Prawo pracy

Wynagrodzenie postojowe – kiedy przysługuje pracownikom? Wynagrodzenie za czas przestoju według Kodeksu Pracy

Wynagrodzenie postojowe jest wypłacane, gdy pracownik nie wykonuje obowiązków z przyczyn niezależnych od siebie. Kiedy pracodawca musi wypłacać taką pensję? Sprawdź, czym jest przestój i dowiedz się, ile wynosi postojowe dla pracownika. Przeczytaj!

Są sytuacje, kiedy pracownik nie wykonuje obowiązków, a jednak otrzymuje pełne wynagrodzenie. Można do nich zaliczyć na przykład pobyt na urlopie wypoczynkowym albo zwolnieniu lekarskim. Szczególnym typem zapłaty jest wynagrodzenie postojowe, które pracodawca wypłaca, ponieważ nie jest w stanie wywiązać się ze swojej części umowy, tj. nie zapewnia danej osobie pracy. Może to wynikać z różnych przyczyn – chwilowego kryzysu, braku zleceń lub niezależnych od zwierzchnika czynników. Dowiedz się, kiedy przysługuje pensja postojowa. Czytaj nasz artykuł! 

Co to jest postojowe w pracy?

Wynagrodzenie postojowe wiąże się z przestojem. Kiedy on występuje? Przede wszystkim, głównym wyznacznikiem jest to, że pracownik pozostaje gotowy do pracy, której nie może jednak wykonywać. Przerwa nie może wynikać z jego winy. Warto tutaj zaznaczyć, że przesłanką do przestoju nie są zazwyczaj względy ekonomiczne i zmniejszenie produkcji, popytu lub zainteresowania daną usługą. Do wystąpienia przestoju mogą się za to przyczynić:

  • różnego rodzaju zakłócenia techniczne lub technologiczne – gdy wobec bierności zwierzchnika przestaje działać maszyna albo brakuje infrastruktury potrzebnej do wykonywania danego zajęcia, może to być podstawa do postojowego dla pracownika;
  • błędy organizacyjne – jeśli wskutek złego zarządzania zasobami pracodawca nie może zapewnić pracownikom odpowiednich zasobów surowców, to następuje przestój;
  • trudne warunki atmosferyczne – czasem wykonywanie obowiązków nie jest możliwe ze względu na pogodę, jaka akurat się utrzymuje. Kiedy na przykład wieją silne wiatry albo panują silne mrozy uniemożliwiające pracę, to nie jest to wina pracownika;
  • inne czynniki i wypadki – czasami wypadki są wynikiem zaniedbań na jakimś etapie produkcji, innym razem przyczyną jest awaria. Niezależnie od powodów, dla których miejsce jest wyłączone z użytkowania, pracownikowi przysługuje postojowe w pracy.

Wynagrodzenie postojowe – ile wynosi zapłata?

Wiesz już, kiedy przysługuje wynagrodzenie postojowe. Jak liczyć jego wysokość? Jeśli podczas ustalania warunków wynagrodzenia nie wyodrębniono stawki osobistego zaszeregowania, to postojowe wyniesie 60% wynagrodzenia. Warto tu zaznaczyć, że nie może ono wynieść mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Stawka osobistego zaszeregowania to, najprościej mówiąc, zasadnicze wynagrodzenie bez dodatków czy premii. Jeśli zatem pensja pracownika składa się w sporej części z dodatków, to wysokość wynagrodzenia postojowego będzie po prostu znacznie niższa.

Urlop postojowy a skierowanie do innej pracy

Brak wykonywania obowiązków nie jest jedynym rozwiązaniem w sytuacji, gdy pracownik nie może normalnie pracować. Jeśli pracodawca ma takie możliwości i potrzeby, może skierować podwładnego do pracy na innym stanowisku. Zadania powinny odpowiadać kompetencjom pracownika. Konieczne doświadczenie nie jest jednak określone. Jeśli zwierzchnik zdecyduje się na takie rozwiązanie, zatrudniona osoba otrzymuje wynagrodzenie odpowiednie dla danego stanowiska. Nie może ono jednak być niższe niż wyliczone wynagrodzenie postojowe.

Umowa o pracę a postojowe

Umowa o pracę jest niezbędna, aby można było otrzymać wynagrodzenie postojowe. Można także nawiązać: 

  • umowę powołania, mianowania lub wyboru;
  • spółdzielczą umowę o pracę. 

Warto tu zaznaczyć, że nie ma znaczenia rodzaj umowy, w ramach której pracuje dana osoba. Może on być to być umowa na umowa na okres próbny, czas określony lub nieokreślony. Wniosek jest też rozpatrywany niezależnie od wymiaru czasu pracy. Takie samo prawo do pobierania pensji osoba pracująca na pełen etat i ta, która wykonuje obowiązki w wymiarze 1/4 etatu.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Jeśli chcesz otrzymywać wynagrodzenie postojowe, złóż wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możesz to zrobić przez internet. To zdecydowanie najwygodniejsza forma. Jeśli masz podpisaną umowę cywilnoprawną, potrzebne będzie pośrednictwo zleceniodawcy lub zamawiającego. A co zrobić, gdy zwierzchnik odmawia złożenia wniosku? Możesz ubiegać się o pensję samodzielnie. Pamiętaj, że wniosek musisz złożyć w przeciągu trzech miesięcy, odkąd wystąpił czynnik uniemożliwiający pracę. Jeśli zrobisz to po tym czasie, nie będzie on uwzględniany. Wiesz już, kiedy należy się postojowe i jak się o nie ubiegać. Dzięki temu będziesz mógł starać się o godziwe wynagrodzenie za przestój lub wykonywanie innych obowiązków. O wynagrodzenie postojowe bez wątpienia warto wnioskować, jeśli jest taka możliwość. Nie zapomnij o pilnowaniu terminów i złóż wniosek odpowiednio wcześnie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz