W PKD transport jest wymieniony jako osobna branża. Sekcja jest podzielona na poszczególne działy, ponieważ każde przedsiębiorstwo powinno być odpowiednio zakwalifikowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprawdź kod PKD. Transport różnego typu musi być uregulowany w rejestrze!

W ramach PKD transport jest zaliczony do sekcji H („transport i gospodarka magazynowa”). Jak sama nazwa wskazuje, oprócz samego działu związanego z przewożeniem towarów lub osób w sekcji można znaleźć także usługi magazynowe, a nawet te kurierskie. Usługi transportowe PKD traktuje bowiem bardzo szeroko i zalicza do nich przewóz paczek i innego rodzaju przesyłek.

Rejestr pozwala uszeregować wszystkie części gospodarki związane z przewozem, co pozwala uniknąć zbędnego bałaganu. Sprawdź, jakie działy i podgrupy dotyczące transportu znajdują się w Polskiej Klasyfikacji Działalności!

PKD – transport drogowy i rurociągowy

Pierwszy dział sekcji transportu o numerze 49 obejmuje transport lądowy i rurociągowy. Do tego pierwszego należą między innymi sposoby przewozu w ramach komunikacji miejskiej, czyli:

  • autobusów;
  • tramwajów;
  • trolejbusów;
  • metra. 

W PKD transport lądowy w sekcji 49.32.Z zrzesza też korporacje taksówkarskie, które operują w ramach przewozu indywidualnego pasażerów. Oprócz tego dział ten reguluje też działalność rurociągów w zakresie transportu paliw kopalnych. Do tej sekcji należy paliwo gazowe oraz obsługa stacji pomp. Inny dział dotyczy dystrybucji wody i innych cieczy. Transport może odbywać się zarówno rurami, jak i cysternami czy ciężarówkami.

Nie tylko transport drogowy – PKD a kolej

Transport lądowy nie może pomijać jednego z najpopularniejszych środków transportu na długich dystansach, czyli kolei, określonej kodami 49.1 i 49.2. W ramach tej grupy uregulowana jest działalność pociągów w ramach połączeń międzymiastowych i międzynarodowych, a także obsługa wszystkich wagonów specjalnych – sypialnych i restauracyjnych.

W PKD transport kolejowy jest także traktowany osobno jako przewóz towarów. Obejmuje on sieci magistralne i lokalne. Osobne grupy regulują za to działalność terminali kolejowych, dworców czy kolei miejskiej, która została wymieniona powyżej jako metro.

Jak klasyfikowany jest wodny transport PKD?

Wszelkie korporacje zajmujące się transportem za pomocą statków muszą zostać zarejestrowane w dziale 50., który obejmuje transport wodny. W jego ramach można wyszczególnić dwa główne typy żeglugi:

  • morski lub przybrzeżny;
  • śródlądowy. 

Oba te rodzaje są rozdzielone na typ pasażerski, który polega na przewozie pasażerów, a także na typ towarowy. Warto pamiętać, że w PKD transport morski polegający na wynajmie łodzi bez załogi jest traktowany jako osobna sekcja. Na innych zasadach działają również pływające kasyna. Wszelkie inne rodzaje statków mogą zostać uznane w świetle Polskiej Klasyfikacji Działalności za realizujące transport wodny.

Numer PKD – transport lotniczy

W PKD transport lotniczy jest traktowany podobnie do morskiego i ma osobny, 51. dział. Ważny jest tutaj przede wszystkim typ podróży i to, czy jest to przewóz pasażerów czy towarów. Jeśli chodzi o pasażerów, to loty mogą odbywać się na stałych trasach lub przyjąć formę czarteru. Do tej grupy należy też lot wycieczkowy lub szkolenie.

Grupa obejmuje również wynajem samolotów z załogą, jednak wypożyczenie samego sprzętu to już inna sekcja. Wówczas numer PKD transportu lotniczego pasażerskiego to 51.10.Z. Transport towarów może być związany z rozkładem lotów lub odbywać się niezależnie od niego. Do działu zaliczono również transport kosmiczny o numerze PKD 51.22.Z.

Transport drogowy towarów – PKD i jego regulacje

Transport drogowy towarów jest traktowany jako lądowy, chyba że obejmuje również magazynowanie sprzętu. Wówczas taki należy do całkowicie osobnego działu obejmującego firmy, które na przykład użyczają powierzchni magazynowych. W dziale 52 PKD znajdują się wszystkie informacje o magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport.

Można tu naleźć rozgraniczenie ze względu na rodzaj towarów – wyszczególnione zostały paliwa kopalne wymagające specjalnej instalacji. W PKD transport lądowy może też zostać wspomagany poprzez działalność poszczególnych terminali, które również zostały zakwalifikowane do działu magazynowania. Można znaleźć tutaj także inną działalność pomocową, np. holowanie lub prace manewrowe. Kod PKD transportu drogowego towarów to 49.41.Z.

PKD – transport międzynarodowy a krajowy

To, czy firma prowadzi usługi międzynarodowe, czy wyłącznie lokalne, należy zaznaczyć w innych sekcjach. W PKD transport krajowy jest traktowany na równi z zagranicznym i nie występują żadne różnice w związku z obszarem działania danej firmy.

Z tego powodu można zakwalifikować do grupy także działalność pocztową, która swoje usługi rozszerza na cały świat. Na tej samej zasadzie działają firmy kurierskie mające swoje oddziały także poza Polską. Dział 53 PKD reguluje działalnośc pocztowa i kurierską. Są tu zapisy związane z przyjmowaniem, sortowaniem, rozwożeniem i dostarczaniem przesyłek.

PKD usługi transportowe – czego nie obejmują?

Według PKD transport jest traktowany dość szeroko, ale naturalnie nie obejmuje każdej kwestii z nim związanej. W innych sekcjach znajdują się:

  • usługi przeglądów i napraw środków transportu;
  • usługi budowy potrzebnej infrastruktury (takiej jak lotniska, szyny, porty morskie czy drogi);
  • warsztaty samochodowe naprawiające wyłącznie auta. 

Ponadto, wynajem samych środków transportu bez załogi również ma swoje osobne miejsce w Klasyfikacji.

W PKD transport ma osobną sekcję H, która reguluje praktycznie wszystkie kwestie z nim związane. Pozwala to na szybkie przyporządkowanie prowadzonej działalności do odpowiedniego działu. Jeśli prowadzisz działalność, pamiętaj o przypisaniu jej do konkretnej sekcji.

Archiwum: wrzesień 2021
pkd transport