Niemcy to wciąż popularny kierunek emigracyjny. Dlatego też Polacy, którzy tam mieszkają, opłacają niejeden podatek u zachodnich sąsiadów. Jak wyglądają najważniejsze zasady podatkowe w tym kraju? Sprawdź!

Ostatnie dwie dekady skłaniały Polaków do emigracji. Wielu z nich wywędrowało za pracą właśnie do Niemiec. Obecnie, szacunkowo, podatek w Niemczech opłacają około 2 miliony Polaków lub osób legitymujących się polskim pochodzeniem. Jednak, chociaż obywatele Polski rozliczają się z tamtejszymi organami podatkowymi, wciąż w pewnych przypadkach muszą przekazywać odpowiednie informacje do urzędu skarbowego nad Wisłą. Jak właściwie wygląda podatek w Niemczech? Sprawdź!

Podatek w Niemczech 2023 – przede wszystkim podatek dochodowy od osób fizycznych

Naczelną cechą, która wyróżnia system podatkowy w Niemczech, jest fakt, że w zasadzie każdy dochód, jaki został wygenerowany w kraju, podlega zasadom podatku dochodowego. Określany jest on przez Niemców jako Lohnsteuer. Osoba, która pracuje w Niemczech, nie musi się przy tym martwić jego regularnym odprowadzaniem. Czyni to za nią jej pracodawca, który zajmuje się wszelkimi daninami i składkami. Lohnsteuer to przy tym prawdziwy fundament budżetu państwowego nad Renem. Według szacunków aż jedna trzecia przychodów budżetowych pochodzi właśnie z tego podatku.

Warto dodać, że jeśli pracujesz w Niemczech, zasadniczego rozliczenia podatku dochodowego musisz dokonać w odpowiednim zeznaniu po zakończeniu roku podatkowego. Dopiero wtedy możesz liczyć na zwrot części pieniędzy. Wcześniej twój pracodawca, odprowadzając podatek, nie bierze bowiem pod uwagę żadnych przysługujących ci ulg.

Dwa typy

Daniny pobierane w tym kraju mogą mieć dwojaką specyfikę. Po pierwsze, może występować podatek ograniczony. Ma to miejsce wtedy, kiedy podatnik w rozliczeniach z odpowiednim organem podatkowym bierze pod uwagę tylko te dochody, które wypracował właśnie w Niemczech.

Druga sytuacja to tak zwany podatek nieograniczony. W tym przypadku pod uwagę brane są dochody, które uzyskałeś zarówno w Niemczech, jak i wszystkich innych krajach. Kiedy stosuje się ten podatek? Dotyczy on osób, które przepracowały za zachodnią granicą więcej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Co istotne, jedynie danina nieograniczona daje ci uprawnienia do skorzystania z ulg. Forma ograniczona wyklucza niektóre z nich.

Formalności, które musisz spełnić

Jeżeli opłacasz podatek w Niemczech, musisz o tym fakcie poinformować polskie organy. Stosowną deklarację składasz w urzędzie skarbowym. Jednak pamiętaj, że podobny dokument musisz przedstawić jego niemieckiemu odpowiednikowi.

W tych dokumentach określasz, jaki rodzaj daniny będziesz opłacać. Musisz także pamiętać, że, aby w ogóle stać się płatnikiem podatków w tym kraju, musisz posiadać tamtejszą elektroniczną kartę podatkową. Idąc do niemieckiego urzędu skarbowego i chcąc złożyć odpowiednią deklarację, musisz podać numer właśnie tej karty.

Numery podatkowe

W Niemczech występują dwa numery identyfikacyjne. Jeden z nich dotyczy wszystkich płatników. Drugi ma zastosowanie tylko w określonych sytuacjach, które są związane z życiem zawodowym danej osoby. Oto, co powinieneś wiedzieć na temat obu tych numerów.

Steuer ID albo twój osobisty numer identyfikacyjny

Jest to nadrzędny i podstawowy numer, który zostaje nadany każdej osobie podejmującej legalną pracę w Niemczech i otrzymującej tam wynagrodzenie. Zostanie ci przyznany jednorazowo. Aby go otrzymać, musisz złożyć stosowny formularz. Numer ten nie ulegnie zmianie aż do końca twojego życia.

Nikt nie jest zwolniony z obowiązku jego posiadania. Jest to rozwiązanie podobne do polskiego numeru identyfikacji podatkowej. Nie zawiera żadnych danych osobistych, a liczby w nim zawarte nie mają określonego znaczenia, bo generowane są w sposób losowy. Właśnie tej informacji używa tamtejszy urząd skarbowy, nazywany w Niemczech Finanzamt, aby zweryfikować twoją tożsamość.

Steuernummer

Ten numer wykorzystywany jest przez osoby, które są przedsiębiorcami, a także wykonują tak zwane wolne zawody. Nie będziesz go potrzebował, jeżeli pracujesz na umowie o pracę. Bez tego numeru niemożliwe będzie wystawianie faktur i prowadzenie księgowości. Aby go otrzymać, powinieneś udać się do Finanzamt i tam złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli jedyny dochód, jaki osiągnąłeś w pierwszym roku pracy za zachodnią granicą, pochodził z zatrudnienia, urząd skarbowy nada ci ten numer automatycznie. Będziesz go musiał odtąd używać.

Ta informacja identyfikacyjna w znaczący sposób odróżnia się od Steuer ID. O ile Steuer ID to jedynie sam numer bez żadnych danych, o tyle Steuernummer to bardziej skomplikowany dokument. Znajdują się w nim między innymi informacje na temat twojego stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej, a nawet przynależności religijnej. Będzie miał on znaczenie w wielu sytuacjach, przede wszystkim przy opłacaniu podatków w Niemczech i składaniu deklaracji rocznej. Ten numer może ulec zmianie, jeżeli zmienisz miejsce zamieszkania.

Jakie podatki? Solidarnościowy, kościelny, dochodowy

Najważniejszą kategorię podatków niemieckich stanowią podatki dochodowe. Są opłacane przez wiele osób i dają budżetowi aż jedną trzecią przychodów. Można jednak wymienić także inne charakterystyczne rodzaje podatków, które obowiązują w tym państwie.

Zalicza się do nich choćby podatek solidarnościowy, zwany Solidaritatszuschlag. Nie jest to jednak danina identyczna jak podatek solidarnościowy, który niedawno wprowadzono w Polsce. W RFN został zainicjowany w 1991 roku. Miał na celu wyrównywanie różnic między landami zachodnich Niemiec i tymi z dawnej NRD. Jego wartość to 5,5%.

Inna istotna danina to Kirchensteuer. Jest to, innymi słowy, podatek kościelny. Wynosi od 8% do 9%, a jego stawkę określają niezależnie od siebie różne landy, czyli regiony Niemiec. Co ważne, nie jest obowiązkowy. Opłaca go jednak każda osoba, która zadeklarowała, że przynależy do określonego związku wyznaniowego.

Klasy podatkowe

W Niemczech występuje sześć różnych klas podatkowych. Każda z nich wiąże się z nieco innymi uwarunkowaniami. Te klasy to:

 • klasa pierwsza – osoby samotne, po rozwodach oraz wdowcy co najmniej dwa lata po śmierci współmałżonka, a także ci ludzie, których małżonkowie mieszkają poza Unią Europejską;
 • klasa druga – osoby, które samotnie wychowują dzieci;
 • klasa trzecia – wdowcy i wdowy w czasie do roku od śmierci małżonka, a także osoby, które pozostają w związku małżeńskim, jednak ich małżonek jest bezrobotny lub należy do klasy piątej;
 • klasa czwarta – obowiązuje ona w wypadku małżeństw, w których zarówno mąż, jak i żona zarabiają podobnie;
 • klasa piąta – będzie dotyczyć cię w sytuacji, gdy twój partner jest osobą zarabiającą mniej od ciebie;
 • klasa szósta – dla osób pracujących w więcej niż jednym zawodzie; uwaga, przy tej klasie jako jedynej nie obowiązuje kwota wolna od podatku.

Jakie dochody związane są z podatkiem w Niemczech?

Opodatkowane są różne kategorie dochodów, które możesz uzyskać w Niemczech. Zalicza się do nich dochody:

 • z handlu;
 • te, które pochodzą z inwestycji kapitałowych;
 • z tantiem;
 • związane z rolnictwem;
 • związane z leśnictwem;
 • pochodzące z zatrudnienia;
 • których źródłem jest wynajem nieruchomości.

Stawki podatku w Niemczech

Jak już stwierdzono na wstępie, każdy dochód, który wygenerujesz w tym kraju, jest związany z podatkiem dochodowym. Jego najniższa stawka to 14%. W Niemczech masz do czynienia z podatkiem progresywnym, co oznacza, że im więcej zarabiasz, tym więcej zapłacisz. Najwyższe stawki sięgają aż 45%.

Daniny opłaca każda osoba, która mieszka na terenie kraju. Co istotne, dla wszystkich płatników identyczna pozostaje kwota wolna od podatku. Nie ma w tym przypadku znaczenia, ile zarabiasz.

Zwrot podatku z Niemiec

Podstawowa wytyczna, którą musisz spełnić, by liczyć na zwrot podatku, to rzecz jasna fakt legalnego zatrudnienia. Jeżeli jesteś zatrudniony w sposób zgodny z prawem, a twój pracodawca odprowadzał stosowne zaliczki, na koniec roku możesz liczyć na zwrot. Im więcej zarabiałeś, tym wyższa kwota może zostać ci zwrócona.

Co warte podkreślenia, to fakt, że twoje dochody, które uzyskujesz w Polsce, jednocześnie pracując za granicą, wpływają na wysokość zwracanej ci kwoty. Znaczenie ma też twoja sytuacja rodzinna i klasa podatkowa, do której przynależysz.

Praca w Polsce i w Niemczech – jak się rozliczyć?

Co do zasady, jeżeli zamieszkujesz, pracujesz i zarabiasz w Niemczech, płacisz odpowiednie daniny jedynie tam. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli oprócz tego pracujesz i zarabiasz również w Polsce.

W takim przypadku stosuje się zasady tak zwanej progresji podatkowej. Oznacza to, że osiągając dochody w Niemczech i w Polsce, musisz złożyć deklarację podatkową także do polskiego fiskusa. Jednak, jeżeli całość twoich przychodów w 2022 roku pochodzi z Niemiec, nie musisz niczego opłacać w Polsce.

Podsumowanie

System dotyczący danin publicznych w Niemczech wygląda odmiennie niż w Polsce. Dotyczy to tak sześciu różnych klas, do których zostają przypisani podatnicy, jak i innych okoliczności.

Teraz, gdy znasz najważniejsze informacje dotyczące rozmaitych opłat, które musi ponosić pracownik w Niemczech, możesz lepiej przygotować się do wyjazdu, jeżeli takowy planujesz. Jeżeli zaś już pracujesz w Niemczech, zyskałeś lepsze rozeznanie w otaczającej cię sytuacji związanej z różnymi kwestiami finansowymi. 

Archiwum: styczeń 2023
podatek w Niemczech