Biznes

PKD a działalność prawnicza – co wchodzi w skład rejestru? Jak są wydzielone poszczególne zawodów prawniczych?

PKD działalność prawniczą reguluje w jednej z sekcji. Jeśli prowadzisz np. kancelarię adwokacką, PKD pozwoli łatwiej znaleźć potencjalnych klientów. Dowiedz się, w jakiej sekcji trzeba umieścić taką działalność i jakie usługi prawne można świadczyć!

W PKD działalność prawnicza zostaje poddana ewidencji, dzięki czemu można znaleźć daną kancelarię czy biuro. Wiele osób kończy studia prawnicze. Jeśli chcą pracować w zawodzie, to zarówno trzeba, jak i warto wpisać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozwoli to zdobyć nowych klientów i może przyczynić się do zwiększania zysków. Każdy zarejestrowany w PKD prawnik może bowiem dotrzeć do większej grupy osób, które znajdą jego praktykę w elektronicznym rejestrze przedsiębiorców, czyli CEIDG. Prowadzisz działalność prawniczą? Dowiedz się, jaki kod PKD jest właściwy dla branży prawniczej!

PKD działalność prawnicza – dział 69

PKD to Polska Klasyfikacja Działalności. Powstała w wyniku Rozporządzenia Rady Ministrów i skupia podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą w różnych sektorach gospodarki. W praktyce PKD to podział na konkretne obszary, dzięki którym łatwiej jest znaleźć daną firmę lub usługę. Poszczególne podmioty mają bowiem przyporządkowane odpowiednie numery. W PKD działalność prawnicza jest skupiona w sekcji M obejmującej działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Zajmuje dział 69 i jest podzielona na dwie grupy i kilka podklas. Kod PKD działalności prawniczej to 69.10.Z.

PKD – działalność prawnicza a działalność sądów

Sądy są ściśle związane z działalnością prawną. Mogą one operować wyłącznie według prawa, a w salach sądowych nieraz zasiadają adwokaci skupieni we wspomnianej powyżej sekcji M. Mimo to sądy nie należą do tej samej sekcji. W PKD działalność prawnicza i sądownicza jest bowiem rozdzielona. Sądy są sklasyfikowane w sekcji O, której nazwa brzmi „Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne”. Podklasa 84.23.Z obejmuje między innymi:

  •  sądy powszechne, administracyjne, karne;
  • prokuraturę;
  • więziennictwo, zakłady poprawcze i resocjalizacyjne, a nawet działalność rehabilitacyjną osób niesłusznie skazanych.

PKD – działalność prawnicza i usługi prawne, jakie można w nim znaleźć

Według PKD, działalność prawnicza musi odbywać się w ramach określonych zadań. Jest to przede wszystkim reprezentowanie interesów jednej strony przeciwko innej przed sądem. Może być to także samo doradztwo, a niekoniecznie fizyczne stawienie się w sądzie w dniu rozprawy. Oprócz tego odpowiednio wykształcone osoby mogą sporządzać wyznaczone dokumenty prawne, takie jak:

Nie można też zapomnieć o innych zawodach. W PKD działalność prawnicza obejmuje również komorników oraz mediatorów sądowych. Ich również dotyczy numer PKD 69.10.Z.

PKD adwokat – jakie usługi może świadczyć?

Kod PKD właściwy dla adwokatów to 69.10.Z. Każdy adwokat może świadczyć usługi związane z szeroko pojętymi poradami prawnymi. Może udzielić pomocy i wskazówek na temat tego, jak postąpić w danej sytuacji. Wyjaśnia, jakie prawa ma klient lub inne osoby i przedstawia to, co może grozić za określone działania. Oczywiście, nie trzeba skorzystać z tych porad, jednak jeśli adwokat ich udziela, trzeba zapłacić. W PKD działalność prawna obejmuje również reprezentowanie danej osoby w sądzie przy każdym typie rozpraw. Mogą to być rozprawy rozwodowe, a także związane z prawami autorskimi i spadkiem. Są to też oczywiście sprawy karne przeciwko jakiejś osobie. 

PKD notariusz – co wchodzi w zakres jego kompetencji?

Notariusz, jak sama nazwa może wskazywać, sporządza różnego rodzaju akty notarialne. Bardzo często są to poświadczenia zgodności z oryginałem różnych dokumentów – od aktów urodzenia, ślubu i zgonu przez spadki i testamenty aż do umów najmu czy kupna. Nie są to jednak jedyne akta, ponieważ notariusz może też sporządzać odrębne dokumenty. Według PKD działalność prawna notariusza może objąć różnego rodzaju protokoły, protesty weksli i czeków, projekty oświadczeń czy wszelkiego rodzaju dokumenty, jakich zażąda klient. Niewiele osób wie, że notariusz może ponadto przyjąć na przechowanie pisma, a nawet pieniądze i papiery wartościowe. W przypadku notariuszy, kod PKD to także 69.10.Z.

PKD radca prawny – komu i jak może pomóc?

Radców prawnych bardzo często zatrudnia się w firmach. Mogą służyć radą podczas konsultacji, analizować dokumenty lub samodzielnie tworzyć wymagane pisma. W PKD działalność prawna jest też określona jako doradztwo na wielu polach, takich jak prawo pracy czy gospodarcze. Radca może także sporządzać regulaminy, uchwały spółki i całość dokumentacji danego przedsiębiorstwa. Jeśli ktoś chce dochodzić odszkodowania lub otrzymać spadek, także służy radą. Może również nadzorować czynności klienta na wybranym polu.Kod PKD właściwy dla radców prawnych to 69.10.Z.

Nie tylko doradztwo prawne PKD – omówienie klasy rachunkowości

W dziale 69 oprócz czynności stricte prawnych można także znaleźć działalność związaną z rachunkowością. W PKD obejmuje ona zarówno sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych, jak i doradztwo podatkowe. Rachunkowość to także księgowanie transakcji i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. W tej kategorii nie ma jednak ściągania należności płatniczych. Kod PKD dla działalności rachunkowej to 69.20.Z.

W PKD działalność prawna to szeroki dział mający wiele klas i podklas. Takie rozdzielenie działalności sprawia, że można szybciej i łatwiej znaleźć potrzebny w danym momencie podmiot związany z wymiarem sprawiedliwości. Jeśli zaś prowadzisz działalność prawniczą, Polska Klasyfikacja Działalności pozwala łatwiej znaleźć twoją kancelarię potencjalnym klientom.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Popularne wpisy: