Wielu Polaków pracuje u naszych zachodnich sąsiadów. Perspektywa lepszych zarobków i dobrych warunków pracy jest bardzo kusząca. Rozliczanie podatku z Niemiec może być jednak problematyczne. Sprawdź, jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku!

Zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana od każdej wypłaty przez pracodawcę. Czasem może przysługiwać ci zwrot nadpłaty. Czy wiesz, w jaki sposób wypełnić deklarację PIT za dochody uzyskane za granicą? Chcesz wiedzieć, jak wygląda rozliczanie podatku z Niemiec? Przeczytaj nasz artykuł!

Czym jest podatek dochodowy PIT?

W większości krajów każdy dochód jest opodatkowany. Oznacza to, że do kieszeni pracownika trafia mniejsza kwota niż na umowie. Podatek dochodowy (PIT) jest bezpośrednią należnością dla urzędu skarbowego z tytułu wygenerowanych dochodów. Może się okazać, że otrzymasz różnicę nadpłaty podatku, więc możesz starać się o zwrot podatku. W Niemczech Lohnsteuer (podatek dochodowy) stanowi 1/3 przychodu i jest pobierany przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Podejmując pracę za zachodnią granicą, potrzebujesz Steuer ID, czyli numeru ID. Jest nadawany tylko raz i przypisany tylko do ciebie. Ułatwia identyfikację i komunikację z urzędem skarbowym.

Jak rozliczyć podatek w Niemczech?

Nie musisz rozliczać podatku za pracę w Niemczech i wszystko można załatwić w Polsce. Choć niemieckie rozliczenie podatkowe nie jest obowiązkowe dla wszystkich, warto złożyć zeznanie podatkowe, ponieważ możesz otrzymać zwrot podatku dochodowego z Niemiec. Do rozliczania podatku z Niemiec potrzebujesz:

 • zaświadczenia podatkowego od niemieckiego pracodawcy — Besondere Lohnsteuerbescheinigung;
 • kopii pierwszej i drugiej strony PIT-36/37 lub PIT-11 za okres, w jakim ma być rozliczony podatek z Niemiec;
 • druku UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR).

Czy każdy ma obowiązek rozliczyć podatek z Niemiec?

Nie ma obowiązku składania rocznej deklaracji, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej (GEWERBE) i nie byłeś w 3. klasie podatkowej. Poza tym nie każdy podatnik jest uprawniony do zwrotu. Warto jednak sprawdzić, czy należy ci się zwrot podatku z Niemiec, ponieważ kwota zwrotu może przekraczać miesięczną pensję. Czasem jednak musisz się rozliczyć. To konieczne, jeśli:

 • otrzymałeś wezwanie z niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt) w tej sprawie;
 • sklasyfikowano cię w 3. klasie podatkowej;
 • pracujesz u dwóch lub większej liczby pracodawców;
 • jesteś osobą bezrobotną i korzystasz z różnych zasiłków, a twoje comiesięczne świadczenia przekraczają 410 euro;
 • masz dodatkowe źródła nieopodatkowanych dochodów, a ich suma wynosi ponad 410 euro miesięcznie.

Deklaracja niemieckiego podatku – jak otrzymać zwrot podatku za 2021 rok?

Jeśli wynagrodzenie uzyskane ze stosunku pracy na terytorium Niemiec rozliczysz w Polsce, skorzystasz ze zwolnienia z progresją. Musisz złożyć:

 • deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Niemczech (przed niemieckim organem skarbowym);
 • deklarację dotyczącą zarobków niezależnie od miejsca ich uzyskania (przed polskim organem podatkowym).

Pamiętaj o czasie rozliczania podatku z Niemiec. Niemiecki rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Zwrot podatku z Niemiec – dokumenty niezbędne do rozliczenia

Jeśli starasz się o zwrot podatku z Niemiec, musisz przygotować niezbędne dokumenty. Nie możesz zapomnieć o:

 • Lohnsteuerbescheinigung, czyli karcie podatkowej, w której znajdują się informacje o zarobkach (jeśli nie masz tej karty, możesz zastąpić ją miesięcznym odcinkiem z wypłaty za ostatni miesiąc pracy w danym roku);
 • kopii dowodu osobistego lub paszportu;
 • zaświadczeniu UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce;
 • formularzach podatkowych, które potwierdzają regularne koszty związane z legalnym zatrudnieniem w Niemczech (umowa najmu mieszkania, rachunki za media, bilety za dojazdy do pracy lub podróże).

Podatek dochodowy z Niemiec – termin rozliczania podatku

W Niemczech rok podatkowy rwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Wszystkie niezbędne dokumenty należy dostarczyć do 31 lipca roku, który następuje po roku podatkowym. Jeżeli nie rozliczysz się w terminie, otrzymasz przypomnienie z wyznaczoną nową datą składania dokumentów do zwrotu podatku. Kara za zwłokę może wynosić od 100 do 500 euro. Czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Ograniczone rozliczenie podatkowe

Osoby pracujące na terenie Niemiec mniej niż 183 dni korzystają z tego obowiązku podatkowego. Suma uzyskanych przychodów nie może przekraczać 90% jej dochodów ogólnych. W tym przypadku nie można skorzystać z żadnych ulg i zwolnień. Ograniczony obowiązek podatkowy nie pozwala również na wspólne rozliczenia ze współmałżonkiem.

Nieograniczone rozliczenie podatkowe

Jeśli pracowałeś za zachodnią granicą dłużej niż 183 dni, przysługuje ci nieograniczone rozliczanie podatku w Niemczech. Takie rozliczenie podatkowe daje szasnę skorzystania z różnego rodzaju ulg, na przykład związanych z kosztami utrzymania i dojazdami do pracy.

Rozliczenie dochodów z Niemiec – stawki podatku

Kwota wolna od podatku w Niemczech wynosi 8354 euro.

 1. Gdy twoje zarobki są wyższe niż ta kwota, ale nie przekraczają 52882 euro, stawka rośnie progresywnie od 14% do 42%.
 2. Jeśli twój dochód przekroczył wartość 52882 euro, zapłacisz 42% podatku dochodowego.
 3. Podatek dochodowy powyżej kwoty 250731 euro wynosi 45%.

Rozliczanie podatku z Niemiec może być korzystne, jednak wartość zwrotu nadpłaty jest uzależniona od wysokości odprowadzonego podatku w roku podatkowym. W przypadku nadpłaty urząd skarbowy w Niemczech zwróci ci różnicę i będziesz mógł cieszyć się dodatkowymi środkami.

Archiwum: luty 2022
rozliczanie podatku z niemiec