Przeciętne wynagrodzenie 2022 wskazuje nie tylko średnia krajowa. Płace można także wiązać także z gospodarką narodową lub innymi metodami obliczania. Co mówią komunikaty i obwieszczenia GUS? Jakie inne metody możesz sprawdzić? Przeczytaj o tym!

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, 2023 to czas, gdy osiągnęło w Polsce rekordowy wzrost. Tak podają obwieszczenia oparte na średniej krajowej. Pomimo tak dużej popularności stosowania tego czynnika nie jest on zbyt wiarygodny. Istnieją inne metody obliczania wynagrodzenia. Sprawdź jakie!

Przeciętne wynagrodzenie 2023 według GUS

W czerwcu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6554,87 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego miesiąca nastąpił wzrost o 2,4%. W komunikacie GUS podano, że wzrost wynagrodzeń w porównaniu do maja 2022 roku, spowodowały m.in. wypłaty premii kwartalnych, rocznych, a także wypłaty odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne również są zaliczane do składników wynagrodzeń tak jak wynagrodzenia zasadnicze.

Wzrost i spadek wynagrodzeń w czerwcu 2023 roku

Zwrócono również uwagę, że wzrost ten nastąpił praktycznie we wszystkich sekcjach. Największe odnotowano w grupie robotników „Górnictwa i wydobywania”, gdzie pensja wzrosła o 39,9%, zatem wynosi 11 877,54 zł. W maju w tym sektorze otrzymywano 8489,06 zł. Również w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” wzrosło wynagrodzenie do 8965,75 zł (wzrost o 9.3%).

Gorszą sytuację ma sekcja „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz „Informacja i komunikacja”, ponieważ odnotowano tu spadek płac o 5,9% w „Rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie” i 1,2% w „Informacji i komunikacji”.

Przeciętne zatrudnienie

Eksperci odnotowali, że przeciętne zatrudnienie w czerwcu 2022 roku było o 2,2% wyższe niż w porównaniu do uprzedniego roku, tak jak się tego spodziewano. Na przestrzeni miesiąca, czyli od maja 2022 roku zanotowano niewielki wzrost zatrudnienia, bo o 0,1 procent. To około 5 tys. etatów, co jest słabym wynikiem, biorąc pod uwagę wzorzec sezonowy. Podejrzewa się, że to przez zmniejszenie popytu na pracę. Wskazuje na to między innymi stabilizacja liczby ofert pracy na portalach rekrutacyjnych.

Średnie a minimalne wynagrodzenie za pracę

W czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 6554,87 zł brutto. W porównaniu ze zwykłą pracą na etacie z minimalną krajową (3010 zł brutto), zarobki różnią się ponad dwukrotnie. Jednak czy na pewno Polacy pracujący w dużych firmach zarabiają określoną kwotę? Warto przypomnieć, że obliczenia średniej krajowej niejednokrotnie mijają się z rzeczywistością.

Czy dane odzwierciedlają faktyczne przeciętne wynagrodzenie 2023?

Średnia płaca nie jest zbyt realną liczbą. Wylicza się ją w ten sam sposób, w jaki uczyli cię w szkole obliczać średnią. Należy wykonać odpowiednie obliczenia, aby osiągnąć wynik. Zatem musisz wszystko dodać, a następnie podzielić przez odpowiednią liczbę. Pod uwagę brane są zarobki wszystkich osób w firmie, a więc zwykłego pracownika oraz szefa zarządu.

Jak możesz dostrzec, zarobki tych osób w firmie różnią się, nie są jednakowe. W ten sposób dla niektórych osób przeciętne wynagrodzenie w Polsce jest za wysokie, a dla innych wydaje się za niskie.

Kogo uwzględniają dane GUS?

Główny Urząd Statystyczny nie bierze wszystkich osób pod uwagę, licząc średnią krajową. Wśród „szczęśliwców”, którzy znajdują się w tym gronie, zalicza się pracowników z dużych firm powyżej 9 osób. Średnie wynagrodzenie (2022 i ogólnie) nie obejmuje:

Miesięczne średnie wynagrodzenie 2021-2022

W IV kwartale 2021 roku (listopad) średnia krajowa przekroczyła próg 6 tys. złotych. W związku ze stale rosnącą inflacją wynagrodzenie nadal rośnie.

Zobaczmy średnie miesięczne wynagrodzenie na przestrzeni 2021-2022 roku. Pierwsze półrocze 2021:

 • Styczeń 2021 – 5536,80 zł brutto;
 • Luty 2021 – 5568,82 zł brutto;
 • Marzec 2021 – 5929,05 zł brutto;
 • Kwiecień 2021 – 5805,72 zł brutto;
 • Maj 2021 – 5637,34 zł brutto;
 • Czerwiec 2021 – 5802,42 zł brutto.

Drugie półrocze 2021:

 • Lipiec 2021 – 5851,87 zł brutto;
 • Sierpień 2021 – 5843,75 zł brutto;
 • Wrzesień 2021 – 5841,16 zł brutto;
 • Październik 2021 – 5917,15 zł brutto;
 • Listopad 2021 – 6022,49 zł brutto;
 • Grudzień 2021 – 6644,39 zł brutto.

Pierwsze półrocze 2022:

 • Styczeń 2022 – 6064,24 zł brutto;
 • Luty 2022 – 6220,04 zł brutto;
 • Marzec 2022 – 6665,64 zł brutto;
 • Kwiecień 2022 – 6626,95 zł brutto;
 • Maj 2022 – 6399,59 zł brutto;
 • Czerwiec 2022 – 6554,87 zł brutto.

Jakie są inne metody obliczania wynagrodzenia?

Istnieją inne metody obliczania wynagrodzenia, nie tylko za pomocą średniej. Do szacowania przeciętnego wynagrodzenia (2022 także) korzysta się również z mediany zarobków i dominanty.

Mediana zarobków 2023

Alternatywą dla średniej krajowej jest mediana, to rozsądniejsza metoda. Mediana jest „wartością środkową”, czyli poniżej i powyżej znajduje się tyle samo składników. Dla przykładu jest to wysokość pensji osiągana przez połowę społeczeństwa, gdy druga część uzyskuje mniejsze dochody.

Ile wynosi mediana zarobków w Polsce na rok 2022? Niestety nie wiadomo. GUS podaje te dane co 2 lata, ostatni raport pochodzi z 2020 roku, a obejmuje 2018 rok. Według tamtych danych mediana różniła się od średniego wynagrodzenia o prawie 1000 zł.

Dominanta zarobków w Polsce 2023

Dominantę określa się również jako wartość modalną, czyli tę wartość, która występuje najczęściej. Zatem jeżeli wśród pracowników z określonych firm najwięcej osób zarabia 6000 złotych, to kwota ta jest określana jako dominanta tego zbioru.

W tym przypadku GUS w ogóle nie podaje dominanty zarobków, mediana jest aktualizowana raz na 2 lata, natomiast przeciętne wynagrodzenie, które niejednokrotnie nie odzwierciedla zarobków w postaci średniej krajowej, jest podawane co miesiąc.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

Dane dotyczące średniej krajowej są aktualizowane przez GUS co miesiąc. Dotyczą zarobków pracowników w sektorze przedsiębiorstw, które zatrudniają minimum 10 osób. Obliczenia nie uwzględniają wszystkich osób zatrudnionych w innych sektorach pracy. Z tego powodu GUS publikuje także inny wskaźnik zarobków – wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Niestety one nie są tak często aktualizowane, najnowsze dane podawane są raz do roku. Ostatni raz ukazały się 9 lutego 2022 roku.

Jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, 2023 rok nie jest jeszcze podsumowany. Przeciętną płacę w gospodarce narodowej wyliczono za 2021 rok, gdy wyniosła 5 662 zł. W stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o 496 złotych.

Jak oblicza się wynagrodzenie w gospodarce narodowej?

Aby określić tę kwotę, bierze się pod uwagę zdecydowanie większą ilość pracowników. Uwzględnia się mniejsze przedsiębiorstwa do 9 osób lub pracujących w budżetówce. Przez to ukazane wynagrodzenie jest niższe, niż obliczona średnia krajowa.

W 2021 roku średnia krajowa wynosiła 5888,80 zł brutto. Ponad 200 zł różnicy w przeciwieństwie do gospodarki narodowej.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne najczęściej jest obliczane przy pomocy średniej. Pomimo że jest to najczęściej aktualizowana statystyka, istnieją inne sposoby wyliczania przeciętnego zysku.

Archiwum: styczeń 2023
przeciętne wynagrodzenie