W PKD fizjoterapia ma swoje osobne miejsce. Polska Klasyfikacja Działalności pomoże łatwiej znaleźć takie usługi. Czy wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to tylko prawny obowiązek? Dla osób zajmujących się fizjoterapią PKD może być pożyteczne. Sprawdź, dlaczego!

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) to spis podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą. Specjalny numer jest nadawany każdej nowo powstałej firmie i to dzięki niemu można znaleźć poszczególne przedsiębiorstwa. Ktoś może stwierdzić, że da się też je znaleźć za pomocą ich numeru KRS, NIP lub REGON. Problem pojawia się jednak wówczas, gdy nie znasz tych danych. Znalezienie odpowiedniej placówki będzie więc łatwiejsze dzięki temu rejestrowi. W PKD fizjoterapia jest traktowana jako osobna działalność, co otwiera szansę, że więcej osób dowie się o danym miejscu.

Działalność fizjoterapeutyczna – PKD i podział wewnętrzny

Klasyfikacja PKD jest podzielona na 20 sekcji, które następnie dzielą się na działy, grupy, klasy i podklasy. Każda kolejna kategoria zawęża branże tak, by łatwiej było je odnaleźć. Oprócz tego w opisach kompetencji poszczególnych klas są także wymienione gałęzie, które nie wchodzą w skład danej grupy. Odnośniki do odpowiednich działów sprawiają, że można szybciej odnaleźć poszukiwaną branżę. W ramach PKD, fizjoterapia znajduje się w odpowiednio wydzielonej grupie. Przyporządkowany do niej numer umożliwia później wyszukanie najodpowiedniejszej placówki. 

Fizjoterapia w PKD – jak jest klasyfikowana?

Według PKD, fizjoterapia znajduje się w sekcji Q zatytułowanej „opieka zdrowotna i pomoc społeczna”. Obejmuje ona dział 86. pod nazwą „opieka zdrowotna” i grupę „pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej”. Bardzo ważne jest tutaj właśnie owe zaznaczenie prozdrowotności fizjoterapii, które wskazuje jednoznacznie na cel prowadzenia działalności. W PKD fizjoterapia obejmuje wszelkie działania fizjoterapeutów w dziedzinach m.in.:

  • diagnostyki;
  • hydroterapii;
  • fizykoterapii;
  • masażu leczniczego;
  • terapii ruchowej.

Działalność może być prowadzona w szpitalach, prywatnych placówkach, przychodniach lub prywatnych domach pracowników. Jak już wspomnieliśmy, kod szeroko pojętej działalności fizjoterapeutycznej to 86.90.A. 

Sekcja Q – co obejmuje oprócz fizjoterapii?

Sekcja Q obejmuje nie tylko fizjoterapię. To właśnie tutaj znajdują się podklasy, do których zaliczyć można, między innymi pomoc społeczną z zakwaterowaniem. W dziale 87 sekcji Q. zapisane są wszelkie regulacje dotyczące pracy domów pomocy społecznej z zakwaterowaniem (87.1). Uwzględnione są także placówki opiekuńcze dla osób z problemami natury psychicznej (87.2). Są to np. ośrodki leczenia osób uzależnionych, opóźnionych umysłowo lub z zaburzeniami emocjonalnymi. Trzeba też wspomnieć o placówkach dla seniorów (87.3). Sekcja Q dział 88 obejmuje także pomoc społeczną bez zakwaterowania. Zalicza się do niej żłobki, działalność polegającą na odwiedzinach oraz innego rodzaju doraźną pomoc.

Kod PKD – fizjoterapia a praktyki medyczne

W ramach jednego działu opieki zdrowotnej z fizjoterapią rejestr obejmuje też praktyki lekarskie. W najbardziej podstawowej formie to oczywiście porady lekarskie połączone z diagnostyką i leczeniem różnych chorób. W PKD fizjoterapia jest też klasyfikowana obok specjalistycznej opieki lekarskiej o numerze PKD 86.21.Z. W tej kategorii mieści się działalność lekarzy pierwszego kontaktu czy rodzinnych, a także na przykład kardiologów, endokrynologów, dermatologów i innych specjalistów. Opieka lekarska obejmuje również praktykę dentystyczną, w tym ortodontyczną czy chirurgiczną. Produkcja sprzętów medycznych jest już jednak w innym miejscu PKD.

PKD – usługi fizjoterapeutyczne i działalność szpitali

Szpitale działają w ramach osobnej grupy w ramach działu, gdzie jest też fizjoterapia. W PKD fizjoterapia znajduje się w sąsiedztwie regulacji dotyczących wyspecjalizowanych placówek medycznych. Mogą to być szpitale ogólne oraz specjalistyczne (wojskowe, zakaźne, położnicze czy psychiatryczne). Tutaj obowiązuje kod PKD 86.22.Z. Grupa reguluje ponadto wszystko, co jest związane z obsługą tego typu placówki, m.in. apteki przyszpitalne, izbę przyjęć, obsługę sal (w tym tych operacyjnych), wyżywienie pacjentów oraz pracownie techniczne. W ramach grupy funkcjonują nawet sanatoria. W skład nie wchodzi za to praktyka weterynaryjna, paramedyka czy sprzedaż różnych wyrobów.

PKD – masaż leczniczy a relaksacyjny

Jak już wspomnieliśmy, w PKD fizjoterapia musi oznaczać masaż leczniczy. Jego działanie powinno mieć zatem dobroczynny wpływ na zdrowie. Taki masaż jest wykonywany w związku z jakąś kontuzją lub choćby wadą budowy. Wszelkie inne masaże (relaksacyjne lub prowadzone w ramach działalności salonów urody) nie mają kodu 86.90.A, a są klasyfikowane w sekcji S, czyli w pozostałej działalności usługowej. Specjalną podklasą jest tutaj działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej. W jej skład wchodzą m.in. salony masażu, ale też solaria, łaźnie i sauny.

PKD – działalność fizjoterapeutyczna i inna związana ze zdrowiem

Ostatnia kategoria sekcji Q jest najszersza i zawiera wszystkie inne działalności związane ze zdrowiem. W PKD oprócz fizjoterapii można znaleźć pogotowie ratunkowe, praktykę położnych, higienistek oraz pielęgniarek, działanie laboratoriów medycznych, banków krwi i organów, a także zakładów zdrowia psychicznego.

Polska Klasyfikacja Działalności jest użyteczna dla przedsiębiorców, niezależnie od branży. W PKD fizjoterapia ma numer 86.90.A. Dzięki tym kilku cyfrom, usługi mogą być łatwiej znalezione przez potencjalnych klientów. Bez wątpienia to spora korzyść z obecności w tej bazie.

Archiwum: wrzesień 2021
pkd fizjoterapia