Wynagrodzenie postojowe – kiedy przysługuje pracownikom? Wynagrodzenie za czas przestoju według Kodeksu Pracy

Wynagrodzenie postojowe jest wypłacane, gdy pracownik nie wykonuje obowiązków z przyczyn niezależnych od siebie.