Kod PKD fryzjer – co to oznacza i czy wpis salonu do rejestru jest obowiązkowy? Polska Klasyfikacja Działalności a fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne

Według PKD fryzjer to jeden z zawodów objętych koniecznością wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).