PKD a działalność prawnicza – co wchodzi w skład rejestru? Jak są wydzielone poszczególne zawodów prawniczych?

PKD działalność prawniczą reguluje w jednej z sekcji.