Doradztwo biznesowe będzie rozwiązaniem odpowiednim dla ciebie, jeśli czujesz się zagubiony podczas prowadzenia firmy! Sprawdź, na czym polega doradztwo biznesowe i na co możesz liczyć! Dowiedz się też, ile kosztują tego rodzaju usługi.

Prowadzenie biznesu opiera się nie tylko na znajomości własnej wąskiej dziedziny działalności, ale również umiejętności odpowiedniego przetwarzania pobieranych ze środowiska informacji, w tym ogromu wiedzy biznesowej. Mocne nerwy i wiedza teoretyczna często nie są wystarczające. Tutaj niezbędne okazują się lata doświadczenia i przysłowiowa „żyłka” do biznesu. Właśnie takimi cechami odznaczają się profesjonalni doradcy biznesowi. Dowiedz się, na czym polega doradztwo biznesowe i jakie korzyści może przynieść twojej działalności!

Doradztwo biznesowe – na czym polega?

Doradztwo biznesowe to pojęcie określające szereg specjalistycznych porad, które mają na celu polepszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zakres doradztwa biznesowego dla firm jest niezwykle szeroki i zależy od bieżących zapotrzebowań firmy. Może dotyczyć:

 • marketingu;
 • zarządzania zasobami ludzkimi;
 • przebiegu transakcji kapitałowych;
 • implementacji rozwiązań technologicznych;
 • porad prawnych;
 • porad inwestycyjnych.

Doradztwo biznesowe wymaga eksperckiej wiedzy oraz niemałego doświadczenia w prowadzeniu biznesu. Niezbędne jest też zaangażowanie obydwu stron transakcji – klienta oraz firmy świadczącej usługi.

Kto korzysta z usług doradców biznesowych?

Współczesne realia biznesowe sprawiają, iż sektor doradców biznesowych dla firm rozwija się bardzo dynamicznie. Duża konkurencyjność, obecność nowych technologii oraz dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe wymuszają na przedsiębiorcach dużą elastyczność w działaniu i umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Niezwykle istotne jest sprawne podejmowanie decyzji biznesowych. Z usług doradztwa biznesowego korzystają najczęściej właściciele młodych małych i średnich przedsiębiorstw. Brakuje im doświadczenia, ale mają za to dużo zapału.

Doradztwo biznesowe dla firm – na jakie usługi możesz liczyć?

Wiesz już, na czym polega doradztwo biznesowe. Sam zakres doradztwa jest praktycznie nieograniczony i sięga wszelkich aspektów funkcjonowania działalności gospodarczych. Doradztwo biznesowe dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to najczęściej:

 • doradztwo strategiczne;
 • doradztwo informatyczne;
 • doradztwo operacyjne;
 • doradztwo finansowe.

Doradztwo w biznesie – korzyści

Wachlarz korzyści płynących z doradztwa biznesowego dla firm jest bardzo szeroki. Jego kształt zależy od zakresu pomocy, z jakiej skorzystali konkretni przedsiębiorcy. Co do zasady, doradztwo biznesowe pomaga usprawniać wszelkie procesy mające miejsce w przedsiębiorstwach. Wśród korzyści najczęściej wymieniane są:

 • optymalizacja procesów;
 • zwiększenie konkurencyjności;
 • wprowadzenie korzystnych zmian organizacyjnych;
 • poprawa wyników sprzedażowych;
 • podwyższenie poziomu satysfakcji klientów;
 • zmniejszenie liczby występowania sytuacji kryzysowych;
 • obniżenie rotacji pracowników;
 • poprawienie jakości środowiska zatrudnienia;
 • zminimalizowanie kosztów;
 • podwyższenie poziomu zysków operacyjnych.

Doradztwo biznesowe – kiedy warto z niego skorzystać?

Doradztwo w biznesie będzie przydatne dla każdego przedsiębiorcy we wszystkich sytuacjach, które stanowią dla niego wyzwanie. Może się okazać szczególnie korzystnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy:

 • otwierasz nową działalność;
 • masz problemy z firmą o różnorodnym podłożu;
 • chcesz podjąć istotną decyzję strategiczną;
 • podejmujesz się zmian struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa;
 • wybierasz lub zmieniasz formę opodatkowania.

Doradztwo w biznesie – etapy postępowania

Doradcy biznesowi powinni cechować się indywidualnym podejściem do każdego z klientów. Z tego względu proces doradczy w każdym z przypadków będzie się nieco różnił. Doradztwo biznesowe ma jednak zawsze jeden cel. Jest nim poznanie i zrozumienie problemów w przedsiębiorstwie, jak również wdrożenie trwałych rozwiązań mających trwale je zlikwidować i zapobiegać im w przyszłości.Osiągnięcie tych założeń jest możliwe dzięki skoncentrowaniu się na trzech podstawowych aspektach:

 • rozpoznaniu problemów bieżących oraz potencjalnych problemów przyszłych;
 • wyznaczeniu realnych i mierzalnych celów;
 • znalezieniu możliwych i niewykorzystanych dotychczas opcji wprowadzenia zmian.

Doradztwo biznesowe – cennik

Ceny usług doradców biznesowych są bardzo zróżnicowane. Zależą one przede wszystkim od zakresu i pakietu świadczonych usług, ale również od marki osobistej wypracowanej przez konkretnych doradców. Obecnie rozsądna cena za godzinę pracy konsultanta waha się w granicach 200-350 złotych netto.

Jeśli chodzi o doradztwo biznesowe, cennik może się nieco różnić w zależności od branży. Niemniej, skorzystanie z usług specjalisty zawsze jest bezpiecznym rozwiązaniem w razie dylematów czy problemów w przedsiębiorstwie. Można uznać je za formę inwestycji w rozwój firmy.

Archiwum: styczeń 2022
doradztwo biznesowe