne na studia. Dla osób najbardziej potrzebujących taka forma pomocy jest bardzo przydatna. Dzięki temu dzieci z ubogich rodzin mają możliwości rozwoju.

Jakie są dodatkowe świadczenia w ramach zasiłku rodzinnego?

Zastanawiasz się, jakie dodatki przysługują ci w ramach zasiłku rodzinnego? Przede wszystkim dopłaty z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowania dziecka w rodzinach wielodzietnych;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania.

Pamiętaj, że środki przyznawane w ramach dodatków mogą mieć różnić się wysokością i sposobem wypłacania. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2023 wynosi 1000 złotych i jest przyznawany jednorazowo. Sytuacja wygląda nieco inaczej, kiedy starasz się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem. Tutaj w najlepszym przypadku dostaniesz nawet 400 złotych miesięcznie.

Zobacz także  Czy 14 emerytura [cnt-year] będzie przyznawana? Sprawdź, kiedy czekają nas wypłaty czternastej emerytury w tym roku!

Zasiłek rodzinny 2023 – komu nie przysługuje?

Zasiłek rodziny 2023 nie przysługuje każdemu, kto tylko złoży wniosek o przyznanie świadczenia. Urząd odrzuci prośbę i nie wypłaci dodatkowego zasiłku, kiedy:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej;
 • osoba ma zapewnione całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko ma już prawo do zasiłku na własne dziecko;
 • ojciec dziecka jest nieznany lub nie żyje;
 • sąd wyrokiem zobowiązał jednego z rodziców do łożenia na utrzymanie dziecka.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny 2023?

Na tę chwilę masz dwie możliwości, aby złożyć odpowiedni wniosek o zasiłek rodzinny 2023. Zrobisz to:

 • online przez platformę rządową;
 • osobiście w placówce urzędu.

Każdy sposób wnioskowania jest dobry, choć nie ulega wątpliwości, że wniosek online to znacznie wygodniejsza forma. Wystarczy, że pobierzesz druk do uzupełnienia, a następnie założysz własny profil zaufany z podpisem kwalifikowanym. Załatwianie formalności online jest proste i nie wymaga poświęcenia zbyt dużo czasu. Oczywiście możesz też złożyć dokumenty osobiście w urzędzie, ale to wymaga nieco więcej cierpliwości.

Kiedy złożyć wniosek i co dodatkowo załączyć?

Sam wniosek o zasiłek rodzinny 2023 złożysz bez problemu od 1 listopada aż do 31 października kolejnego roku. Jeśli masz prawo do otrzymywania świadczenia, dostaniesz je dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek o jego wypłatę. Urząd przed przyznaniem świadczenia rodzinnego 2023 wymaga też dostarczenia kilku dokumentów, do których należą:

 • skrócony odpis aktu urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka;
 • zaświadczenie o dochodach rodziny (od urzędu skarbowego).

Dodatkowo świadczenie na dziecko powyżej 18. roku życia wymaga dostarczenia oświadczenia ze szkoły wyższej, które potwierdza, że dana osoba kontynuuje naukę. Jesteś prawnym opiekunem małoletniego? Do wniosku o wypłatę świadczenia dołącz też kopię wyroku sądu.

Zobacz także  Podwyżki dla żołnierzy [cnt-year] – sprawdź, ile wyniosą wg rozporządzenia MON

Zasiłek rodzinny 2023 – podsumowanie

Wiesz już, ze wniosek o zasiłek rodzinny 2023 możesz składać od początku listopada aż do końca października kolejnego roku. Wszelkie dodatki, jak np. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie dla dzieci o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatkowo podwyższają kwotę świadczeń. Spełniasz kryterium dochodowe? Otrzymasz w tym przypadku nie tylko zasiłek rodzinny 2023, ale (jeśli jest taka możliwość) także zasiłek dla opiekuna. Zwróć uwagę na to, że dodatki do domowego budżetu w tej formie są nieopodatkowane. Oznacza to, że kwoty świadczenia w wysokości np. 135 złotych są kwotami netto. Stawki uwzględnione przez aktualne przepisy zostaną wypłacone w takiej samej wysokości na wskazany rachunek bankowy przez osobę pobierającą świadczenie.

Jeśli łączny dochód rodziny jest naprawdę niski, koniecznie złóż w dowolnym urzędzie wniosek o zasiłek rodzinny. To szansa na podreperowanie domowego budżetu, a także poprawę jakości codziennego życia dziecka w trudnym 2023 roku.

zasiłek rodzinny 2022