Przeciętne wynagrodzenie 2024. Średnia krajowa i inne sposoby obliczania płac

Przeciętne wynagrodzenie 2023 wskazuje nie tylko średnia krajowa. Płace można także wiązać także z gospodarką narodową lub innymi metodami obliczania. Co mówią komunikaty i obwieszczenia GUS? Jakie inne metody możesz sprawdzić? Przeczytaj o tym!