Korzystanie z komputera w miejscu pracy znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków zawodowych, lecz jednocześnie znacząco obciąża wzrok. Przepisy prawa przewidują możliwość uzyskania refundacji okularów przez pracodawcę, jednak wyłącznie w określonych sytuacjach. Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać pieniądze?

Uwarunkowania prawne refundacji okularów przez pracodawcę

Podstawą prawną refundacji okularów przez pracodawcę są art. 237 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej dotyczącej zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy związanych z pracą na stanowiskach, które są wyposażone w monitory ekranowe. Przepisy wskazują, że osoba zatrudniona ma prawo otrzymać zwrot części kosztów zakupu okularów, jednak nie poruszają tematu soczewek kontaktowych. Interpretacje wskazują jasno, że pracodawca może refundować zakup soczewek, jednak nie jest to jego obowiązkiem. Natomiast zwrot kosztów (lub ich części) zakupu okularów może otrzymać osoba, która:

  • pozostaje w stosunku pracy (jest zatrudniona w ramach umowy o pracę),
  • pracuje przez co najmniej 4 godziny dziennie przed ekranem komputera,
  • udowodni, że jej wzrok uległ pogorszeniu, w efekcie czego potrzebuje okularów korekcyjnych.

Prawo nie wskazuje konkretnych branż czy stanowisk, w przypadku których zakup okularów może być refundowany. 

Kiedy i na jakich warunkach można otrzymać refundację?

Przepisy nie wskazują na to, jak często oraz w jakiej wysokości pracownikowi przysługuje refundacja okularów. Przyjmuje się więc, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić środki nie rzadziej, niż raz na 4 lata – w czasie wykonywania badań okresowych. Przedsiębiorcy we własnym zakresie ustalają wysokość zwrotu kosztów – może być to 150 zł, lecz równie dobrze może być to 500 zł. Prawo wskazuje jedynie, że kwota powinna odpowiadać realiom rynkowym, co w praktyce oznacza, że pracownik powinien móc za daną sumę wyposażyć się w okulary. Refundację pracownik otrzyma, jeśli:

  • weźmie udział w badaniu wzroku, które potwierdzi konieczność noszenia okularów bądź ich wymiany (może przeprowadzić je lekarz okulista, bądź optometrysta we Wrocławiu i w każdym innym mieście),
  • zakupi we własnym zakresie okulary,
  • przedstawi pracodawcy fakturę – powinna być ona wystawiona na pracownika.

Warto mieć na uwadze, że pracodawca nie ingeruje w to, ile pracownik rzeczywiście przeznaczy na zakup okularów. Kwota refundacji nie musi bowiem pokrywać pełnych kosztów. Niemniej jednak faktura, którą wystawi optyk we Wrocławiu lub dowolnym innym mieście, powinna opiewać na pełną kwotę.

Refundacja okularów przez pracodawcę a refundacja przez NFZ

Refundacja okularów przez pracodawcę nie wyklucza możliwości otrzymania dodatkowego finansowania w ramach NFZ. Są to bowiem dwa niezależne źródła. Warunki otrzymania zwrotu kosztów przez Fundusz są nieco inne, niż w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przez pracodawcę. Niestety, refundacja w pierwszym przypadku nie jest zbyt wysoka i wynosi zaledwie kilkanaście złotych – tutaj kwota została uregulowana ustawowa, inaczej niż w sytuacji zwrotu kosztów dokonywanego przez pracodawcę. 

Archiwum: październik 2022
młoda kobieta w pracy w okularach