Tantiemy w świetle ochrony praw autorskich

Ochrona praw autorskich to możliwość pobierania opłat za wtórne wykorzystywanie twórczości.